Fináli Gábor lemondott lemondott rabbitestületi tagságáról

Írta: Szombat - Rovat: Belpolitika, Politika

A Hunyadi téri zsinagóga vallási vezetője facebook-oldalán jelentette be a hírt.

Fináli Gábor rabbi

“A Rabbitestületben szerzett tapasztalataim a 2017-es avatásom és a 2019. májusi csatlakozásom óta csalódást okoztak és jelentősen eltértek attól, mint amit elképzeltem erről a hivatásról, ezért a mai nappal lemondok az – eleve – felfüggesztett tagságomról.

A profán okok:

Csatlakozásom során rendszeresen ad hoc kapkodást, rögtönzést, a saját szabályok iránti következetlenséget láttam, amelyet a félelmetes csúcsoknak hitt szemétdombokért, kiüresedett titulusokért és álpozíciókért történő belső harc övezett. Megdöbbenésemre legtöbbször nem láttam egyebet, mint pár akarnok ember – az egész kar kárára történő – sárbirkózását, torzsalkodását. A Tóra elveit minden módon megszegő alkuk, pletykák, árulások világa fogadott, ahol az őszinteség hiánya, a túlélői múlt cinikus fel- és kihasználása vetekedett a hitközségi intézmények hitbizományként való kezelésével.

A szent okok:

Véleményem szerint ideológiai renyheség, következetlenség, a munka megspórolása folyik egy ideje, de ami még ennél is fontosabb: a zsidó felvilágosodás és a valós neológia formaalkotó éveinek (1750-1918) az elárulása jellemzi a rabbikar többségének jelenlegi látásmódját. A mai kor véleményformálói nem akarják folytatni a Löwöknek, Blau Lajosnak, Goldziher Ignácnak, Scheiber Sándornak a XXI. századra is logikusan alkalmazható örökségét. Az ő világlátásuknak a mai rabbik többsége már rég hátat fordított.

Pszeudo-ortodoxia szelleme lengi be a rabbikart, aminek nem felel meg a legtöbbünk életmódja, zsinagógáink közösségei, akik – mellesleg – legtöbb esetben nem is kívánnak ennek megfelelni. Az elmúlt harminc évben sajnos „nem jutott idő” semmilyen önreflexióra, visszacsatolásra, felmérésre híveinktől. Cserébe marad a homályos, szimulált ortodoxia-utánzás, egy olyan áramlaté, amely mind a mai napig, kiátkozását fenntartva, semmisnek tekinti a rabbikart és benne mindenki diplomáját döntéseit és ítéletét.

A neológia nem unikális ideológiailag, azt csak a tragikus magyar történelem tette azzá (átmenetileg), ameddig leszakadt a világ többi részétől, egyedüli túlélőként Közép Európában.

Az elmúlt félév vitái azonban már a korábbi szinteken is messze túltettek és más dimenziókba emelkedtek. Most a Mazsihisz – amely szerintem is több reformra, transzparenciára és átalakításra is szorul, hiszen azok több szempontból elkerülték azt – léte a tét.

Én egy olyan neológ hitközségben, és annak is egy újraértékelt és újragondolt formájában kívánok dolgozni, amelyik végre csatlakozik,- illetve erős kapcsolatokat épít ki – más, hasonló, egymást kölcsönösen elfogadó közösségekkel. Avatásom után végtelenségig húzódó felvételem, majd az alig egy évvel későbbi felfüggesztésem és annak indoklása; blaszfémiával való megvádolás, a zsidóság árulójának való kikiáltás, végül ennek a felfüggesztésnek a legutóbbi meghosszabbítása. Ez olyan lecke volt, amit egy életre megtanultam.

A fent említett okok miatt lemondok tagságomról és az általam elképzelt irány felé veszem utamat” – zárul Fináli Gábor közleménye.

*

Mint ismeretes, korábban Darvas István és Verő Tamás is kilépett a Rabbikarból.

Kapcsolódó cikk:

Rabbitestület: Egységfront a reformok ellen

[popup][/popup]