Róna Tamás Imaegyletet alapított – máris tízmilliós nagyságrendű állami támogatásra számíthat

Írta: jég - Rovat: Politika

Az MTI-hez eljuttatott közlemény tudatja, Róna Tamás főrabbi megalapította a Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület nevű társadalmi szervezetet.

Mint az köztudott, Róna Tamás viszályba keveredett a Mazsihisz elnökségével, amely felmondott neki. (Lásd: itt, itt és itt.)

Róna egyebek közt „alkalmatlannak” nevezte a Mazsihisz elnökét, a Mazsihisz fenntartásában álló Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem ellenben megszellőztette, hogy Róna diplomamunkája plágiumgyanúra ad okot.

Róna azonban változatlanul ellátja a  Mazsihisz Közép-Magyarországi Régiójának lelkipásztori feladatait, miután a régió jogi személy, így alkalmazhatja a rabbit. Róna egyben a Mazsihisz rabbitestületének elnöke is volt, és ezt a tisztségét nem adta fel – úgy tűnik, a testület vele szolidáris. A Mazsihisz elnöksége viszont közölte, hogy Rónával nem kíván tárgyalni.

Ilyen előzmények után jött létre az Imaegylet: a bírósági okmány szerint a bejegyzés ez év november 25-én történt. Az MTI által ismertetett közlemény szerint „tíz neológ egyházi személy” alapította az egyesületet, a bírósági bejegyzésen viszont csak az elnök, Róna Tamás neve olvasható. Az MTI közlemény említi még Kiss-Kovács Gábor titkár nevét, aki azonban a zsidó közéletben (az általunk megkérdezettek szerint legalábbis) nem tartozik az ismert személyek közé. Az sem egyértelmű, mit jelent a „tíz neológ egyházi személy”: a Mazsihisz tagját, tisztségviselőjét, netán alkalmazottját.

Az egylet közleménye nagyszabású célokat fogalmaz meg, mondhatni az egész neológia megújítását. Az MTI tudósításában az alábbiak olvasható az egyesület közleményéből:

Megfogalmazásuk szerint az egyesület elsődleges célja a járvány előtti vallásos élet “intenzitásának, mélységének és szakralitásának megóvása volt, továbbá bizonyos hitéleti és vallási területeken a passzivitás felszámolása, az esetlegesen nem mindenben körültekintően vagy kellő potenciállal biztosított finanszírozások igazságosabbá tétele, valamint az elmúlt évek során a neológiától különböző okokból eltávolodó szervezetekkel való viszony rendezése”.     

Úgy folytatták: a ZSIMA elsődleges céljául a zsidó vallásgyakorlás elősegítését tűzi ki, ugyanakkor vallási tevékenysége mellett minden olyan nevelési, oktatási, kulturális, sport-, szociális és karitatív tevékenységet is felvállal és támogat, amely “harmonikussá és prosperálóvá teszi a zsidóság magyar társadalmon belüli életét” – olvasható a kommünikében.     

Mint hozzátették, szintén az egyesület missziójának részét képezi kulturális és tudományos projektek szervezése és támogatása, “a jelenleg passzív vallási szféra aktivizálása, vallási és vallással kapcsolatos világi rendezvények szervezése és lebonyolítása, kiadványok szerkesztése és megjelentetése, különböző felekezetek párbeszédének elősegítése, ösztöndíj- és     pályázati rendszer működtetése”.     

Közleményükben úgy fogalmaztak: “a ZSIMA az egyetlen vallási egyesület Magyarországon, amelynek minden alapító tagja egyházi személy”.
“Az alapítók a zsidó hitélet és oktatás fellendítésén túl a neológ rabbik, kántorok és hitoktatók támogatását is céljául tűzik ki. Ehhez keres az egyesület honi és külföldi támogatókat, kormányzati forrásokat. Fontos előrelépés a finanszírozás tekintetében, hogy költségvetési forrásból a ZSIMA is részesülhet támogatásban” – közölték.

A meghirdetett program gyakorlatilag a Mazsihisz teljes tevékenységi körét törekszik lefedni.

Rendkívül ritka eset, hogy egy alig két hete bejegyzett egyesület, amely még semmiféle aktivitást nem fejtett ki, alapítói sem állnak ki a nyilvánosság elé, egyedül az elnök személye ismert, máris állami pénzekre számíthat – mint ezt maga az elnök tudatta a nyilvánossággal. Figyelemreméltó, hogy a közlemény külön említi a „finanszírozások igazságosabbá tételét”, valamint „ösztöndíj- és pályázati rendszer működtetését”. Vagyis az újonnan megalakult egyesület máris pénzügyi források újraelosztását tervezi.

Miről van szó konkrétan?

Heisler András a Mazsihisz vezetőségi tagjaihoz írt és lapunkhoz is eljutott levelében pontosan kifejti, hogy az „Imaegylet” létrehozásának egyik célja egy állami forrás újraelosztása .

A kiindulópont a 2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról. Az ennek végrehajtásáról szóló 231/2019 (X. 4) rendelet módosításáról tervezet született, mely azt is mutatja, hogy a „hitéleti szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka” címkét viselő forrást miképpen tervezi újraelosztani a kormány.

A korábbi arányok így néztek ki:

Az új módosítás szerint ebből a forrásból ezentúl négy zsidó szervezet részesül, az alábbi arányban:

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége:                       1.5908%
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség:                           0.9524%
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség:          0.0952%
Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület:                                   0.9714%

A fentiekből látható, hogy ez a forrás tavaly még teljes egészében a Mazsihisznek jutott. Heisler András elmondása szerint ezt a pénzt a Mazsihisz, húsz éve érvényben lévő megegyezés alapján, a zsidó temetők karbantartására fordítja. Az összeg 2019-ben 69 millió forint volt – olvasható Heisler levelében, aki azt is hozzátette, hogy az elhangzott állami ígéretek szerint ezt idén megdupláznák. A fenti arányok szerint az így előállt 138 millió forintos támogatást ekképp osztanák fel:

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége:                       60,815,114 forint
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség:                          36,409,555 forint
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség:          3,639,426 forint
Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület:                                 37.135.911 forint

Az alig két hete jogerősen bejegyzett Imaegylet (rövidített nevén: ZSIMA) eszerint tehát azonnal 37 milliós állami támogatásra számíthat. Miután az egylet nem gondoz temetőket, kérdéses, hogy forma szerint mire fordítja majd ezt a pénzt.

A fentiek szerint a Mazsihisznek – a nettó összeget tekintve – nem jut lényegesen kevesebb az eddigieknél, viszont újabb forráshoz jut az EMIH, és szépen kistafírozzák azt az új egyesületet, amiről egyelőre annyit tudunk, hogy Róna Tamás alapította.

Címkék:Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület, Róna Tamás

[popup][/popup]