Schőner Alfréd: „Tisztában vagyok a hölgyek felbecsülhetetlen szerepével”

Írta: Schőner Alfréd - Rovat: Hagyomány

Két hete körkérdést intéztünk a zsidó közösségi és vallási életben részt vevő nőkhöz – most ugyanezt a kérdést a Mazsihisz néhány világi vezetőjének és rabbijának is elküldtük:

Schweitzer Gábor jogtörténész minapi cikkében, mely a neológiáról szólt, az alábbi kérdést is felvetette:

“Miért fontos a férfiak és nők zsinagógai egyenjogúságán alapuló egalitárius szemlélet elfogadása? A nők egyenjogúsítása a neológia fennmaradásának egyik záloga. A hitélet fenntartása, illetve megmentése aligha képzelhető el a nők egyenjogúsága nélkül, különösen ott, ahol nem biztosítható tíz felnőtt férfi jelenléte az istentiszteletek megtartásához. A nők hitéleti egyenjogúsítása a neológia megújulását is maga után vonja, miközben a micvákhoz való hozzáférés lehetőségét is kiszélesíti. A női egyenjogúsítás eszméjének elfogadását megkönnyíti, hogy tórai rendelkezésekre vezethető vissza: „És teremtette Isten az embert az ő képmására, Isten képmására teremtette őt; férfinak és nőnek teremtette őket” (1 Móz. 1:27). Az egalitárius felfogást mellesleg nemcsak a reform judaizmus (reform judaism) fogadja el, hanem a neológiához közelálló konzervatív zsidóság (conservative judaism) döntő része is egalitárius alapokra helyezte működését.”

Ön mit gondol, szükséges-e a nők egyenjogúsítása a magyar neológ zsidó hitéletben, és sor kerülhet-e erre a közeljövőben közösségeinkben?

schoner_alfred_web

Schőner Alfréd, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem rektora:

A 10 fős minjan alapja Vajikra 22.32 verse: נקדשתי בתוך בני ישראל,  azaz “…és szenteltessék meg Nevem Izrael fiai között “.

Sulchán Áruch Orach Chajim 55/1 írja: אומרים קדיש. וא״א אותו בפחות מי׳ זכרים בני חורים גדולים שהביאו ב׳ שערות, azaz 10 férfi szükségeltetik a kaddis elmondásához, azaz a minjanban elhangzó imához!!

A roppant sokszínű konzervatív mozgalom túlnyomó részében és a reform mozgalomban a hölgyek integráns részei a minjannak.

A Sulchán Áruchon alapuló ortodox és neológ álláspont azonban: a minjanhoz 10 férfi szükségeltetik.

Ugyanakkor tisztában vagyok a hölgyek felbecsülhetetlen szerepével és jelentőségével, hivatásával a zsidó közéletben!

Nota bene.

Az elmúlt száz esztendő történelmi traumái következtében állott elő az drámai állapot, hogy az egykori virágzó neológ hitélet helyén mindössze 3 olyan zsinagóga működik, ahol “verejtékkel” lehet hétköznap, reggel-este rendszeres minjant szervezni….

Mindazonáltal, több mint négy évtizedes rabbinikus múlttal a hátam mögött – a nagy elődök szerény utódaként – a Sulchan Aruch előírásait tartom kötelezőnek!

A hagyomány következetes megőrzésére tanítottam a most rabbinikus tisztet betöltő egykori hallgatóimat.

 

Kapcsolódó cikkek:

Komoróczy Szonja Ráhel: A neológia fennmaradásának záloga az oktatás színvonalának jelentős emelése

Bedő Viktória: A Tóra rejtett szándéka az egyenlőség a nemek között

Fritz Zsuzsa: A neológia megújításában a nőknek egyenlő szerep jutna

Polnauer Flóra: A zsinagóga nem exkluzív férfiklub

Dr. Ungváriné dr. Klein Éva: A neológia fennmaradásának záloga a nők és férfiak egyenjogúsítása

Vadász Magda: Szabad teret kell engedni Magyarországon a zsidóság minden irányzatának

Heisler András: Nem látványos, de érzékelhető változások

 

Címkék:káddis, minjan, női egyenjogúság

[popup][/popup]