Misna magyarul – P’száhim 1.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Rabbi Meir azt mondja: Ehetünk (hámecet a nap első) öt órájában, de el kell égetnünk a hatodik óra kezdetén.

Pavel-Wolberg: A Chamec elégetése Bnei Brakban

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan(tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

Az Eruvin traktátus után most a P’száhim (Pészahok) – traktátus fordítását kezdjük közölni.

A „Pészahok” a „Moed” (Ünnep) rend harmadik misna sorozata, amely a Széder ünnepével és annak törvényeivel foglalkozik, köztük a bárányáldozattal. Az első négy fejezet a hámec szabályait tárgyalja. Az 5-9 fejezetek a pészahi bárány áldozatáról, a tizedikpedig a Széder ünnepéről szól.

 

Pészahok

1/1

(Niszán hónap) tizennegyedik napjának előestéjén megkeresik a hámecet[1] a gyertya fénye mellett. Olyan helyen, ahol nem tárolnak hámecet, nem keresik. Miért mondták, hogy a (boros)pincében két sor hordó mentén (kell keresni)? Mert ez olyan hely, ahová bevihetnek hámecet. Bet Sámáj: két sort, az egész pincéből. Bet Hilel: két külső sort, amelyek a felsők.

 

1/ 2

Nem törődünk azzal, hogy esetleg a patkány elvitte egyik házból a másikba,[2] egyik helyről a másikra. Ez esetben amiatt is aggódnánk, hogy udvarról udvarra vonszolja, vagy városról városra. Így a dolognak se vége se hossza.

 

1/ 3

Rabbi Jehuda azt mondja: a hó tizennegyedik napjának előestéjén vizsgáljuk és tizennegyedikén reggel, és az égetés idején.[3] A Bölcsek azt mondják: Ha nem vizsgálta meg tizennegyedike előestéjén, meg kell vizsgálni tizennegyedike napján. Ha nem vizsgálta meg tizennegyedikén sem, az ünnep közbeeső napjain (moed) megvizsgálja. Ha nem vizsgálta meg a moed során, megvizsgálja a moed után. Amit talált,[4] félreeső helyre teszi, hogy ne kelljen vizsgálni ezután.

 

1 /4

Rabbi Meir azt mondja: Ehetünk (hámecet a nap első) öt órájában, de el kell égetnünk a hatodik óra kezdetén. Rabbi Jehuda azt mondja: Ehetünk az első négy óra idején, de abbahagyjuk az ötödikben, és elégetjük a hatodik kezdetén.

 

1/5

Rabbi Jehuda azt is mondta: a köszönet-áldozat két kalácsát, melyek alkalmatlanokká váltak, a (Szentély bejáratának) polcára helyezik. Amíg azok ott találhatók, a nép ehet (a hámecből). Amikor egyet elvesznek közülük, mindenki félreteszi a hámecet, de nem égeti el. Mikor mindkét kalácsot elveszik onnan, az egész nép égetni kezd. Rábán Gámliel azt mondja: (hámec, mely) hulin[5] az első négy óra alatt fogyasztható, trumá az első öt óra alatt, de mindent elégetnek a hatodik kezdetekor.

 

1/6

Rabbi Hánina, a helyettes főpap[6] mondta: a papok soha nem haboztak, hogy egy másodlagos tisztátalanság[7] által érintett áldozati húst elégessenek az elsődleges tisztátalanság által érintett hússal együtt, annak ellenére, hogy amikor a két hús érinti egymást, nő a tisztátlanság mértéke. Rabbi Ákiva hozzátette: a papok soha nem haboztak a tevul jom[8] által alkalmatlanná vált (érintett) olaj meggyújtásával a (fém) menórában, amikor egy holttestet érintett pap gyújtott mécsest, ezzel elérve az olaj tisztátlanságának legmagasabb fokát.[9]

 

1/7

Rabbi Meir azt mondta: a fenti szavakból (az áldozati hús példája) megérthető, hogy pészahkor a tiszta trumá[10] is elégethető a tisztátlan trumával együtt, annak ellenére (hogy összekeverésükkor tisztátlanná tesszük a tiszta trumát). Rabbi Joszi azt mondta neki: e két dolog nem hasonlítható össze. Rabbi Eliezer és Rabbi Jehosua úgy tudják, hogy mindkettőt külön égetik el. De miben különböznek? A kérdéses tiszta trumá és a tisztátlan trumá ügyében: Rabbi Eliezer szerint külön kell elégetni, és Rabbi Jehosua szerint együtt is elégethetők.

[1] Héb. hámec a gabonafélék valamelyikéből készült kelesztett kenyér.

[2] Elvitte: a hamecet

[3] Égetés: a hámec égetése,  (általában tizennegyedikén délelőtt).

[4] Talált: tizennegyedike előestéjén  (még megeheti tizennegyedike reggel).

[5] Hulin: közönséges étel, termés, stb.

[6] Papok: kohánim, az Áron fiai, a Lévi törzséből.

[7] Másodlagos tisztátalanság: héb. vlád há tumáá – a halott érintése a legsúlyosabb tisztátalanság ez az elsődleges tisztátalanság- áv há tumáá.

[8] Tevul jom: az áv há tumáá által érintett személy megmártózott a mikvében, de a nap még nem ért véget.

[9] Menóra: a Misna által idézett két példa (hús és olaj égetés) a Szentélyben végzett munkákkal kapcsolatos. Az utóbbi az eredetileg kis fokú tisztátalanság által „érintett” olaj legmagasabb fokú tisztátlanságát említi.

[10] Trumá (papi adomány) mely ez esetben hámec.

Címkék:Misna, Pészach

[popup][/popup]