Szerkesztők

Szántó T. Gábor főszerkesztő

Szanto T GaborÍró, esszéista, 1966-ban született Budapesten. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott, a Bölcsészettudományi Karon esztétikát és hebraisztikát hallgatott.

Fontosabb kötetei:
A szabadulás íze (versek, 2010), Édeshármas (regény, 2012), Kafka macskái (regény, 2014), 1945 és más történetek (elbeszélések, 2017), Európa szimfónia (regény, 2019). Keleti pályaudvar, végállomás (regény, 2021) Törvényen kívüli őr (esszék és tanulmányok a modern zsidó irodalomról, 2022)

Könyveit számos nyelvre lefordították.

1991-ben kérték fel az akkor nemrég alapított Szombat folyóirat főszerkesztői posztjára. Másokkal együttműködésben konferenciákat szervezett A magyar-zsidó irodalom létformái, Diaszpóra (és) művészet, Zsidó sorsok magyar filmen és Zsidó sorsok magyar színpadon címmel. E konferenciák anyaga könyvformában is megjelent.

1995-ben a Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Alapítvány díját, 2015-ben a Hévíz Irodalmi Díjat nyerte el egy elbeszélésével.

2003 őszén, három hónapon át az Iowai Egyetem Nemzetközi Íróprogramjának volt vendége.

2011-től Van-e modern zsidó irodalom? illetve Trauma és utóhatás címmel vezetett szemináriumot a Bálint Házban, majd kurzust tartott az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékén.

2017-ben mutatták be az elbeszéléséből és Török Ferenc rendezővel közösen írt forgatókönyvükből 1945 címmel forgatott nagyjátékfilmet, mely 20 fesztiváldíjat, köztük a Berlinale egyik közönségdíját nyerte el és 40 országban forgalmazzák.

 

Gadó János, szerkesztő

Szociológus

Főbb kutatási és publikációs témái:

A magyarországi zsidó közösség szociológiája

* Fent és Lent – a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület tizedik születésnapjára – Szombat, 1998. december – 1999 január
* A Szövetség Fiai Magyarországon – A B’nai B’rith budapesti páholyának elmúlt tíz éve – Szombat, 2000. január
* Közösség és vezetője – Szombat, 2000. június
* Riportok a budapesti Holocaust Múzeumról
2003. április http://www.szombat.com/archivum/h0304b.htm
2004. április http://www.szombat.com/archivum/h0404a.htm
2005. május
* Az antifasizmus nem elég – Szombat, 2005. március

Magyarországi zsidó oktatás

* Tóraolvasó szociológus kerestetik – A zsidó oktatás Magyarországon – Szombat 1999 (link)

Izrael és a mass media, új antiszemitizmus

* Engedjétek hozzám a (lelőtt) kisdedeket! – Az új intifádáról – Mozgó Világ, 2001. április http://www.mozgovilag.hu/2001/04/apr13.htm
* A “korrekt” zsidóellenesség – Népszabadság, 2002. június 24 http://www.cionista.hu/gado3.htm
* A dzsenini vérvád és társai – Szombat: 2003. június http://www.szombat.com/archivum/h0306d.htm
* Az új antiszemitizmus – Élet és Irodalom, 2003. augusztus 1 (link)
* A neokonzervatív külpolitika és Izrael – Szombat, 2004. január http://www.szombat.com/archivum/h0401j.htm
* Valami megmozdult? – Szombat, 2004. június http://www.szombat.com/archivum/h0406a.htm
* Pillanatfelvétel– Izrael a magyar sajtóban – 2002 április
In: Antiszemita közbeszéd Magyarországon, 2002-2003. A B’nai B’rith budapesti páholy kiadása, Budapest, 2004

 

 

A Szombat korábbi szerkesztője: Novák Attila

novak attilaTörténész, szerkesztő, egyetemi oktató. Tanulmányait a Budapesti Piarista Gimnáziumban és az ELTE Bölcsészkara történelem-filozófia szakain végezte. Az Engländer Tibor által vezetett Bethlen-téri cionista Oneg Sabbat Klub alapító tagja. 2002-ben PhD fokozatot szerzett az ELTé-n. 1999 óta a Szombat szerkesztője,  2004-től az ELTE TÁTK oktatója a történeti szociológia szakon, s ezenkívül a Zsidó Egyetemen is oktat. A magyarországi zsidóság, benne a cionizmus történelmét kutatja, publikációi számos helyen jelentek meg. 2003-ban a The Yad Vashem International Institute for Holocaust Research (Jeruzsálem, Izrael) posztdoktori ösztöndíjasa. 2005-ben megkapta a Cionista Világszervezet Herzl-díját.

Fontosabb publikációk:

– „Lapok a magyarországi cionizmus történelméből (Bevezetés a Goldmann – levelekhez)” és „Testvérharc (A revízionista-cionisták és a Magyar Cionista Szövetség viszonya a harmincas évek második felében)” .
In: Múlt és Jövő 1993/4, pp. 45-56.:
– „Részletek Theodor Herzl Naplójából” (Fordítás). In: Szombat 1996/8, pp. 34-37.
– „Cionisták, baloldaliak, államrezon (Cionizmus és államhatalom a 30′-as évek Magyarországán)”.
In: Századok 1996/6, pp. 1341-1392.:
– „Hier gibt es eine Interessengemeinschaft… (Kontakte der ungarischen und der zionistischen Diplomatie in den 30-en Jahren)”. Ez a német nyelvű tanulmány 1997 nyarán Bázelban, az I. cionista világkongresszus tiszteletére kiadott emlékkönyvben (Der Erste Zionistenkongress von 1897. Ursachen Bedeutung Aktualitat. Basel, 1997. pp. 286-288.) jelent meg, melyet a bázeli egyetem professzora, Heiko Haumann szerkesztett. Magyarul a cikk “Itt érdekközöség van” címmel a Szombat című lapban jelent meg. (1996/6, pp. 27-29).
– „Hitközség és cionizmus”.
In: 100 éves a cionista mozgalom . Kiadja a Bethlen Téri Oneg Sabbat Klub. Budapest, 1998. pp.51-63.
– “A befejezetlen előtörténet. Az Agudat Jiszrael Magyarországon 1918-1940.
In: Szombat 2001/2 pp.24-29.
– “Legális és illegális kivándorlás Palesztinába”. In: “Szólj Izrael fiaihoz…” (Mózes II. könyve 31.13. ) Budapest, 2002. Bethlen Téri Füzetek. Pp. 87-97.
– „A „szaloncionizmus”-tól a tömegmozgalomig. A magyarországi cionista mozgalom a második világháború első éveiben.” In: Küzdelem az igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapján /szerk. Karsai László és Molnár Judit/. Budapest, 2002. Mazsihisz. Pp.509-533.
– „A Chance Not Taken. Zionist-Hungarian Diplomatic Cooperation in the Second Half of the 1930s“. In: Jewish Studies at the CEU, 1999-2001 Edited by Andras Kovacs and Eszter Andor. Jewish Studies Project. Central European University. Budapest, 2002. Pp. 327-353.
– Egy „ismeretlen” a magyar vészkorszak nyitányáról. Szilágyi Ernő memoárja.
In: Beszélő 2004/6
– „A demokrácia vadhajtásai. Antiszemitizmus és viták a zsidóságról Magyarországon(1988-1998)”.
In: http://www.antiszemitizmus.hu/ademokracia.htm
Könyvei: Átmenetben . A cionista mozgalom négy éve Magyarországon. Budapest, 2000. Múlt és Jövő Kiadó.; Theodor Herzl. Budapest, 2002. Vince Kiadó.; Szilágyi Ernő: Ismeretlen memoár a magyar vészkorszakról . Budapest, 2005. Akadémiai Kiadó. (Itt a szöveggondozást végezte.)

[popup][/popup]