Megérett a helyzet

Írta: Sz. P. - Rovat: Archívum

Megérett a helyzet

Interjú Deák Gáborral, az aláírásgyűjtés egyik kezdeményezőjével

Milyen reakciókkal ta­lálkozott a kezdeménye­zésükkel kapcsolatban?

– Magam sem hittem, hogy mennyire sok lesz a pozitív visszajelzés. Megál­lítanak az utcán, telefonon keresnek ismerősök és is­meretlenek, nyomoznak utánunk. Ez jó. Úgy tűnik, valóban megérett a helyzet a magyarországi zsidóság közjogi státusának re­formjára. Ami igazán nagyon jó, hogy a soát átélt generáció tagjaitól is érke­zett pozitív reagálás. A kezdeményezé­sünkkel szembeni tiltakozások ugyanis két irányból jönnek: az előbb említett generáció irányából – Magyarországon még mintegy 18-20 ezer, a holokausztot túlélő zsidó élhet. Az ő félelmük a lajstromozástól teljesen érthető, s ezek szerint ebből a nemzedékből is vannak, akik kifejezetten pozitívan állnak az ügyünkhöz. A másik, az akcióhoz ne­gatívan álló csoport azon zsidóké, akik úgy érzik, hogy beolvadásukat akadá­lyozza a kezdeményezésünk. Az ő asszimilációjukat ugyanis minden olyan ügy megzavarja, amely a zsidó­ságot központi témaként kezeli, hiszen ők nem akarnak beszélni erről a témá­ról. Ebben az esetben főleg a középge­neráció tagjairól van szó, sokan közü­lük nagyon fel vannak háborodva és felelőtlenségnek tartják ezt.

Milyen leveleket kap­nak a honlapjukra?

Majdnem mind pozití­vak. Kérdezik, hogy hol lehet aláírni az ívet. De még na­gyon az elején vagyunk, biz­tos, hogy majd jönnek nega­tív reakciók is. Az Index ide­vonatkozó fórumán egyértel­műen észrevehető, hogy a Népszabadságnak adott interjúnk (Czene Gábor: Zsidó identitás, vallás nélkül, Népszabadság, 2005. október 26., http://www.nol.hu/cikk/382019/ – Sz. P.) megjelenése óta a reakciók sokkal pozitívabbak.

Abból, hogy önök zsidó nemzeti­ségűek, következik-e az önök szá­mára Izrael anyaország mivolta?

Egyértelműen igen. Hozzáteszem, hogy vannak olyan imák, amelyek a zsidó népről és Izraelről szólnak…

Van-e valami oka annak, hogy pont most indították el ezt a kezde­ményezést?

Különösebb oka nincs, de a tizen­három évvel ezelőtti – akkor teljes elu­tasításba ütköző – akciónkhoz képest sokat változott a helyzet. A zsidóság nemzetiségként való elismertetésére ma valós igény van, sőt: a rabbikarban és a Mazsihisz vezetői közt is vannak a petíciónkhoz csatlakozni szándékozó emberek.

Sz. P.

Címkék:2005-12

[popup][/popup]