A Rabbitestület a reformokról, a vallási bíróságról és “súlyos vádakról”

Írta: Szombat - Rovat: Belföld, Hírek - lapszemle

A napokban ülésezett és határozatokat hozott a Mazsihisz Rabbitestülete – melyből hat rabbi kilépett, egy pedig felfüggesztette felvételi kérelmét.

A Rabbitestület logója

A Rabbitestület az alábbi határozatokat hozta:

“1. Reform közösségek felvétele a Mazsihiszbe 

A Mazsihisz a magyar neológ felekezet, hivatalosan egyház, a maga egységes rendszerbe foglalt hitelveivel és világnézetével. A reform hitközségek hitelvei és világnézete több ponton feloldhatatlanul eltér a neológ vallásfilozófiától. Szokásaik, az általuk követett rituális gyakorlat, a zsidóság definíciója, egész vallási életük is gyökeresen eltér az általunk, neológok által vallott és követett elvektől, gyakorlattól, vallási élettől. Ezen világos érvek és az egyházakról szóló törvény idevágó passzusa alapján a Rabbitestület semmilyen módon nem lát lehetőséget a reformmozgalmak Mazsihiszhez való csatlakozására, még társult tagként sem.

2. Bész Din – a magyarországi neológ rabbinikus bíróság működése

A Rabbitestület Áv Bész Dint választott, s ezzel a testület átadta a Bész Din összehívásának jogát az Áv Bész Dinnek. Ezen aktussal az Áv Bész Dint terheli a kizárólagos felelősség a Bész Din tagjainak kiválasztásáért. Ez azt is jelenti, hogy Bész Dint csak és kizárólag az Áv Bész Din hívhat össze, illetve akadályoztatása esetén e jogot eseti jelleggel átadhatja az általa kiválasztott rabbinak. Minden más Bész Din érvénytelen, és döntései nem jogszerűek.

3. Világsajtóban megjelent hírek kivizsgálásának kérése a Mazsihisz igazgatójától

Tisztelt Igazgató úr!
Az elmúlt napokban héber és angol nyelvű zsidó folyóiratokban megjelent, majd számos magyar sajtóorgánum által is átvett cikkekben súlyos vádak értek két neológ rabbit. Minden korban a közösség feladata, hogy rabbijai, vallási vezetői erkölcsileg megkérdőjelezhetetlenek legyenek. A rabbitestület egyöntetű határozata alapján nyomatékosan megkérjük az ügyvezetést, hogy azonnali hatállyal, hivatalosan kezdje meg az alapos vizsgálatot, s arról a rabbitestület mellett a közvéleményt is tájékoztassa. A Mazsihisz megítélése az elmúlt hónapok során végtelenül nehéz helyzetbe került. Nincs más út, mint a transzparencia, és a nyilvánosság teljes bevonása. Ezeket a folyamatokat meg kell állítani és tisztázni kell a felmerülő összes vádat.

Kardos Péter, a Rabbitestület alelnöke, Frölich Róbert országos főrabbi, Róna Tamás, a Rabbitestület elnöke, Schönberger András, a Rabbitestület alelnöke.” (Mazsihisz.hu)

Fináli Gábor lemondott Rabbitestületi tagságáról

Deutsch Péter és Markovics Zsolt is elhagyja a Rabbitestületet

Radnóti Zoltán is elhagyja a Mazsihisz Rabbitestületét

Radvánszki Péter nem kíván tagja lenni a Rabbitestületnek

“Összehangolt támadássorozat” – Rabbik elleni vádak és a Mazsihisz válasza

[popup][/popup]