Misna magyarul – Trumot 1.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Öten nem választhatják le az adományt, és ha mégis adományoztak, az adományuk nem adomány: A süket, a gyengeelméjű, a kiskorú, az aki nem a sajátjából ad, és a pogány, aki az izraelita termékéből ad, akár az utóbbi beleegyezésével. Adománya nem adomány.

Truma

A Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Brachot, Peá, DemájKilájim és Sviit traktátusok után most a trumot traktátust közöljük folytatásokban.

 

Első rend, hatodik traktátus

Jelen traktátussal, a teljes Misna fordításának vállalkozásában az ún. Zráim (Magok) rendjének a közepén tartunk. A Misna a Talmud irodalmának alapszövege. Nevét az “ismételni” szóból kapta, mivel azokban az időkben a hagyományos kívülről való tanulás kizárólag ismétléssel történt. Az egyes misnák száma, a hat rendben, összesen négyezer kétszáz húsz.

A Trumot (תרומות ) a Zráim c. rend hatodik traktátusa. Tizenegy fejezete van. Ehhez a misnához nem tartozik gemárá a Babilóniai Talmudban, csak a jeruzsálemiben. A trumá (t.sz.: trumot) bibliai jelentése: magasba emelt, felemelt áldozat. A trumá szó gyöke a rom, ( רום) az emelni szóból. A misnában, a trumá ajándék, adomány, amelyet a termésből le kell választani és a papnak (kohen – kohanim) kell adni, miként Mózes ötödik és negyedik könyvében leírták:

A te gabonád, mustod és olajod zsengéjét, és a te juhaid gyapjának zsengéjét néki adjad” MTörv (18, 4)

Valamint Áronnak a főpapnak és fiainak, akik minden időben a kohanim nemzetsége:

Szóla azután az Úr Áronnak: Ímé én néked adtam az én felemelt áldozataimra való ügyelést is, valamit Izráel fiai nékem szentelnek, néked és a te fiaidnak adtam azokat felkenetési [díjul], örökkévaló rendelés szerint.”

valamint,

Az olajnak minden kövérjét, és minden kövérjét a mustnak és gabonának, azoknak zsengéit, a melyeket az Úrnak adnak, tenéked adtam.” Szám (18, 8, 12)

Ennek az adománynak, héberül trumá gdolá (nagy adomány) a neve. A Tóra nem adja meg a mértékét, de a Talmud bölcsei megszabták, hogy 1/50, vagyis 2 százalék legyen. Van egy második fajta trumá, amelyet a levita ad át a papoknak, ez a héb. trumát máászer, (a tized adománya), a tized tizede, vagyis a termés 1 százaléka.

Az adomány szentsége megkívánja, hogy az adományt csak a papok fogyaszthatják, ahogy Mózes harmadik könyve megállapítja:

„Idegen ember ne egyék szenteltet, a papnak zsellére és bérese se egyék szenteltet” Lev (22, 10). A „szenteltből” nem ehet Izrael, se Lévi, csak a Kohén, ez a törvény.

*

TRUMOT: MISNA 1/1

Öten nem választhatják le az adományt,[1] és ha mégis adományoztak, az adományuk nem adomány: A süket, a gyengeelméjű, a kiskorú, az aki nem a sajátjából ad, és a pogány, aki az izraelita termékéből ad,[2] akár az utóbbi beleegyezésével. Adománya nem adomány.

 

TRUMOT: MISNA 1/ 2

Süket, aki beszél, de nem hall,[3] nem ajánlhat fel trumát, de ha mégis megtette, érvényes adománynak tekinthető. A bölcsek, ha bármikor süket emberről tanakodnak, a süketnémáról beszélnek.

 

TRUMOT: MISNA 1/ 3

Kiskorú, akin nem látszik legalább két szál fanszőr, arról Rabbi Jehuda azt mondja: Adománya adomány. Rabbi Joszi azt mondja: Ha nem töltötte be az eskütételre alkalmas kort,[4] adománya nem adomány. Ha az eskütételre alkalmas korban van, adománya adomány.

 

TRUMOT: MISNA 1/ 4 

Nem adományozhatnak olajbogyót az olaj után.[5] És nem adományoznak szőlőt a bor helyett. Ha mégis adományoz, Bet Sámáj szerint az adomány csak magáért, a termékért szól.[6] Bet Hilel szerint, adománya nem adomány.

 

TRUMOT: MISNA 1/ 5

Nem adományoznak a leket után, se a sikhehá után, se a peá után,[7] se a hevker után [tulajdonos által nem birtokolt termékek], se az első tizedből, melyből levették az adományt, sem a második tizedből, és a hekdes után,[8] melyet megváltottak, sem abból, amivel köteles az ún. mentes után, vagy fordítva, nem a mentesből a köteles után, és nem leszedett termésből az álló termés után, és nem az álló termésből a leszedett után, és nem az új termésből a régi helyett, és nem a régiből az új helyett, és nem az ország gyümölcséből a külföldi gyümölcs helyett, és nem a külföldi gyümölcsből Izrael gyümölcse helyett. Ha mégis adományoz, adománya érvénytelen.

 

TRUMOT: MISNA 1/ 6 

Öten nem adományozhatnak, de ha adtak, adományuk adománynak számít: a néma, a részeg, aki meztelen, a vak és a báál keri.[9] Ne adományozzanak, de ha adtak, adományuk adomány.

 

 TRUMOT: MISNA 1/ 7

Az adománynak (trumának) nincs mértéke, se súly szerint, se szám szerint.[10] De adományozhat a lemértből, a súly szerint és a megszámláltból. Nem adományozhat kosár szerint, tartály szerint, melyek mérőeszköznek számítanak, de félre tehet ezen edények felével, harmadával. Ne mérjen a szeá szerint, a felével sem, mert az is mérték.

 

TRUMOT: MISNA 1/ 8 

Nem adományoznak olajat a préselt olajbogyó helyett, se bort a prés alatt lévő szőlő helyett. Ha mégis adományozott, adománya adomány,  de másodszor is kell adjon. Az első adomány megáll a helyén, de ötödet kell hozzá fizetni,[11] a második adomány után nem.

 

TRUMOT: MISNA 1/ 9

Elkészített olajbogyó felett álló olajból adományozhat és a borból is, amely a mazsola felett áll. Ha adományt ad az olajból, mely az olajbogyó felett áll, vagy az olajbogyóból, az olajbogyó után, vagy bort az evésre való szőlő után, vagy szőlőt az evésre való szőlő után.[12] Ha ezután még préseli az olajbogyót és a szőlőt, nem kell még egyszer adományozni.

 

TRUMOT: MISNA 1/ 10

Adományt nem adnak kész termékből, olyan termék helyett, melynek készítése még folyamatban van. És fordítva sem: Nem adnak a készülő termékből a kész termék helyett, és nem a készülő termékből a készülő termék helyett. Ha adományozott, az adomány érvényes.

[1] Az adomány szentsége megköveteli, hogy csak a megfelelő személyek választhatják le a termésből.

[2] Csak Izrael fiai adhatnak, erre utasít a Kiv (25, 2): Szólj az Izráel fiainak, hogy szedjenek nékem ajándékokat.

[3] Nem hallhatja az áldást, mikor a trumát felajánlják.

[4] Fiúnál 12 év, lánynál 11.

[5] Az olajbogyó nem befejezett termék, a belőle készült olaj azonban igen.

[6] Trumá az olajbogyó után, de nem az olaj után.

[7] Leket, sikhehá, peá, ezek a szegények által begyűjtött termékek a mezőn.

[8] Hekdes: megszentelt termék, amelyet félretettek amíg a tized levonásra kerül.

[9] Báál keri: a férfi, aki éjszaka ondóval szennyeződött.

[10] A Tóra szerint a trumá esetén nem állapítható meg minimum mennyiség: egy búzaszem is adománynak számít. Ha már előzőleg lemértek egyfajta terméket, abból lehet adományozni.

[11] Ötöd: homes, egyfajta büntetés, amelyet az fizet, aki nem szándékosan evett a papnak járó adományból.

[12] Abból adományoz, amely préseléssel vagy állás közben még adhat később olajat ill. bort.

Címkék:Misna, Truma

[popup][/popup]