Misna magyarul – Sviit 10.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

A szombatév idejére elengednek minden adósságot, akár váltó ellenében vagy anélkül. A boltosnál lévő adósságot nem engedik el, de ha a boltos azt kölcsönnek tekinti, akkor igen.

pénzérme

Pénzérme I. Johannesz Hürkánosz korából (képünk illusztráció)

A Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Brachot, Peá, Demáj és Kilájim traktátusok után most a Sviit traktátust közöljük folytatásokban. Az első rész a magyarázatokkal itt, a második rész itt, a harmadik rész itt, a negyedik rész itt, a hatodik rész itt, a hetedik rész itt, a nyolcadik rész itt, a kilencedik rész itt olvasható.

Héberből fordította és magyarázatokkal ellátta: Uri Asaf.

 

SVIIT: MISNA 10/1

A szombatév idejére elengednek minden adósságot, akár váltó ellenében vagy anélkül.[1] A boltosnál lévő adósságot nem engedik el, de ha a boltos azt kölcsönnek tekinti, akkor igen. Rabbi Jehuda azt mondja: a későbbi adósság felváltja a régebbi adósságot. Bérmunkás bérét nem engedik el, de ha azt kölcsönnek tekintik, akkor igen. Rabbi Joszi szerint minden munkát, amely a hetedik év kezdetével leáll, felfüggesztenek. Amely tovább folytatódik, azt nem függesztik fel.

 

SVIIT: MISNA 10/2

Tehenet vágnak újévkor, és elosztják a húst. Ha a hónap ún. szökőnappal végződik,[2] a húsért való adósságot elengedik, ha nem, nem engedik el. Azt aki erőszakot követ el, a csábítót és azt, aki valakinek a rossz hírét kelti, és bírósági eljárásokat nem függesztenek fel. Aki zálog ellenében kölcsönt ad, vagy aki a bíróságnál letétbe helyezi a váltót, az adósságát nem engedik el.

 

SVIIT: MISNA 10/3

A prozbolt nem függesztik fel.[3] Ez egyike azon szabályoknak, melyet az öreg Hilel érvénybe léptetett, mikor látta, hogy az emberek nem hajlandók kölcsönt adni társaiknak. Ezzel áthágták a Tóra írott törvényét: „Vigyázz magadra, hogy ne legyen a te szívedben valami istentelenség, mondván: Közelget a hetedik esztendő, az elengedésnek esztendeje; és elfordítsd szemedet a te szegény atyádfiától, hogy ne adj néki  [kölcsönt] ; mert ő ellened kiált az Úrhoz, és bűn lesz benned” (MTörv 15, 9). Hilel érvénybe léptette a prozbolt.

 

SVIIT: MISNA 10/4

Ez a prozbol szövege: Megbízlak benneteket, én ez és ez, ilyen és ilyen hely bíráit, hogy az alább megnevezett adósságot bármikor behajthatom. Aláírottak: a bírák, vagy a tanúk.

 

SVIIT: MISNA 10/5

Antedatált, korábban kitöltött prozbol érvényes, de utólag kitöltött prozbol érvénytelen. Adósságról szóló, antedatált váltók érvénytelenek, később írt váltók érvényesek. Ha egyvalaki öt embertől kér kölcsön, mindegyiknek külön prozbolt írnak. Ha öt ember kér kölcsön egy embertől, egy prozbolt írnak, melyben mindenki szerepel.

 

SVIIT: MISNA 10/6

Prozbolt csak ingatlanra[4] lehet írni. Ha nincs neki, az egyezségben lévő fél ad az ő földjéből. Ha van neki elzálogosított földje, arra is lehet prozbolt írni. Rabbi Hucpit azt mondja: A felesége javaira is írhatnak prozbolt, és az árváknál, a gyám nevére.

 

SVIIT: MISNA 10/7

Méhkaptár, Rabbi Eliezer szerint, olyan mint a föld. Írhatnak arra is prozbolt. Egy helyben áll[5] és nem lesz tisztátalan. Aki szombaton mézet vesz ki belőle, vétkes. A bölcsek azt mondják, hogy nem olyan, mint a föld, és nem írhatnak arra prozbolt. És tisztátalanság is érheti. És aki vesz belőle szombaton, nem vétkes.

 

SVIIT: MISNA 10/8

Adósságot törleszt a hetedik évben. Aki kölcsönt ad, ezt mondja: „Elengedem”. Ha az adós azt mondja: „De mégis kifizetem…”, elfogadja, mert így szól az Írás: „Ez pedig az elengedésnek módja. Minden kölcsönadó ember engedje el…” (MTörv 15, 2).

Hasonlóan, az a gyilkos, aki a menedékvárosba távozott, és a város emberei megtisztelik, erre így válaszol nekik: „gyilkos vagyok én”. Erre azt mondják:  „De mégis fogadd el…” Elfogadja, mert írva van: „Ez pedig a gyilkos törvénye” (MTörv 19, 4).

 

SVIIT: MISNA 10/9

Aki adósságot törleszt a hetedik évben, a bölcsek kedvelik őt. Aki betért embertől vesz kölcsönt, a kölcsönt nem kell visszatéríteni a fiainak [ha a prozelita meghalt]. Ha mégis visszatéríti, az a bölcseknek tetsző dolog. Minden ingóságot „húzással” (héb. mesichá) vesznek.[6] Aki betartja adott szavát, az a bölcseknek tetsző ember.

———–VÉGE A SVIIT TRAKTÁTUSNAK——–

 

[1] A kölcsönző nem követelheti az adósságát vissza a nyolcadik év kezdetén, újév után.

[2] Ez esetben hetedik év utolsó hónapja, elul harminc napos volt, és nem huszonkilenc.

[3] Prozbol: A kölcsönző számára kiadott igazolás, mely szerint a hetedik év nem függeszti fel az adósságot.

[4] Általában a föld a legalkalmasabb biztosíték.

[5] Akár az ingatlan.

[6] A vásárlás jelképes módja: a vásárolt dolgot, maga felé húzza.

Címkék:adósság, Misna, Sviit

[popup][/popup]