Misna magyarul – Orlá 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Engedékenység vagy szigorúság, a „fajta a más fajtával” esetén, hogyan lehetséges? Például őrölt bab [trumá], melyet együtt főztek lencsével [hulin] és a trumá érezhető ízt ad, akár legyen benne annyi, hogy 101 rész semlegesítse a trumát,

A Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Brachot, Peá, DemájKilájim és SviitMaaszer Seni és Hálá traktátusok után most az Orlá traktátust közöljük folytatásokban. Az első rész itt olvasható.

 

ORLÁ: MISNA 2/ 1

A trumá és a trumát máászer, amely demáj,[1] valamint a hálá és a bikurim[2] felmentést kap 1 szeá 100 szeá ellenében.[3] Összeadódnak,[4] egyik a másikkal és ki kell emelni.[5] Az orlá és a kilé há-kerem felmentést kap 1 szeá 200 szeá ellenében, és összeadódnak, egyik a másikkal, és nem kell kiemelni. Rabbi Simon azt mondja: nem adódnak össze. Rabbi Eliezer azt mondja: összeadódnak az ízet adó termék szerint, [mely nedves termékhez keveredett] de a fogyasztása nem lesz tilos.

 

ORLÁ: MISNA 2/ 2

A trumá összeadódik, hogy a „felmentse” az orlát, és az orlá, hogy „felmentse” a trumát. Hogyan? 1 szeá trumá, mely bekerült száz szeá közé, ezután három kábin orlá került bele, vagy három kábin kilé há-kerem. A trumá felmenti az orlát, és az orlá a trumát.[6]

 

ORLÁ: MISNA 2/ 3

Az orlá felmenti a kilájimot és a kilájim az orlát, és az orlá az orlát. Hogyan? Ha egy szeá orlá bele kerül 200 szeá termékbe, és aztán ugyanebbe bele kerül valamivel több mint 1 szeá orlá, vagy 1 szeánál valamivel több szőlőskerti kilájim. Ez az az eset, mikor az orlá felmenti a kilájimot és a kilájim az orlát, és az orlá az orlát.

 

ORLÁ: MISNA 2/ 4

Minden, ami erjeszt, ízesít, vagy medumá keverék,[7] ha trumával keverik, vagy orlával, vagy a szőlőskert beli kilájimmal, fogyasztása tilos. Bet Sámáj azt mondja: tisztátalanságot is okoz. Bet Hilel azt mondja: Soha nem okoz tisztátalanságot, csak akkor, ha egy tojásnyinál többet használnak belőle.

 

ORLÁ: MISNA 2/ 5

Dosztáj, a Jitmá nevű faluból, aki Bet Sámáj tanítványai közül került ki és azt mondta: Tanultam az idősebb Sámájtól, aki ezt mondta: Soha nem okoz tisztátalanságot, csak ha egy tojásnyinál több van benne.

 

ORLÁ: MISNA 2/ 6

Mikor vették, a „minden, ami erjeszt, ízesít, vagy medumá keverék” szabályát szigorúan? A „min be mino” esetén.[8] És mikor elnézéssel vagy szigorúan? A „fajta a más fajtával” esetében. Hogyan? Ha búzaélesztő [trumából készült] került a búzalisztből [hulin] készült tésztába, és elegendő ahhoz, hogy erjedést (kelést) okozzon, és ha száz és egy rész keverék elegendő, vagy ha száz és egy rész nem elegendő, mindenképpen tilos. Ha nincs meg a száz és egy rész [hulin] és élesztő arány, akár okoz a hozzáadott élesztő erjedést, akár nem, tilos.

 

ORLÁ: MISNA 2/ 7

Engedékenység vagy szigorúság, a „fajta a más fajtával” esetén, hogyan lehetséges? Például őrölt bab [trumá], melyet együtt főztek lencsével [hulin] és a trumá érezhető ízt ad, akár legyen benne annyi, hogy 101 rész semlegesítse a trumát, akár nincs benne annyi, hogy 101 rész semlegesítse, fogyasztása tilos. Ha nincs elég belőle, hogy ízt adjon a lencsének, akár van benne annyi, hogy 101 rész semlegesítse a trumát, akár nincs benne annyi, hogy  101 rész semlegesítse, fogyasztása megengedett. Az utóbbi az engedékenység szerint.

 

ORLÁ: MISNA 2/ 8

Hulin árpaélesztő került a tésztába, amely elegendő a kelesztéshez, és aztán [mielőtt a tészta megkelt], trumá élesztő és a szőlő kilájim terméke is bekerült ugyanabba a tésztába, elegendő, hogy megkelessze a tésztát. Fogyasztása tilos.

 

ORLÁ: MISNA 2/ 9

Hulin árpaélesztő került a tésztába, amely megkelesztette, és ezután trumá eredetű árpaélesztő, vagy kilé hákerem eredetű élesztő – a keléshez elegendő mennyiség – került a kelt tésztába – fogyasztása tilos. Rabbi Simon megengedi.

 

ORLÁ: MISNA 2/ 10

Fűszer, két vagy három különböző tiltás szerinti, de egy fajta, vagy három fajta[9] – tilos, de összeadódnak. Rabbi Simon azt mondja: kettő vagy három azonos fajtából, vagy két fajta egy nevű,[10] nem adódnak össze.

 

ORLÁ: MISNA 2/ 11

Árpa, mely hulin és [árpa], mely trumá belekerültek a tésztába, de egyik sem elegendő külön, hogy megkelessze, összeadódnak és megkelesztik a tésztát. Rabbi Eliezer azt mondja: Az utóbbi szerint ítélek.[11] A bölcsek azt mondják: A tiltott (trumá) akár az elején, akár a végén került bele, nem tiltja a tészta fogyasztását, csak akkor ha elegendő a kelesztéshez.

 

ORLÁ: MISNA 2/ 12

Joezer, aki fővárosi [jeruzsálemi], ember, és Bet Sámáj iskolájából való, azt mondta: Megkérdeztem[12] az öreg Rábán Gámlielt, amikor a [Szentély] keleti kapujában állt, és azt mondta: [Ha tiltott] soha nem teszi tilossá, ha nem elegendő a kelesztéshez.

 

ORLÁ: MISNA 2/ 13

[Bőrből] készült tárgyak,[13] melyeket tisztátalan olajjal kent be, majd újból bekente, azonban tiszta olajjal, vagy bekente tiszta olajjal és azután tisztátalannal – Rabbi Eliezer azt mondja: az első szerint ítélek. A bölcsek pedig az utolsó szerint ítélnek.[14]

 

ORLÁ: MISNA 2/ 14

Árpa, mely trumá és kilé há-kerem, mely a kelesztéshez a tésztába került, de sem az egyikből se a másikból nem volt elegendő mennyiség ahhoz, hogy kelesszen, de együttesen elegendők voltak, hogy megkelesszék a tésztát. Idegenek tilos, de papok ehetik. Rabbi Simon megengedi az idegeneknek és a papoknak egyaránt.

 

ORLÁ: MISNA 2/ 15

Fűszer, mely trumá és kilé há-kerem, melyek az edénybe kerültek[15], de egyikben se került elegendő, hogy ízt adjon, és a másikból sem, de összeadódtak, és ízt adtak – idegeneknek tilos és a papok ehetik. Rabbi Simon megengedi az idegeneknek és a papoknak egyaránt.

 

ORLÁ: MISNA 2/ 16

Rész a kodsé kodásimból, vagy pigul vagy notár, melyek együtt főttek (vagy sültek)[16] a hulin húsával – idegenek tiltott, de papok ehetik. Rabbi Simon megengedi idegeneknek és a papoknak egyaránt.

 

ORLÁ: MISNA 2/ 17

Kodsé kodásim és kodásim kálim húsa[17], amely együtt sült a közönséges, fogyasztásra való hússal, tilos a tisztátalanoknak, de a tiszták ehetik.

[1] Demáj: kétséges, hogy a tizedeket levonták belőle. Ugyanez a vádáj, (demáj ellentéte) termékre is érvényes.

[2] Hálá és bikurim, is adománynak számítanak.

[3] Trumá: papi adomány, trumát máászer: adomány melyet a léviták kapnak és abból a papoknak adnak. Hálá és bikurim ugyanúgy szentséggel bírnak, mint a trumá és trumát máászer. Felment: ha az előbbiekből 1 szeá-hoz 100 szeá hulint kevernek, a keverék mindenki számára ehetővé válik.

[4] Összeadódnak: a különféle szent adományok összesége (1 szeá) tilossá tehet 99 szeá hulin terméket.

[5] Ki emelni azt az 1 szeá trumát (amely belekerült a hulin termékbe) a 101 szeá keverékből és a papnak kell adni.

[6] Összeadódnak: pl. a trumá összeadódik a hulinnal, hogy „semlegesítse” vagyis ehetővé tegye az orlát, vagy fordítva.

[7] Medumá: hulin (amely fogyasztható) és trumá (amely nem fogyasztható, csak a papok által) keveréke,

[8] Min be mino –fajta a fajtájával.

[9] Egy fajta: paprika, Három fajta: paprika, hagyma, ecet.

[10] Az „egy név” a tiltásra vonatkozik, pl. itt lehet orlá.

[11] Aszerint ítél, amely útóljára esett a tésztába, mert ez okozta a tészta kelését.

[12] Megkérdeztem: az előző misnáról.

[13] Például cipő, melyet az olajjal való kenés megpuhít.

[14] Használat közben a második kenés olaja inkább eltávozik a bőrből, mint az első, ezért célszerű az utolsó szerint ítélni.

[15] Edény, mely hulin ételt tartalmaz.

[16] Kodsé kodásim: áldozati hús (pl.vétekáldozaté), pigul: amit áldozásnál a pap megenni szándékozott de elkésett vele, notár: maradék áldozati hús, melynek a fogyasztásra való ideje lejárt.

[17] Kodásim kálim, kisebb szentségű áldozat (pl. köszöneti áldozat).

[popup][/popup]