Kiállítás a kunszentmártoni és tiszazugi zsidóság történetről

Írta: Barna Gábor - Rovat: Közösség

Állandó kiállítás nyílt a kunszentmártoni “Köttön Vezér” Honismereti, Hagyományőrző és Városvédő Egyesület székházában, a Kaszinóban.

A kunszentmártoni zsinagóga

A megnyitó ünnepségről itt olvashatnak részletes összefoglalót.

A kiállítás, melyet dr. Róna Tamás főrabbi nyitott meg, tizenegy tablón mutatja be a kunszentmártoni zsidó közösség történetét a zsidó vándorkereskedők első említésétől, a 18-19. század fordulójától egészen a vészkorszakig, valamint a zsidó közösség és élet végleges megszűnéséig a proletárdiktatúra idején, az 1950-1960-as években.

Külön tabló ismerteti az 1951-ben Budapestről Kunszentmártonba kitelepített tizennégy zsidó család szomorú sorsát.

Képek: Barna Gábor

A kunszentmártoni autonóm orthodox zsidó közösségből jeles tudósok és rabbik származtak. A kiállításon megismerhetjük Angyal (Engel) Dávid történész, dr. Kálmán Ödön, dr. Róth Emil, dr. Silberstein Adolf rabbik életét és munkásságát is.

A magyar és angol nyelvű tablókon QR kód alatt minden témakörhöz további bőséges információk olvashatók.

Négy vitrin a zsidó vallási  élet tárgyait mutatja be. Megnyitó beszédében Róna Tamás főrabbi elsősorban ezek rövid ismertetésére és a zsidó vallási életben elfoglalt szerepére utalt. A tárgyak nagyobb részét az orthodox levéltár, kisebb részét magánszemélyek kölcsönözték a kiállítás idejére.

Az egyik vitrinben a haláltáborban mártírhalált halt Vincze Miklós gyógyszerész családjától származó eredeti fényképek és levelek emlékeztetnek a deportálás és Auschwitz kegyetlen körülményeire.

??

Egy másik vitrin pedig a kunszentmártoni zsidó közösségnek a helyi és az országos sajtóban való felbukkanását dokumentálja és bemutat néhány, zsidó kereskedőktől és iparosoktól származó, grafikai fejléces számlát. A zsidó kereskedők és iparosok foglalkozásuk és vagyoni helyzetük alapján tagolódtak be a helyi társadalomba.

A zsidó értelmiség összefonódott a helyi meghatározó vagyonos intelligenciával. Ez az évtizedekig tartó együttélés szakadt meg a zsidótörvények bevezetésével.

A kiállítás kurátora Barna Gábor volt, a grafikai megvalósítás Sabau Cristian munkája, az informatikai hátteret pedig Dénes Zsolt informatikus-tanár biztosította.

A kiállítás ebben a formájában augusztus végéig tekinthető meg a Kaszinóban, majd utána pedig végleges helyére kerül, a zsinagóga karzatára (Kunszentmárton, Deák Ferenc u. 18.).

Mind az állandó, mind a vándorkiállításhoz kétnyelvű, magyar-angol nyelvű kiállításvezető készült.

??

A rendezvényen közreműködött Szabó-Kocsis Zsuzsanna népdalénekes, a kecskeméti Katona József Múzeum muzeológusa, valamint Dezső Dóra tanárnő, előadóművész, akitől Zsoldos Andor verseit és Mártonfi Benke Márta elbeszélésének egy részletét hallhatta a közönség, amelyben a deportálás, a bevagonírozás szomorú óráit idézte fel.

A rendezvény minden résztvevője emléklapot kapott, amelyen a mártírok zsidó temetőben található felújított emlékköve, jelképes sírja látható, valamint Zsoldos Andor: Huszonnégyen voltak… című megrázó verse olvasható.

[popup][/popup]