Újrakeretezés: a zsidók kiirtása, mint az elnyomás elleni küzdelem

Írta: Gadó János - Rovat: antiszemitizmus, Politika

A Hamasz október 7-i tömeggyilkos akciója után világszerte azonnal elszabadultak az antiszemita indulatok.

A Columbia Egyetem diákjainak palesztin-párti felvonulása (A Molinó felirata: Minden eszközzel)

Az iszlám világról, ahol ennek semmiféle gátja nincs, most ne is beszéljünk – ott, ezen okból kifolyólag, gyakorlatilag nem élnek zsidók. A nyugati világ állapota azért aggasztóbb, mert ennek szellemisége lenne a garancia arra, hogy az emberiség képes a saját történelméből tanulni és saját hibáit másodszor nem elkövetni. A „Soha többé!” jelszava Európa- és Amerika-szerte elsősorban arra vonatkozott, hogy a nyugati világ tanult történetének talán legsúlyosabb tragédiájából, a Holokausztból és képes olyan biztosítékokat beépíteni saját működésébe, amelyek a jövendő tragédiákat meg tudják akadályozni.

Három amerikai egyetemi elnök minapi magatartása a kongresszusi meghallgatáson éppen ezt a hitünket kérdőjelezi meg a legbrutálisabb módon. A növekvő antiszemitizmus ügyében a kongresszus elé invitált három elnök úgy nyilatkozott, hogy a felhívás a zsidók kiirtására hivatalból nem feltétlenül elítélendő – mindez, úgymond, a kontextustól függ. Vagyis: szerintük létezik olyan kontextus, amikor a zsidók kiirtása vállalható cél.

Márpedig ha amerikai elit egyetemeken, a világ közgondolkodását formáló mértékadó intézményekben a felhívás zsidók kiirtására „a kontextustól függően” megengedhető, akkor bízvást elmondhatjuk, hogy ebben a közegben a Holokauszt erkölcsi tanulságaira épülő normarendszer alapjainak felszedése folyik. Egyetemi elnökök ugyanis csak akkor nyilatkoznak így, ha széleskörű konszenzus védi őket.

Beri kibucban a Hamasz pribékek elvonulása után 108 holttestet találtak

Az amerikai (és nyugat-európai) progresszív egyetemi-akadémiai világban néhány évtizede új ideológiai alapvetés zajlik, mely szerint a kortárs társadalmi konfliktusok helyes értelmezési kerete a színesbőrű emberek/népek küzdelme a fehér elnyomók ellen, amelyet folyamatosan, szüntelen éberséggel (wokeness) kell vívni. Ebben a keretben fejlődhetett ki az a felfogás, amely szerint a zsidók ellen elkövetett bűncselekmények valójában nem bűnök, mert a valódi bűnöket éppen hogy a zsidók követik el. Ebben a szellemben fogantak az október 7 utáni napokban megjelent „progresszív” hangnemű nyilatkozatok, amelyek több mint 1200 izraeli barbár legyilkolásáért egyedül az „izraeli megszállást” tették felelőssé és azt hazudták, hogy az izraeliek, úgymond, évtizedek óta úgy viselkednek a palesztinokkal, min ahogy most velük bántak.

Más szavakkal: a legyilkolt zsidókat egyáltalán nem kell sajnálni, megérdemlik, amit kaptak.

*

A fenti, új világértelmezés következtében a zsidók egyre kevésbé várhatják, hogy a feketék, melegek, feministák, elnyomott népek szövetségeseik lesznek a kirekesztés elleni közös harcban. Aki az amerikai egyetemi progresszív mozgalmak menetelését figyelte az elmúlt húsz évben, az nagyon jól tudja, hogy a zsidókat ez idő alatt átsorolták a fehér elnyomók kategóriájába („White, settler, zionist, colonialists”), ahonnan csak a „cionisták” elleni aktív fellépéssel tudhatnak kitörni. (Lásd pl. a Jewish Voice for Peace nevű Izrael-ellenes szervezetet.) A „cionista” szó definícióját pedig mindenki ismeri, aki a szovjet korszakban szocializálódott: cionista minden zsidó, aki nem a mi nótánkat fújja.

Miután pedig a zsidók „fehérek”, lettek, elvesztették jogosultságukat az áldozati státuszra. Az új kategorizáció szerint fehérek nem lehetnek áldozatok – vagy ha mégis, az a fehérek belügye („white on white crime”), ami a nagy felszabadító küzdelem szemszögéből érdektelen. Áldozatok lehetnek éppen a nők, melegek – de legfőképpen a nem fehér népcsoportok. Közülük is mindenekelőtt a palesztinok. Ők az áldozatok királyai, az ő szenvedéseikre a nyugati média minden mértékben vevő.

A zsidók/izraeliek, mint „fehérek” („white, settler, zionist colonialists”) ebben az értelmezési keretben egyszerűen nem lehetnek áldozatok. Ilyen halmaz per definitionem nem létezik. Ennek létezését bizonygatni a woke ideológia szerint súlyos eretnekség. (Lásd az izraeli túszokat ábrázoló plakátokat dühödten tépkedő haladó aktivistákat.)

Aki ezt a definíciót szem előtt tartja, az megérti a Hamasz- pogrom pozitív fogadtatását és az áldozatokkal való szolidaritás teljes hiányát a szuperhaladó táborban. Az megérti több mint száz Gender Studies tanszék/intézet/stb. nyilatkozatát, amely a Hamasz által elkövetett mészárlás után egy héttel egyedül Izraelt tette felelőssé a konfliktusért. Vörös ököllel ellátott közleményükben a Hamasz nevét le sem írták, az általa elkövetett mészárlásról egyetlen szót sem ejtettek, viszont meleg szavakkal emlékeztek meg a palesztinok által gyásznapként számon tartott Nakba 75-ik évfordulójáról. Hasonló hangnemben nyilvánult meg a Harvard egyetem 31 diákszervezete.

Izrael-ellenes demonstráció a Harvard egyetemen október 15-én (Forrás: twitter)

Aki a fentieket szem előtt tartja, azon sem csodálkozik, hogy a nemzetközi nőjogi szervezetek sűrűn hallgattak, amikor nyilvánossá vált a Hamasz-pribékek által izraeli nők sérelmére elkövetett tömeges és brutális nemi erőszak.

Ez a gondolkodásmód húsz éve még talán marginális volt, mostanra azonban a fősodor része lett.

Ha a zsidók emlékeztetnek a Holokausztra, az ebben a közegben csak dühödt ingerültséget vált ki. Ők saját maguknak tartják fenn a jogot, hogy a Holokauszt frazeológiáját használják, és ezt Izrael (vagyis a zsidók) ellen fordítsák. (Ld. „palesztin Holokauszt”.)

A zsidók kiirtása ebben az értelmezési keretben az elnyomás elleni felszabadító küzdelemnek minősül. Nem a régi, náci módon, persze, hanem haladó frazeológiával, a „Palestine will be free, from the river to the sea” jelszó hangoztatásával. Ez, mint mostanra nyilvánvalóvá vált, Izrael állam eltörlésére hív fel, hétmillió zsidó lakosával együtt.

Az egyetemi elnökök a kongresszusi meghallgatáson

Erről kérdezte Elise Stefanik, republikánus kongresszusi képviselő a három egyetem elnökét a kongresszusi meghallgatáson: megengedhető-e szerintük az ilyen jelszavak hangoztatása, amely világosan a zsidók kiirtását jelenti? Amire az elnökök óvatosan válaszoltak, hiszen jól tudják: ha egyértelmű nemmel felelnek, az egyetemeiken hangadó „progresszív” militánsok azonnal nekik rontanak.

Ebben az egyetemi légkörben zsidónak lenni körülbelül olyan kellemes lehet, mint 1930-ban Németországban. Nincsen többé olyan erkölcsi gát, ami őket megvédené. A Holokauszt emlékezetét is ellenük fordították: megengedett a Hamasz gyilkos pribékeit a varsói gettó felkelőihez (!) hasonlítani.

Így sikerült az elmúlt húsz év progresszív menetelése során (ld. pl. a George Floyd őrületet) a Holokauszt kultúrája által lefektetett erkölcsi alapokat felszedni és visszajutni a 20. század elejének hitvallásához: aki az igaz ügy nevében cselekszik, annak mindent szabad.

Pillanatkép egy londoni tüntetésről . A plakát felirata: Végső megoldás? (Forrás: X)

Mivel ez a gondolkodásmód még csak a progresszív ideológiát fertőzte meg, az ettől eddig megkímélt politikai elit a kongresszusban döbbenten hallgatta az egyetemi elnökök válaszait és nem hitt a fülének. A politikusok – akiknek többségét még nem ragadta magával az újfajta őrület – legmélyebb felháborodásuknak adtak hangot és közülük többen most az elnökök leváltását követelik az egyetemi tanácsoktól. Az elnökök ezután helyesbítő nyilatkozatokat tettek – érzik, hogy ebben a pillanatban a politika részéről nagyobb rajtuk a nyomás.

*

A progresszívnek álcázott, valójában szélsőséges, demokráciaellenes woke egyetemi mozgalom első számú deklarált ellensége október 7-e óta a zsidóság (cionisták). A zsidók ellenséggé választása egyben világosan mutatja a fordulópontot, amikor egy mozgalom konstruktívból destruktívvá válik. Esetünkben tehát azt a pillanatot, amikor célja már nem a diszkrimináció felszámolása és a demokratikus rend kiszélesítése, hanem a demokratikus rend lebontása, egy ideologikus ámokfutás keretében.

Ez a woke alapú antiszemitizmus a szovjet, az iszlámista és a nyugati ideológiából egyaránt merít.
A baloldali felszabadító, antifasiszta frazeológia szembefordítása a zsidókkal, a zionism=racism jelszó a szovjet propagandisták terméke.
A dühödt, gyönyörteljes és önfeledt gyűlölet az iszlám világból jön, amelynek semmiféle lelkiismereti problémája nincs, domináns ideológiája, az iszlámizmus üdvözítőnek és minden szabályon felülállónak képzeli magát, csakúgy, mint a fasizmus és a kommunizmus.
A nyugati, haladó, értelmiségi elit pedig boldog, mert megtalálta a módját, hogy lerázza magáról a zsidók által rájuk kényszerített jármot, a Holokauszt emlékezetét, a szüntelen önvizsgálat és vezeklés e nehéz terhét. Most boldog, felszabadult és önfeledt gyönyörűséggel vághatják a zsidó arcába: ti, izraeliek/cionisták vagytok az igazi nácik, ti százszor annyi szenvedést okoztatok a palesztinoknak, mint amennyit most visszakaptatok!

Címkék:amerikai egyetemek, Hamasz, Október 7, progresszió

[popup][/popup]