Misna magyarul – Maaszer seni 4.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

A magtárban áll és nincs nála pénz. Ezt mondhatja a barátjának: „Ezeket gyümölcsöket neked adom ajándékba.” Majd így folytatja: „Legyenek megváltva azzal a pénzzel, amely az otthonomban van”.

 

 

 

A Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Brachot, Peá, DemájKilájim és Sviit traktátusok után most a Maaszer Seni traktátust közöljük folytatásokban. Az első rész itt, a második rész itt, a harmadik rész itt  olvasható.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 4/ 1

Aki máászer seni gyümölcsöt szállít a drága helyről olcsó helyre, vagy olcsó helyről drága helyre, a gyümölcsöt a hely értékesítési rátája szerint váltja meg. Aki a magtárból terméket szállít a városba, vagy a présházból bort szállít a városba, a haszon a máászer seni értékét növeli, a szállítás költségeit ő fizeti.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 4/ 2

Megválthatja a máászer seni (terméket) alacsony áron, a boltos vásárlási ára szerint, amely nem azonos az eladási árral. Vagy ahogy a pénzváltó beváltja a szelát prutára, és nem úgy, amikor prutára váltja a szelát.[1] A máászer seni felbecsüléssel nem váltható meg. Ha értéke ismert, megváltható egy tanú segítségével, ha az értéke nem ismert, megváltható három tanú segítségével, például a megbőrösödött[2] bor, vagy romlott gyümölcs, vagy rozsdás pénz esetén.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 4/ 3

Ha a termék tulajdonosa azt mondja: Megváltom a máászer seni termékét egy szela áron és egy másik szintén egy szelát igér, a tulajdonos ajánlata előnyt élvez, mert hozzáad egy ötödet.[3] A tulajdonos azt mondja: Egy szela, a másik: Egy szela és egy iszer [pénzegység] a szela és egy iszer ajánlat előnyt élvez, mert az alapár felett van. Aki a  máászer seni [termékét] megváltja, hozzáadja az ötödet, akár a sajátja, akár ajándékba kapta.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 4/ 4

Csalhatnak[4] a máászer seni révén. Hogyan? Azt mondja a felnőtt fiának, vagy lányának, vagy a héber szolgának vagy szolgálólánynak, „fogd ezeket az érméket és váltsd meg ezt a máászer seni terméket magadnak.” Ugyanezt azonban nem mondhatja kiskorú fiának vagy lányának, kánaánita szolgájának vagy szolgálólányának, mert az ő kezük, akár az ő saját keze.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 4/ 5

A magtárban áll és nincs nála pénz. Ezt mondhatja a barátjának: „Ezeket gyümölcsöket neked adom ajándékba.” Majd így folytatja: „Legyenek megváltva azzal a pénzzel, amely az otthonomban van”.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 4/ 6

Vásárolt a barátjától egy szelá értékű tizedet, de még meg sem váltotta, miközben a termék értéke két szelára emelkedett. [A vásárláskor] barátjának egy szelá összeget ad, nyeresége pedig egy szelá, a máászer seni pedig az övé.[5] Vásárolt a barátjától tizedre valót két szelá pénzért, de még meg sem váltotta, és az ára egy szelára csökkent. A vásárló egy szelá értékű hulinnal fizet, és a megszentelt másik szelá az övé. Ha az eladó ám háárec [tanulatlan], hulin helyett a demájból ad neki.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 4/ 7

Megváltja a máászer seni-t, de nem jelenti ki szóban.[6] Rabbi Joszi azt mondja: Elég az is.[7] Rabbi Jehuda azt mondja: El kell mondja esküvel. Ha házassági vagy válási szándékáról szól az asszonnyal, és átadta neki a válólevelet és az eljegyzési zálogot, és nem fűz hozzá szavakat – Rabbi Joszi szerint: Elég az is, Rabbi Jehuda szerint: El kell mondani, ki kell jelenteni.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 4/ 8

Letesz a megváltáshoz egy iszert, és a felének árán eszik, majd [fogja az iszert ] és egy másik helyre megy.[8] A másik helyen az iszer fundiont ér. Ekkor ehet még egy iszernek megfelelő gyümölcsöt. Letesz a megváltáshoz egy fundiont és a felének árán eszik, majd [fogja a fundiont ] és tovább megy. A másik helyen a fundion csak egy iszert ér, ehet egy másik felet [iszert]. Ha letesz egy iszert, a máászer seni pénzéből, ennek árán addig eszik, ameddig az iszer tizenegyed része marad, vagy az iszer egy század része marad. Bet Sámáj azt mondja: Minden esetre annyit eszik, ameddig egy tized marad. Bet Hilel azt mondja: Vádáj esetén tizenegyed rész, demáj esetén egy tized.[9]

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 4/ 9

Bárhol, bármilyen pénz, Jeruzsálemen kívül, hulinnak számít. Még az arany dínár is, az ezüst, és a rézpénz. Talált köztük egy cserepet, amelyre ráírták: „tized”, ez máászernek számít.[10]

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 4/ 10

Talált edényt, melyre ezt írták: korbán.[11] Rabbi Jehuda azt mondja: Ha cserépből van az edény, hulin, és ami benne van az korbán. Ha az edény fémből van, korbán és ami benne van, hulin. Azt mondták neki: Nem szokása az embereknek áldozati edényben hulint tartani.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 4/ 11

Edényt talál, amelyre a kuf betűt írták (a korbán kuffal kezdődik), áldozatnak számít. Ha a mem betűt talál, az máászer, ha dálet betűt, az demáj, a tet pedig tevel.  Ha táf, abban trumá van. Mivel veszélyes időkben táf-ot írtak a teljes szó helyett.[12] Rabbi Joszi szerint e betűk, személyek nevei. Rabbi Joszi azt mondja: Még akkor is, ha talál egy hordónyi gyümölcsöt, és ráírták, hogy trumá, hulinnak számít, mivel ez korábban trumá gyümölccsel volt tele, de kiürült.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 4/ 12

A fiának azt mondja: Van ott a sarokban máászer seni. De a másik sarokban találta, hulinnak számítanak. „Van ott egy mane,[13] de két manet talált, a különbözet hulin. Ha azt mondta: „Két mane,” és a fiú egyet talált, mind tizednek számít.

 

[1] Szela pénzérme, mint a középkori forint.  A szela a Rambam idején 17 gram aranynak felelt meg. A prutá kis váltó pénzegység, a fillérhez hasonló.

[2] Állott, megsűrűsödött bor.

[3] A máászer seni megváltása kétféle módon lehetséges: 1. a tulajdonos átviszi a második tizednek ajánlott saját terméke szentségét a birtokában lévő pénzre, ezután a termék „hulin” lesz (profán).  2. Másik ember pénzére viszik át a tulajdonos termékének szentségét. Ötöd: ld. Lev. 27, 31). Szabály a Tóra szerint. Az ötöd a termékre vonatkozik, tehát 1 1/5 terméket ad a szelának megfelelő értéken túl.

[4] Csalhatnak: megváltják, anélkül, hogy az ötödet kifizetnék.

[5] Ezzel az egy szelá nyereséggel megváltja a terméket, amit vásárolt, és a pénzt Jeruzsálemben elkölti.

[6] Ilyenkor fennhangon ki kell mondani: ez a máászer seni pénzben való megváltása (héb. pidjon).

[7] Rabbi Joszi szerint elég a pénzt felmutatni.

[8] A misnában szereplő pénznemek: 1 iszer = ½ fundion = 8 prutá,  1/ 24 dínár.

[9] Vádáj: bizonyos, hogy levontak a termékből minden tizedet, demáj: nem bizonyos. A két iskola közötti különbség a máászer seni értékéhez hozzászámított ötöd miatt van.

[10] A cserép bizonnyal megjárta Jeruzsálemet a zarándok ünnepek (regálim) során.

[11] Korbán, jelentése: áldozat.

[12] Az üldözések idején.

[13] Mane: súlyegység.

Címkék:maaszer seni, Misna

[popup][/popup]