Misna magyarul – Trumot 5.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

A kútról hozott víz is csak a számarány szerint teszi alkalmatlanná a mikvá vizét.

kút

A Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Brachot, Peá, DemájKilájim és Sviit traktátusok után most a Trumot traktátust közöljük folytatásokban. Az első rész itt, a második rész itt, a harmadik rész itt, a negyedik rész itt olvasható.

 

TRUMOT: MISNA 5/ 1

 Ha egy szeá nem „tiszta”[1] trumá esett száz hulin termék közé, vagy máászer rison vagy máászer seni vagy hekdes közé, legyen az tiszta, vagy nem, hagyni kell megrothadni.[2] Ha az a szeá „tiszta”, a keveredett termék eladható a papnak trumá gyanánt, de kevesebbért, mint a trumá teljes ára, kivéve azt a szeát, [amely a hulin termék közé esett]. Ha máászer rison közé esett, trumát máászernek nevezik. Ha máászer seni közé esett vagy a hekdes közé, azokat meg kell váltani.[3] Ha az a hulin, amelybe a szeá trumá esett tisztátalan volt, szárítva vagy pörkölve egyék, vagy gyümölcs levével keverjék, vagy tésztává gyúrják és elosztják, hogy egy helyen ne legyen belőle több, mint tojásnyi mennyiség.

 

TRUMOT: MISNA 5/ 2

Egy szeá tisztátalan trumá, mely száz szeá tiszta hulinba esett. Rabbi Eliezer azt mondja: Ki kell onnan venni (és a papnak adni) és el kell égetni. Mert azt mondom, szeá mely beleesett, az a szeá, amely semleges lesz és ehető. A bölcsek azt mondják, semleges és megeszik szárazon, vagy pörkölve, vagy megöntözik gyümölcslével, vagy tésztát gyúrnak belőle és elosztják, hogy egy helyen ne legyen tojásnyi mennyiségnél több.

 

TRUMOT: MISNA 5/ 3

Egy szeá tiszta trumá, amely beleesett száz tisztátalan hulin közé. Semleges lesz, kiveszik és megeheti [a pap, azt a bizonyos szeá trumát] szárazon vagy pörkölve, vagy gyümölcs levével elkeverik, és a tésztát készítenek belőle kis darabokra elosztva, melyek kisebbek, mint a tojás.

 

TRUMOT: MISNA 5/ 4

Egy szeá tisztátalan trumá száz szeá tiszta trumá közé esett, Bet Sámáj megtiltja, Bet Hilel megengedi.[4] Bet Hilel azt mondták Bet Sámájnak: Mivel a tiszta (trumá) tilos annak, aki nem pap és a nem tiszta trumá tilos a papoknak, miként a tiszta trumá semleges, a nem tiszta is semleges.[5] Bet Sámáj azt válaszolták: Nem, mert ha a nem megszentelt ehetővé teszi a szenteltet, annak számára, aki nem pap, akkor a tiszta trumá, amely szigorúan tiltott idegen számára, hogyan semlegesíti a nem tiszta trumát? Azután, hogy megegyeztek, Rabbi Eliezer azt mondta, vegye ki azt a szeát és égesse el. Bölcsek azt mondják: Kis mennyiség, ezért elhanyagolható.[6]

 

TRUMOT: MISNA 5/ 5

Egy szeá trumá, mely száz (hulin) közé esett, de kivették onnan és aztán máshova került. Rabbi Eliezer azt mondja: medumá keveréket képez, mint trumá.[7] Bölcsek szerint csak akkor medumá, ha a számítás szerint is az.

 

TRUMOT: MISNA 5/ 6

Szeá trumá, amely kevesebb, mint száz szeá (hulin) közé esett, és medumá lett a keverék. És ezután ebből a keverékből (egy szeá) máshova került. Rabbi Eliezer szerint továbbra is biztosan medumá, mintha trumá lenne. Bölcsek: Nem képezhet valami medumá keveréket csak ha számítás is arra utal. A trumával készített kovász is csak a számítás szerint használható a tészta erjesztésénél. Ugyancsak a kútról hozott víz is csak a számarány szerint teszi alkalmatlanná a mikvá vizét.[8]

 

TRUMOT: MISNA 5/ 7

Szeá trumá, amely száz szeá közé esett, [hulin, vagyis nem megszentelt termék közé]  onnan kiemelték, majd egy szeá egy másik trumá-ból újra beleesett, ismét kiemelték, majd egy másik szeá is beleesett, a keverékből mindaddig szabad enni, amíg a trumá mennyisége nem haladja meg a hulint.

 

TRUMOT: MISNA 5/ 8

Szeá trumá, amely száz szeá közé esett, [hulin, vagyis nem megszentelt termék közé] de mielőtt kiemelték onnan egy másik szeá is beleesett, a keverék fogyasztása tilos.[9] Rabbi Simon megengedi.

 

TRUMOT: MISNA 5/ 9

Szeá trumá, amely száz szeá közé esett, [hulin, vagyis nem megszentelt termék közé] megdarálta és a trumá akárcsak a hulin mennyisége [arányosan]  csökkent, szabad enni belőle.  Szeá trumá, amely kevesebb, mint száz szeá közé esett, megdarálta, és gyarapodott, de amennyire a hulin gyarapodott, annyival gyarapodott a trumá. Tilos. Ha tudni lehet, hogy a hulin gabona jobb fajta, mint a trumá, megengedett.[10] Szeá trumá, amely kevesebb, mint száz szeá közé esett, de azután még beleesett hulin. Ha véletlen, megengedett. Ha szándékos, tilos.

[1] Nem „tiszta”:  a szentségét, a rituális tisztaságát elvesztette, vagyis a pap nem ehet belőle, bár adománynak szánták.

[2] Héb. trumá: (vagy trumát máászer)  papi adomány, amiből csak a pap (kohén) ehet, hulin, közönséges termék, melynek nincs semmilyen szentsége, máászer rison: első tized, máászer seni: második tized, hekdes: a szentélynek felajánlott ajándék.

[3] Meg kell váltani: máászer seni vagy hekdes a vele elvegyülő szeá mennyiségű trumá-tól nem fogyasztható, de az árát meg kell adni a szentélynek, hiszen mielőtt beleesett szeá trumá, már annak igérték.

[4] Bet Sámáj szerint a tisztátalan szeá nem lesz semleges, vagyis aki nem pap, nem ehet belőle.

[5] Semlegesítődik: (héberben az „olá” kifejezést használja a misna). Ugyanaz a helyzet, ha egy szeá tiszta trumá közönséges termékbe  (100 szeá közé) esik, vagy ha egy szeá tisztátalan trumá ha (száz szeá) tiszta trumá közé esik.

[6] Rabbi Eliezer: azt az egy szeá tisztátalan trumát el kell égetni. Bölcsek: elhanyagolható, nem kell kivenni azt az egy szeát a száz közül.

[7] Medumá: tilos nem papok számára. Még rendelkezik a trumá szentségével.

[8] Kenyér készítésénél is figyelembe veszik a 1:100 arányt, amelyet a trumá használatánál nem szabad meghaladni, hasonló arány van a kútvíz (vagy a ciszterna vize) mennyiségénél a mikvá (rituális fürdő) feltöltésénél.

[9] Úgy tekintik a keveréket, hogy az egy-egy szeá trumára nem jön ki a 1/100 arány.  Ezért csak pap fogyaszthatja.

[10] A jobb minőségű hulin gabona növeli a hulin-trumá arányt, így a nem pap is ehet a keverékből.

Címkék:Misna

[popup][/popup]