Misna magyarul – Maaszer seni 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Rabbi Simon azt mondja: Nem olajozhatja magát a második tized olajával Jeruzsálemben. A bölcsek megengedik.”

oliva-olaj

A Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Brachot, Peá, DemájKilájim és Sviit traktátusok után most a Maaszer Seni traktátust közöljük folytatásokban. Az első rész itt olvasható.

MÁÁSZER SENI: MISNA 2/ 1

Máászer seni [pénze][1] felhasználható evésre, ivásra, olajozásra, és olyan ételt vásárol, ami valóban étel, és azzal keni magát, amely valóban olajozásra való. Nem használ olajozásra se bort, se ecetet, de olajat igen. Nem keveri a máászer seni olaját fűszerrel, nem vásárol a máászer seni pénzéből fűszerezett olajat, de a bort fűszerezi. Ha méz vagy fűszer kerül a borba, emeli annak értékét. Ha halat főznek póréhagymával, mely máászer seni, és amely ettől ízletesebb lett, értékébe beszámítják. Ha a máászer seni tésztája sütés után jobb, a máászer seni értékéhez számítják. Minden esetben, ha a termék íze javul kiszámítják az érték növekedését, ha a javulás nem egyértelmű, akkor (is) a második tized értékéhez számítják.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 2/ 2

Rabbi Simon azt mondja: Nem olajozhatja magát a második tized olajával Jeruzsálemben. A bölcsek megengedik. Azt mondták Rabbi Simonnak: Ha engedékeny a szigorú papi adomány[2] esetében, miért nem lehetünk engedékenyek a második tizedben, mely könnyű eset? Ezt válaszolta nekik: Nem vagyunk engedékenyek a szigorú adománynál, amikor engedünk a bükköny és a lóhere esetében.[3] És most elvárják tőlünk, hogy engedjünk a könnyű máászer seni esetében. Mikor nem fogadtuk el az engedékenységet a bükköny és a lóhere esetében?

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 2/ 3

Azt a lóherét, mely második tized, zsenge állapotban eszik, és azt, melyet trumának szánnak, Bet Sámáj szerint tisztán bánnak vele,[4] kivéve azt, amit fejmosásra használtak. Bet Hilel azt mondja: Bármilyen művelet a lóherével nem igényel tisztaságot, kivéve, ha áztatják. [5]

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 2/ 4

Azt a bükkönyt, amely második tized, zsenge állapotban eszik, bemennek Jeruzsálembe, és ki is jönnek.[6] Ha beszennyeződik, Rabbi Tarfon azt mondja: „tészta” darabokat készítenek belőle, a bölcsek szerint pénzre megváltható. És ha trumának szánták, [bükkönyről van szó], Bet Sámáj szerint beáztatják, és tiszta kézzel dörzsölik, és nem tiszta kézzel eszik. Bet Hilel szerint: Tiszta kézzel áztatják, és ledörzsölik és eszik, nem tiszta kézzel. Sámáj mondja: Szárazon kell enni. Rabbi Ákiva azt mondja: Bármit tehetnek vele, nem tiszta kézzel.[7]

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 2/ 5

Máot hulin [közönséges pénz] és a máászer seni pénze, mely szétszóródott. Összegyűjti  a máászer seni érméit és kiegészíti, és amit ezen felül „talál”, az hulin. Ha összekeveredtek, kivesz abból egy maroknyit, és felbecsüli.[8] Ez a szabály: A földön szétszóródott esetén az összegyűjtött, máászer seninek számít. Ha csomóban összekeveredtek: számítással felbecsüli [a máászer seni és a hulin mennyiségét].

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 2/ 6

Ha szelá[9] mennyiségű máászer seni ezüst és szelá hulin összekeveredett,[10] szelá mennyiségű rézérmét hoz [az ezüst értékében] és azt mondja: „Ez a szelá máászer seni, akárhol legyen. Legyen hulin, szentséget adja át ennek a pénznek.” Ezután kiválaszt a két szela ezüstből[11] két érmét és rézre cseréli. Szükség esetén az ezüst érmét rézre cseréli, de nem hagyja így, ha teheti, visszacseréli ezüstre.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 2/ 7

Bet Sámáj mondja: Az ember nem cseréli szelá (érméit) arany dínárokra.[12] Bet Hilel megengedi. Rabbi Ákiva azt mondta: Én arany dínárokra váltottam Rábán Gámliel és Rabbi Josua pénzét.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 2/ 8

Ha felvált szelá mennyiséget a második tized pénzéből,[13] Bet Sámáj szerint, az egész szelá mennyiséget felválthatja.  Bet Hillel szerint felválthatja sekel[14] ezüstre és sekel érmére. Rabbi Meir azt mondja: Nem váltanak ezüstöt és gyümölcsöt ezüstre, a [ezzel a szentségüket elvéve]. A Bölcsek megengedik.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 2/ 9

Aki felváltja szelá második tizedét Jeruzsálemben, Bet Sámáj azt mondja: Az egész szelá pénzt.[15] Bet Hilel szerint: sekel ezüstöt, sekel rézpénzre. Akik a Bölcsek előtt tanácskoznak azt mondják: Három dínárért ezüstöt vesz, egy dinárért rezet. Rabbi Akivá azt mondja: Három dínárért ezüstöt, egy negyed dinárért rezet. Rabbi Tarfon azt mondja: Négy eszpár[16] ezüstre. Sámáj mondja: Az üzletben hagyja és levásárolja.

 

MÁÁSZER SENI: MISNA 2/ 10

A fiai közül egyesek nem tiszták, mások pedig tiszták.  Letesz szelá (pénzt) és azt mondja:[17] „Amit a tiszták isznak, ahhoz szolgáljon ez a szela, amely e célból hulin lesz.” Így a tiszták és a nem tiszták egyaránt isznak ugyanabból a korsóból.

 

[1] A máászer seni (második tized) értékének megfelelő összegért étel, italt, testápoló olajat vásárol Jeruzsálemben.

[2] Szigorú adomány: héb. trumá hámurá, itt a papoknak adományozott olaj felhasználásáról van szó. A papok megengedték Izraelnek, hogy belenyúljon a kezével a papoknak adományozott olajba.

[3]  A misna arra a szükséghelyzetre utal, amikor a bükköny és lóhere, mely egyébként állati takarmány, emberi tápláléknak szolgált.

[4] Ezt a lóherét (héb. tiltán) tiszta kézzel kezelik, mivel papi adományt képez.

[5] Az adománynak szánt lóhere, mivel nem is igazi étel, nem igényel tisztaságot (táhárá), csak ha áztatják, mert a vízben tumáát kap (szennyezést).

[6] A második tizedet ha Jeruzsálembe vitték, ott el is kell fogyasztani, nem szabad kivinni onnan. Ez alól a bükköny kivétel.

[7] Nem tiszta kézzel: Rabbi Ákiva szerint a bükköny is, mint a lóhere állatnak való eledel. A „tisztaság” ezekben a misnákban arra vonatkozik, hogy az eljárásoknál kezet öblít vagy sem (héb. netilát jádájim).

[8] Felbecsüli: a hétköznapi érme mennyiségét. Ha az érmék teljesen összekeveredtek, belemarkol: amit kivett, az lesz a máászer seni, a hulin mennyiségét felbecsüli.

[9] Szelá: súly egység.

[10] Összekeveredtek: a közönséges (hulin) pénzt Jeruzsálemen kívül akarja elkölteni.

[11] Két szela: a máászer seni és a szela hulin.

[12] Ha pénzre váltotta a második tizedet, hogy felvigye Jeruzsálembe, nem vár addig, hogy az ezüst vagy réz dinárokat aranyra cserélje.

[13] A rézpénzt, mielőtt Jeruzsálembe menne ezüstre váltaná, hogy kevesebbet kelljen vinni.

[14] A „sekel” itt súlyegységet jelöl. 1 sekel= fél szelá. 1 dinár = ¼ szelá.

[15] Jeruzsálembe vitte a második tizedet pénzben: és az ezüstérméket felváltja rézpénzre, hogy lakomát vásároljon. Bet Sámáj az egész szelá mennyiséget megengedi, Hilel szerint csak a szelá felét, nehogy túl sokat váltson.

[16]Eszpár: pénz egység.

[17] Jeruzsálemben vannak, és a fiainak akar venni italt a máászer seni megszentelt pénzéből.

[popup][/popup]