Misna magyarul – Maaszer seni 1.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

A Maaszer seni (második tized) személyes áldozat, felajánlás, amit az áldozó és családja és a hozzátartozói Jeruzsálemben fogyasztanak el, vagy ha szállítási nehézségek vannak, pénzzel megváltják, és abból a szent városban lakomát rendeznek.

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

A Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Brachot, Peá, DemájKilájim és Sviit traktátusok után most a Maaszer Seni traktátust közöljük folytatásokban.

Héberből fordította és magyarázatokkal ellátta: Uri Asaf.

 

A Magok c. rend nyolcadik traktátusának neve Máászer seni (második tized). Ennek a traktátusnak csak a Jeruzsálemi Talmudban van kiterjedt tárgyalása, gemarája.

A második tizedet megkülönböztetjük az első és a harmadik tizedtől, az utóbbi másik nevén máászer áni, azaz szegénytized.

A második tized személyes áldozat, felajánlás, amit az áldozó és családja és a hozzátartozói Jeruzsálemben fogyasztanak el, vagy ha szállítási nehézségek vannak, pénzzel megváltják, és abból a szent városban lakomát rendeznek. A második tizedről szóló általános passzus így hangzik:

„Esztendőről esztendőre tizedet végy a te magodnak minden terméséből, amely a te meződön terem” (MTörv 14, 22).

A második tizedet azután választják le a termésből, miután leválasztották a papnak járó nagy adományt (trumá gdolá) és a lévitáknak járó első tizedet. Második tizedet azonban nem választanak le a termésből minden évben. Ezt az első, a második, a negyedik és az ötödik évben teszik, a smitá (a hét év) periódusában. A harmadik és hatodik évben a máászer seni helyett a szegényeknek járó szegénytizedet (máászer áni) választják le.

Az ősi szokás szerint második tizedet Jeruzsálembe kell vinni, és ott kell elfogyasztani, a városfalakon belül: Mózes ötödik könyvében (MTörv 12, 13-14) találjuk:

 „Akkor arra a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a ti Istenetek, hogy ott lakozzék az ő neve, oda vigyetek mindent, amit én parancsolok néktek: egészen égőáldozataitokat, véres áldozataitokat, tizedeiteket és kezeiteknek felemelt áldozatát, és minden megkülönböztetett fogadástokat, amelyeket fogadtok az Úrnak. És örvendezzetek az Úrnak, a ti Isteneteknek színe előtt, mind ti, mind a ti fiaitok, és leányaitok, mind a ti szolgáitok és szolgálóleányaitok, mind a lévita, aki a ti kapuitokon belől lészen; mert nincs néki része vagy öröksége ti veletek.”

MÁÁSZER SENI: MISNA 1/1

A második tizedet[1] nem szabad eladni, sem elzálogosítani, sem elcserélni, és nem mérhetik le a súlyát. Ne mondhatja az ember a társának Jeruzsálemben, „itt a bor, adj érte cserébe olajat”, ugyanez érvényes a különféle gyümölcsökre. De megajándékozhatja ezzel a társait.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 1/ 2

A behemá tizede.[2] Nem adják el az élő és hibátlan háziállatot, akkor sem, ha testi hibája van és élő vagy vágott, és nem szentelhet meg vele nőt házasság céljából. Hibátlan, elsőszülött behemá eladható élve. És a testi hibás, élő vagy vágott: Megszentelik vele a nőt házasság céljából. A második tizedet nem válthatják meg érmével, vagy pénzzel, amely nincs érvényben,  sem olyannal, amely nem került elő.[3]

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 1/ 3

Aki háziállatot vásárol békeáldozat céljából [zevah slámim], vagy nem háziállatot, fogyasztás céljából, az állat bőre hulin,[4] akkor is ha többet ér, mint a hús. Lepecsételt boros korsók, melyeket lepecsételve árulnak. A korsó hulin. Dió és mandula,[5] a héja nem szentelt. Rossz minőségű bor, ha nem forrott ki, nem vásárolható meg a máászer pénzével, ha kiforrott, megvásárolható másszer pénzével.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 1/ 4

Aki vadat vásárol békeáldozatnak, vagy háziállatot a hús fogyasztására, az állat bőre nem hulin. Nyitott vagy zárt boros korsók, ahol nyitva szokás árulni, a korsó nem hulin. Olívás kosár, vagy szőlős kosár, a kosárral együtt. A kosár pénzértéke nem hulin.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 1/ 5

Aki vizet és sót vásárol,[6] vagy földön lévő[7] gyümölcsöt, vagy olyan gyümölcsöt, mely nem szállítható Jeruzsálembe, az nem vásárolt tizedet, (máászer senit).[8] Aki tévedésből[9] vásárol gyümölcsöt, a pénzt visszatérítik neki, aki szándékkal vásárol gyümölcsöt [a második tized pénzéből], az felviszi arra a helyre, hogy ott megegye. Ha nincs Szentély, hagyják megrohadni.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 1/ 6

Aki háziállatot vásárol tévedésből,[10] visszakapja a pénzt attól, aki az állatot eladta. Ha szándékosan. Felviszi és azon a helyen elfogyasztja. Ha nincs Szentély, eltemetik az állatot bőröstül.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 1/ 7

Nem vásárolnak rabszolgát, szolgálólányt, földet, nem tiszta állatot a máászer seni pénzéből. Ha mégis vásárolt, egyen helyettük.[11] Nem vásárolják meg a máászer seni pénzéből a folyós férfi galambját, a folyós nő galambját vagy a folyós szülő galambját, se bűn, se vétekáldozataikat.[12] Ha mégis vásárolt, egyen helyettük. Ez a szabály: A második tized pénzéből vásárolt ételen, italon és testápoláson (olaj) kívül, minden más helyett ételt vásárol.

[1] Melyet a törvény szerint Jeruzsálemben kell megenni. Eladhatja, abból a célból, hogy az érte kapott pénzből Jeruzsálemben vásárol lakomára valót. A pénz „átveszi” a máászer seni szentségét, az pedig hulinná válik.

[2] A behemá (borjú, ökör, stb.) tizede: héb. máászer behemá. Külön törvény a traktátuson belül. Egy hibátlan állatot egyszer egy évben kiválasztanak tíz közül, a belsejét a szentélyben feláldozzák, a húsát pedig a gazda Jeruzsálemben elfogyasztja. A kiszemelt állatot nem adhatják el.

[3] A pénz övé, de nem találja.

[4] Nem megszentelt, máászer seni céljából alkalmatlan.

[5] Dió és mandula, amelyet pénzre váltott máászer seni árán vettek.

[6] Vizet és sót: ezeket nem lehet a máászer seni pénzéből megvásárolni.

[7] Földön lévő: még nem szedték le az érett gyümölcsöt.

[8] A vásárolt termék nem rendelkezik a második tized szentségével, de az eladónak adott pénz igen.

[9] (ld. előző megjegyzés) Tévedésből: (héb. be-sogeg) Nem tudta, hogy máászer seni pénzéből vásárol.

[10] Tévedésből: a megszentelt máászer seni pénzéből vásárolja, Jeruzsálemen kívül.

[11] Helyettük: a kiadott pénz egyenértékében vásároljon ételt, amit Jeruzsálemben fogyaszt el.

[12] Folyós férfi, nő, stb. a rituális fürdő után galamb vagy gerle áldozatot hoznak, ezeket  héberül kiné závim-nak nevezik.

[popup][/popup]