Sógorság, komaság – Köves Slomó einstandolta a magyar ortodoxiát

Írta: Gadó János - Rovat: Politika

Február 22-én este online közgyűlést tartott a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség (MAOIH) Chabad-EMIH alkalmazottakkal feldúsított szárnya, ahol a régi gárda maradékát menesztették és Chabad-közeli vezetőséget ültettek a helyükre.

A Kazinczy utcai zsinagóga

Deutsch Róbert elnök helyére Keszler Gábor került, Somlai Tamás (Zeév Páskesz) főtitkár helyébe pedig Oirechman Smuel rabbit választották meg.

Smuel Oirechman, az új főtitkár gyakorló Chabad-lubavicsi rabbi, a Vörösmarty utcában működő (MAOIH tulajdonban lévő) imaház vallási vezetője. Információink szerint javarészt ide járnak azok a MAOIH tagok, akiket az elmúlt két évben léptetett be a közösségbe Deutsch Róbert elnök. (Erről lásd alább.) Oirechman rabbi a Chabad/EMIH egyik gazdasági potentátja, többek között a csengelei vágóhidat üzemeltető Quality Poultry (QP) ügyvezetője. (Lásd még itt.) Ugyanő továbbá Köves Slomó sógora is: Köves feleségének a testvére.

Smuel Oirechman és Keszler Gábor (Fotó: neokohn.hu)

Keszler Gábor, az új elnök szép ortodox karrierje annál inkább figyelemre méltó, mert három éve még a neológ Bethlen téri templomkörzet tagja volt, amely a neológ Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) elöljáróságának tagjául is jelölte. A 2019. március 28-án tartott választási közgyűlésen pedig kezdetben ő volt a választási bizottság elnöke is.

Belemenős stílusát azonban már tíz évvel ezelőtt is megismerhettük, amikor 2013. május 12-én aktív részese volt Feldmájer Péter akkori Mazsihisz elnök megbuktatásának, amely az országos sajtóban is komoly visszhangot keltett.

Fénykép Smuel Oirechman linkedin profiljáról – Orbán Viktor miniszterelnök társaságában

A neokohn portálon a MAOIH közgyűlésről megjelent híradás orientál az új vezetés politikai vonaláról:

Oirechman Smuel rabbi…  arról beszélt, hogy
az új vezetés minden eddiginél szorosabban kíván együttműködni az EMIH – Magyar Zsidó Szövetséggel, ugyanakkor meg fogja őrizni a magyar ortodoxia hagyományait és sem a liturgia, sem a szokások tekintetében nem fog eltérni az évszázados tradícióktól.”
Természetesnek tartom, hogy a két hazai hagyományőrző közösség szorosan együttműködve dolgozzon a magyarországi zsidóság felvirágoztatásán”.

A fenti idézet egyben válasz a február 6-án feltett kérdésünkre, mikor azon tűnődtünk, miről beszél Soltész Miklós vallásügyi államtitkár, amikor Köves Slomó kíséretében a belzi haszidok vezetőénél tett látogatást, ahol  „…a miniszter a Rebbe áldását kérte a közösségek egyesülésére”
(A Rebbe válaszáról nincs tudomásunk.)

Köves Slomó és Soltész Miklós a belzi rebénél

Ugyancsak válasz e mostani fejlemény Köves Slomó (akkor még) talányos szavaira, melyeket így idézett egy izraeli ultraortodox hírportál:

“Köves rabbi, aki az elmúlt években az ultraortodox zsidó forradalom egyik vezetője volt, beszélt a vezetése alatt álló közösségek fejlődéséről és az ultraortodox közösségek egyesítésének jövőbeli forradalmáról.”

A szerda esti tisztújító közgyűlés tehát, ahol a Chabad/EMIH-hez lojális vezetőséget választottak, a Chabad/EMIH nem is olyan diszkrét közreműködésével, és minden bizonnyal a kormány tudtával ment végbe, Köves Slomó vallási forradalmának szellemében. Információink szerint a zoom-on tartott közgyűlés levezető elnöke Megyeri András volt, a Chabad/EMIH aktivistája, a szervezet érdekkörébe tartozó neokohn hírportál főszerkesztője.

*

A fent leírt tisztújítást rendkívül éles konfliktusok előzték meg és kísérték a régi és új tagság, illetve vezetőség között. A fent idézett neokohn beszámoló szerint „egyesek önös érdekből igyekeztek nyomást gyakorolni rabbikra és tagokra”.

Lássuk tehát, hogy az „egyesek” kicsodák és mit akarnak.

Mint ismeretes, a 2021 januárjában MAOIH elnökké választott Deutsch Róbert késedelem nélkül sutba dobta elődei óvatos politikáját, élesen szembefordult a Mazsihisszel, tízmilliárd forintos követeléssel lépett fel vele szemben, és ennek érvényesítésére – az EMIH támogatásával – pert kezdeményezett egy izraeli rabbinikus bíróság előtt.

Deutsch Róbert az elnöki székben

A hitközség tekintélyes tagjai már akkor óvták az elnököt a konfrontatív politikától:

„Minden jel arra mutat, hogy már a jelenlegi pereskedés ötlete sem Elnök úrtól és nem is a hitközség köreiből származik. Ha a pereskedés folytatódik, annak hatása csak az lehet (ami talán az egyik célja is az ötletadóknak), hogy a Hitközség önállósága de facto megszűnik.”

Mivel az elnök nem változtatott politikáján, 2022 márciusában 17 tekintélyes tag már határozottabb hangon szólalt meg, és petíciót intézett az elnökhöz. A petíció legfontosabb megállapítása az volt, hogy az elnök által 2022. március 22-én megtartott közgyűlés illegitim, az ott történt tömeges tagfelvétel pedig érvénytelen volt:

 Szembesülve a tagság iránta való bizalmának rohamos fogyásával, az elnök új tagok tömeges és önkényes felvételével óhajtott hatalmon maradni és a maga javára fordítani a szavazati arányokat, fittyet hányva az Alapszabály által szabályozott tagfelvételi procedúrára. A tagság „leváltását” célzó eme tagfelvételekhez idő kellett. A felvett új tagok pontos személyazonossága és felvételük körülményei jelenleg nem ismertek a számunkra… de minden körülmény arra utal, hogy a több tucat új tag túlnyomórészt olyanokból áll, akiknek a személyazonossága, vallási hovatartozása, más hitközségekben való tagsága, stb. a hitközség tagsága előtt ismeretlenek és ellenőrizetlenek, és akiknek a helyi ortodox zsidó élethez és a mai magyarországi zsidósághoz semmilyen érdemi közük nem volt felvételük előtt. E tömeges és fiktív tagfelvételek nemcsak, hogy ellentmondanak a tisztességes és a vallási szabályoknak megfelelő eljárás minden írott és íratlan szabályának, de súlyos és nyilvánvaló törvénysértést valósítottak és valósítanak meg. 

Deutsch Róbert válaszolt a petícióra, és úgy foglalt állást, hogy minden lépése törvényes és az alapszabálynak megfelelő volt.

Több bennfentes egyhangú tájékoztatása szerint az újonnan beléptetett tagok meghatározó része a Chabad/EMIH csengelei vágóhídján dolgozó, nem magyar állampolgárságú alkalmazottak közül került ki.

Mivel az elnök egy jottányit sem változtatott politikáján, a régi tagság határozott lépésre szánta el magát: 2022. október 30-ra közgyűlést hívtak össze, melyen az illegitimnek nyilvánított új tagok nem vettek részt. A közgyűlésen leváltották Deutsch Róbertet, új elnököt (Somlai Tamás, héber nevén Zeév Paskesz), főtitkárt (Domán Pál) és elöljáróságot választottak. A közgyűlésről az új vezetőség memorandumot küldött ki a tagságnak, és ebben egyértelműen néven nevezték, hogy kit gyanítanak a fejlemények mögött:

„Nyilvánvaló, hogy Köves Slomó (az EMIH és a magyarországi Chabad vezetője) áll azon lépések mögött, amelyeket Deutsch Róbert hajtott végre a MAOIH-ban.”

Zeév Paskesz a “régi gárda” képviselője

Az új vezetőség a közgyűlés döntését 2022. november 2-án elküldte az EMMI Egyházügyi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságához, és kérte, hogy azt állami részről hagyják jóvá.

Deutsch Róbertnek esze ágában sem volt a régi tagság véleményét elfogadni, és a maga részéről három nappal korábbra összehívott egy másik – online – közgyűlést, melyen az új tagok részvételével megerősítette elnöki tisztségét.

Kettős hatalom jött tehát létre, ám az adminisztratív jogkörök (a „kasszakulcs”) Deutsch Róbert kezében maradtak. Mindez 2023. január 17-ig tartott, amikor Fürjes Zoltán helyettes államtitkár a régi tagok által választott új MAOIH vezetőség bejegyzését elutasította.

Így a Deutsch-féle ellenközgyűlés határozatai maradtak érvényben.

Időközben mindkét fél igyekezett vallási téren is támogatást szerezni.

Köves Slomó és Soltész Miklós államtitkár a belzi haszidok vezetőjénél járt. (A MAOIH hagyományosan nem haszid közösség.) Hogy a belzi rebe valóban áldását adta az egyesülésre, arról nem szól a tudósítás. Köves továbbá bizonyára számíthat David Lau izraeli főrabbi támogatására, akivel igen jó viszonyt ápol.

A MAOIH keretében működő három rabbi: Avraham Meir Chaim Gestetner, Mose Tuvye Weiszberger és Smuel Eliezer Stern (akik közül életvitelszerűen egyik sem él Magyarországon), egyértelműen a régi vezetés mellett foglaltak állást.

A három rabbi továbbá megszerezte az ultraortodox világ egyik legnagyobb tekintélyű rabbinikus bíróságának (Eda Haredit) támogatását. Az Eda Haredit határozott tiltó végzést adott ki, melyben megtiltja a MAOIH elöljáróinak, hogy közgyűlést hívjanak össze a régi vezetés leváltására.

Az Éda Haredit végzése

(Erre utal a cikkünk elején említett neokohn írás egy mondata Smuel Oirechman Chabad-rabbi részéről:

„Annak érdekében, hogy céljaikat elérjék, nagy rabbik megtévesztésétől, sőt megfélemlítésétől sem riadtak vissza. Csak azért, hogy megakadályozzák a hitközség és a hazai ortodox zsidóság megerősítése érdekében szükséges lépéseket”.

Így érkezett el a cikkünk elején említett 2023. február 22-i közgyűlés, ahol immár a Deutsch Róbert által újonnan fölvett tagok szavazataival Deutsch Róbertet is lapátra tették, és a régi vezetőség maradékát is elmozdították, megbízható Chabad/EMIH kádereket ültetve a helyükre. Hírek szerint Deutsch Róbert mélységes csalódással fogadta a közgyűlés döntését, és átállt az ellentáborba.

Február 21-én azonban a MAOIH régi tagsága is (online) közgyűlést tartott, ahol megerősítették álláspontjukat, és a 22-i közgyűlést illegitimnek nyilvánították.

Pillanatnyilag tehát gyakorlatilag két MAOIH tagság és MAOIH vezetés létezik. A „kasszakulcs” azonban az új vezetés kezében van – noha az államtitkárságnak még meg kell erősítenie, hogy az EMIH-közeli új vezetőséget partnerként elfogadja. Erre azonban megvan az esély.

Az Eda Haredit döntésének magyar fordítása

A MAOIH tényleges tagsága nagyon csekély, mert a hajdan többszázezres, nagy hagyományú magyar ortodoxiát a náci népirtás kivéreztette, a túlélő maradék pedig a vallásellenes kommunista politika nyomán távozott az országból. Manapság talán öt budapesti zsinagóga/imaház száznál nem több aktív tagja képezi a MAOIH kemény magját. Egy ilyen csekély létszámú – ám régi hagyományai miatt a zsidó világban még mindig presztízzsel rendelkező – közösséget könnyű és gyümölcsöző lehet „eltéríteni”. Könnyű, mert néhány tucat célirányosan beléptetett új tag felboríthatja a politikai egyensúlyt, és közreműködésükkel könnyen és gyorsan új vezetőség választható. Gyümölcsöző lehet a lépés gazdasági, politikai és vallási szempontból. A MAOIH-nak több értékes ingatlana van, és az évente számára kiutalt örökjáradék is minimum tízmilliós nagyságrendű; bevett zsidó felekezetként egyes megnyilatkozásai hangsúlyosak lehetnek a magyar vagy nemzetközi politikában; régi nagy hagyományai miatt pedig odafigyelnek rá az ortodox zsidó világban is.

A Köves Slomó nevével fémjelzett Chabad/EMIH felekezet hatalmas ambíciókkal nyomul előre a honi és a nemzetközi zsidó életben, de a nagypolitikában is. Ennek kétségtelen pozitív hozadéka, amikor évtizedek óta üresen álló, vagy más célra hasznosított zsinagógákat újra nyitnak, és közösségi élettel igyekeznek megtölteni. Az is érthető, hogy mindezek anyagi hátterét nagyszabású vállalkozásokkal – valamint állami támogatásokkal – próbálják megteremteni. Az is érthető, hogy mindehhez politikai támogatást is igyekeznek szerezni. A nemes hevület ott csap át destrukcióba, amikor nem tudnak megállni, és egy másik zsidó közösség erkölcsi és anyagi javait igyekeznek bekebelezni – a szent célok érdekében.

Ez már a 20. századi történelemből jól ismert forradalmár tempó. És jól tudjuk, hogy a forradalmak nem szoktak maguktól leállni. Akad még olyan zsidó szervezet Magyarországon, amellyel az EMIH alighanem szeretne „szorosan együttműködni”.

Kapcsolódó cikk:

Egy rugalmas elnök

Címkék:Chabad, Deutsch Róbert, EMIH, Köves Slomó, Magyar ortodoxia, Zeév Paskesz

[popup][/popup]