Misna magyarul – Pszachim 9.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Mi számít messzi úticélnak? Modiin, vagy másfelé, hasonló távolságban, akármilyen irányban – Rabbi Ákiva szerint. Rabbi Eliezer szerint a Szentély udvarának küszöbétől akármeddig.”

A jeruzsálemi szentély (Képünk illusztráció)

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

Az Eruvin traktátus után most a P’száhim (Pészahok) – traktátus fordítását közöljük. Az első rész itt, a második részt itt , a harmadik rész itt, a negyedik rész itt, az ötödik részt itt, a hatodik rész itt, a hetedik rész itt, a nyolcadik rész itt olvasható.

A „Pészahok” a „Moed” (Ünnep) rend harmadik misna sorozata, amely a Széder ünnepével és annak törvényeivel foglalkozik, köztük a bárányáldozattal. Az első négy fejezet a hámec szabályait tárgyalja. Az 5-9 fejezetek a pészahi bárány áldozatáról, a tizedikpedig a Széder ünnepéről szól.

 

Pészahok (9)

9/1

Aki tisztátalan volt, vagy messzire utazott és nem tehetett eleget az első pészah törvényének, ünnepelje a másodikat.[1] Ha eltévesztette (a dátumot) vagy megakadályozták abban, hogy megünnepelje az elsőt peszahot, tartsa meg a másodikat. Miért mondták azt, hogy tisztátalan volt, vagy messzire utazott, és azt, hogy elfelejtette a dátumot? Hogy megkülönböztessenek két esetet: az elsőben nem jár neki káret büntetés,[2] (ha nem hoz második pészah áldozatot), de a második esetben jár neki káret.

 

9/2

Mi számít messzi úticélnak? Modiin,[3] vagy másfelé, hasonló távolságban, akármilyen irányban – Rabbi Ákiva szerint. Rabbi Eliezer szerint a Szentély udvarának küszöbétől akármeddig. Erre Rabbi Joszi azt mondta: Azért van a „hé” betű felett[4] a pont, hogy tudjuk, nem a valóságos távolság számít, hanem a Szentély udvarán a küszöb, és attól kifelé.

 

9/3

Mi a különbség az első és a második pészah között? Az elsőnél fennáll a „ne lássák” és „ne találtassék” szabálya, a másodiknál lehet mácá (pászka) és hámec együtt a házban. Az első pészahnál mondanak hálelt[5] az evéskor, a második pészahnál nem mondanak hálelt az evéskor. Hálelt azonban mondanak az áldozat végrehajtása során, és mindkét esetben a sültet mácával és keserűfűvel eszik, és mindkét peszah felment a szombat szabálya alól.

 

9/4

Ha a pészahi áldozat, amelynek során (a közösség nagy része) tisztátalan, ne egyen belőle záv és zává, havi vérző,[6] és aki nemrég szült. Ha ettek, nem vonatkozik rájuk a káret. Rabbi Eliezer még felmenti őket a Szentélybe való zarándoklás kötelességétől.

 

9/5

Mi a különbség pészah micrájim és pészah dorot között?[7] A pészah micrájim esetén, a bárány beszerzése Niszán hónap tizedikén (történik), és a bárány vérét izsóp csokorral a szemöldökfára és a két ajtófélfára hintik, a sültet gyorsan kell elfogyasztani, egy éjszaka alatt, a peszah dorot egy hétig tart.[8]

 

9/6

Rabbi Jehosua azt mondja: Hallottam (tanítóimtól), hogy a tmurát pészah (állatot) feláldozzák, és azt is, hogy a tmurát pészah-ot[9] nem áldozzák fel.  (Az ellentmondást) nincs mivel magyarázzam. Erre így válaszolt Rabbi Ákiva: én majd megmagyarázom. A korábban kiszemelt pészah bárány helyett[10] egy másik pészahi bárányt áldoznak fel. (A megtalált pészah bárányt) legelni hagyják, amig alkalmatlanná nem válik, aztán eladják, és a pénzért slamim (áldozati állatot) vesznek, és ugyanezt teszik, ha azt is lecserélik. A (lecserélt) pészah bárányt feláldozzák, és utána a slámim (állatot), vagy a helyette vásároltat.

 

9/7

Ha valaki pészah áldozatként nőstényt vagy hímet választ, amely két  éves, legeljen tovább a mezőn, amíg hibás nem lesz, és akkor eladja, és a kapott pénz adományként szolgál.[11] Ha már választott bárányt a pészah áldozatra, és meghal, a fia nem hozhatja helyette pészahként, csak slámim áldozatként.

 

9/8

Ha a peszahi (áldozatra szánt állat) elkeveredett a többi, áldozatnak szánt állat között, hagyják a legelőn, amig mind hibásak nem lesznek, aztán adják el őket. Ezután a nyájból való legszebb állat árából, vásároljon egy állatot (abból a fajtából, melyek közé keveredett a báránya) és viselje a kettő közti különbség árát. Ha a pészah bárány elsőszülött állatok közé keveredett, Rabbi Simon azt mondja: ha a pészahi áldozatban részvevő csoport papokból áll, mindnyájan egyenek belőle.

 

9/9

Ha a csoport választott báránya elveszett, azt mondják a közülük az egyiknek: menj, keresd meg, vágasd le a nevünkben. Az pedig ment, megtalálta, levágta, közben a csoport vásárolt egy másik (bárányt) és azt is levágatták. Ha az elsőé, (aki megtalálta) vágatik le először, ő eszik az övéből, és a többiek esznek vele együtt az övéből. Ha a bárányukat (amit a csoport vásárolt nélküle) vágják előbb, ők esznek az ő bárányukból, és ő az övéből. Ha nem tudják, melyik báránya lett először levágva, vagy ha mindkettőt egy időben vágták le, ők esznek az övékéből és ő nem eszik velük, az övét az égető máglyára viszik, és mentes a második pészah alól. Azt mondta nekik és azt mondták neki: mindenki egyen az elsőből. Ha nem tudják, melyik lett elsőnek levágva, mindkét állatot kiviszik az égető máglyára. Ha az első nem mondott semmit és ők sem mondtak semmit, senki se felelős a másikért.

 

9/10

Két csoport, melyek bárányai felcserélődtek, mindkettő választ egyet a bárányok közül, és mindkét csoportból átmegy valaki a másik csoporthoz, és azt mondja a két küldött (külön-külön), ha ez a peszah áldozat a miénk, vedd le a kezed a tiédről, mostantól fogva a mi csoportunkhoz tartozol, ha pedig ez a peszah áldozat a tied, kezünket levesszük és mostantól fogva a te csoportodhoz tartozunk. Így történik öt csoport esetében, öt-öt vagy tíz-tíz áll szemben egyik a másik csoporttal, mikor kiáll közülük valaki és a fenti példa szerint beszél.

 

9/11

Két (egyén) pészahi áldozata elkeveredett, az egyik választ egyet, a másik is választ egyet (az állatok közül), az egyik választ valakit (találomra)[12] a piacról, a másik is választ valakit a piacról, majd a két egyén így fordul egymáshoz: ha ez a pészah áldozat az enyém, lépj vissza a csoportodtól, és meghívlak, lakomázz az enyémből, ha pedig ez a peszah áldozat a tied, leveszem a kezemet az enyémről és a tiédből eszem.

 

[1] Két peszah van: A peszah seni (második) egy hónapra következik az első után (Ijár hó 14) azok számára, akik nem ünnepelhették az elsőt a fenti okok miatt.

[2] Káret: kivágatik a népéből – a másvilágon végrehajtott büntetés.

[3] Modiin Jeruzsélemtől nyugatra van, kb. 30 kilométerre.

[4] A „messzi” (héb. rehoká-h) szó végén lévő felett pont van.

[5] A hálel imádság, amit a sült bárány fogyasztásakor mondanak. De csak az első pészahkor.

[6] Már tárgyaltuk: a tisztátalanság különböző fajtái, a genitáliák folyásával kapcs.

[7] Peszah Micrájim – az egyiptomi pészah, a kivonulás előestéjén. Peszah dorot: az elkövetkező nemzedékek pészahja.

[8] A hámec tiltása 1 hétig van érvényben.

[9]Tmurát pészah” ebben az esetben állatcserére vonatkozik, amelyet az áldozati állat, melyet a pészahot követő, vagy kísérő áldozatnak szántak, úgymond felszentelődik.

[10] Amely feltehetően elveszett, vagy idejében lecserélték.

[11] Adomány: a pénzt égő áldozatnak lesz felajánlva.

[12] Találomra: hogy ne tűnjön különálló egyénnek.

Címkék:Misna, P'szachim

[popup][/popup]