Misna magyarul – Trumot 3.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Azt akarta mondani, hogy adomány, de azt mondta tized… szava nem számít. Mindaddig, amíg nem beszél a szíve szerint.”

Szilva

A Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Brachot, Peá, DemájKilájim és Sviit traktátusok után most a Trumot traktátust közöljük folytatásokban. Az első rész itt, a második rész itt olvasható.

 

TRUMOT: MISNA 3/ 1

Ha tökfélét adományoz, amelyről kiderül, hogy keserű, vagy dinnyét, mely romlott adomány. Újra adományoz. Aki egy hordó bort adományoz, és kiderül, hogy megsavanyodott. Ha tudja, hogy már a kiválasztás előtt savanyú volt, nem számít adománynak. Ha az adománynak való, kiválasztása után lett savanyú, adománynak számít. Ha kétség van efelől [az első adományban], újra adományoz.[1] Az első adomány nem lesz medumá,[2] és nem kell utána ötödöt fizetni, így a második adomány.

 

TRUMOT: MISNA 3/ 2

Beleesett közülük egy darab a hulinba.[3] Nem teszi a hulint szenteltté. Beleesett egy másik darab, másik helyen. Az sem teszi a hulint szenteltté. A két darab egyszerre esett ugyanarra a helyre, a kisebbik szerint válik a hulin szenteltté.

 

TRUMOT: MISNA 3/ 3

Ketten társak[4] és papi adományt adtak, egymás után. Rabbi Ákiva azt mondja: mindkettőjük adománya adomány. A bölcsek azt mondják: az első adomány számít. Rabbi Joszi azt mondja: Ha az első a megállapított mérték szerint[5] adományoz, a második adománya nem adomány. Ha az első nem mérték szerint adott, a második adománya is számít.

 

TRUMOT: MISNA 3/ 4

Hogyan értsük [az előbbi misna elejét]? Úgy, hogy nem beszélt.[6] Ha megengedte valakinek a házból, a szolgának, vagy a szolgálólánynak hogy adományozzon, adománya adomány. Ha visszavonta az adományozás előtt az engedélyt, az adomány nem számít annak. Ha az adomány kiadása után vonta vissza, az adománynak számít. Munkások a ház körül nem adományozhatnak, kivéve a taposókat, akik azonnal „beszennyezhetik” a taposóprést. [7]

 

TRUMOT: MISNA 3/ 5

Aki azt mondja: Ennek a kupacnak az adománya „benne foglaltatik”, a tized is, a tized adománya is.[8] Rabbi Simon azt mondja: Kimondta. A bölcsek azt mondják: addig nem számít, míg ki nem mondta: Az északi része, vagy a déli része.[9] Rabbi Elázár Hiszma azt mondja: Aki azt mondja:„a kupac adománya benne van”, az néven nevezte. Rabbi Eliezer ben Jákov azt mondja, aki azt mondja: „Ennek a tizednek levonása, megfelel a tized adományának” az néven nevezte.[10]

 

TRUMOT: MISNA 3/ 6

Aki a trumát lerója a bikurim [11] előtt és az első tizedet pedig a trumá előtt, a második tizedet az első tized előtt, annak ellenére hogy megszegte a tiltó törvényt, nem tehet másképp, mert az is írva van: „Gabonáddal és boroddal ne késlekedjél”, (Kiv 22, 28).[12]

 

TRUMOT: MISNA 3/ 7

 Honnan tudjuk, hogy a bikurim megelőzi a trumát? Hiszen az egyiket úgy nevezzük hogy trumá és resit, a másik is trumá és resit.[13] Azonban a bikurim, a nevéből adódóan mindegyik előtt áll, az adomány megelőzi a az első tizedet, mivel van benne resit, és az első tized megelőzi a második tizedet. Mivel van benne resit.

 

TRUMOT: MISNA 3/ 8

Azt akarta mondani, hogy adomány, de azt mondta tized, tized helyett adományt mondott, égőáldozat helyett slámim, slámim helyett égő áldozatot,[14] vagy a „nem megyek be ebbe a házba helyett” csak annyit mondott, hogy „ide nem” annak a szava nem számít. Mindaddig, amíg nem beszél a szíve szerint.[15]

 

TRUMOT: MISNA 3/ 9

Az idegen, vagy a somroni adománya[16] adomány, a tizedük tized, és a hekdesük hekdes.[17] Az idegennek nem kell az ún. kerem revii-t betartani.[18] A bölcsek azt mondják: De igen. Az idegen adománya medumá-vá lesz, és ötödöt kell fizetni utána.[19] Rabbi Simon szerint nem kell.

[1] Kétség afelől, hogy a bor mikortól lett savanyú. Az első alkalommal átvett adományért a pap fizet.

[2] Medumá – amely látszólag már papi adománynak számít, és Izrael nem ehet belőle.

[3] Arám: Hulin: nem felszentelt, közönséges termék. A hulin, szó szerint profánt jelent. A misna arról szól, hogy a felszentelt adományból beleesik egy vagy két darab a profán, vagyis közönséges ételbe. Ha a szentelt a hulinnal 1:100 arányban keveredik az még ezután is profán marad. Pl. egy darab adomány szilva 100 közönséges szilvával szemben.

[4] Társak: együtt termesztenek gyümölcsöt, vagy akármit és a közös termésből adnak papi adományt, egymás után.

[5] Bölcsek 1/50 mértéket állítottak a papi adománynak.

[6] Az első adományozó nem tudatta a másodikkal, hogy papi adományt kíván adni.

[7] Taposók, akik a szőlőt tapossák, engedélyt kapnak a házigazdától az adományhoz, hogy elejét vegyék a felszerelés tisztátlanságával kapcsolatos problémáknak.

[8] Héb. kri, rakás, halom, kupac, stb., az ásni szóból.

[9] A misnában valaki rámutat egy kupac gabonára és azt mondja, hogy a tized és adomány, itt van ebben a halomban. A szava nem határoz meg semmit, rá kell mutasson, melyik részéről a kupacnak kell leválasztani az adományt (észak, dél,, stb.).

[10]„Néven nevezni” a micvá teljesítésének legfontosabb tartozéka. A pontos formula, ill.  „néven nevezés” az áldások és az imák meghatározott szövege utat szab a törvénytisztelő embernek.

[11] Bikurim: a gyümölcs mely elsőnek érik, a gabonában is ez a neve.

[12] Héb. „mleátchá ve dimáchá lo teáher, a rabbinikus értelmezés szerint különbözik a Károli fordítástól: a Mleátchá-nak megfelel a bikurim és a dimáchá-nak a trumá.

[13] Trumá és resit: adomány és az első termés (resit: első). A két megfelelő passzus: „Ímé én néked adtam az én felemelt áldozataimra való ügyelést” (Szám 18, 8) – ez a trumá, és  „te gabonád, mustod és olajod zsengéjét” (MTörv 18, 4) ez a bikurim.

[14] Héb. slámim,  az áldozat neve a fizetni, vagy a béke szóból származtatható, általában fogadalom szerint áldozzák, az égő áldozat: olá, ezek a szentélyben végzett áldozatok.

[15] Téved az áldozati állatok megnevezésében. Azt mondják, ilyenkor nem az van a szájában, amit a szíve diktál. Ezért ezek a tévedések annulálják a kijelentést.

[16] Somroni (vagy kuti): szamaritánus, aki nem köteles a mózesi parancsolatokat betartani.

[17] Hekdes: ajándék a szentély munkájához, fenntartásához.

[18] Kerem revii: az új gyümölcsfák a negyedik évtől fogyaszthatók, de az idegen nem köteles ún. pidajont fizetni a új negyedik évi termés után.

[19] Medumá, lásd misna 3/1.

Címkék:Misna, Trumot

[popup][/popup]