„Piaci alapú működés”

Írta: Gadó János - Rovat: Oktatás, Politika

A Milton Friedman egyetem megbízott rektora, Szatmári Péter 2007 óta általános rektorhelyettese volt az akkor még Zsigmond Király Főiskola nevű intézménynek, az egyetemmé alakulás, 2016 óta megbízott rektorként működik. Szakmája szerint történész, az ELTÉ-n ma is oktat 19-20 századi egyetemes történelmet.

Szatmári Péter

A Mazsihisz és az EMIH egymással versengve építi ki – az óvódától az egyetemig terjedő, egyre sokrétűbb oktatási hálózatát. Ehhez jelenleg egyedülállóan kedvezőek a körülmények, mert az állam nagyvonalúan támogatja az egyházi fenntartású intézményeket, és a zsidóságon belül is az egyházi, nemzeti vonalat erősíti. Ahogy Radnóti Zoltán, a rabbiság vezetője fogalmazott egy júliusi interjúban: ha pénzt kér valamilyen könyvre, „végig se mondom, már állítják ki a csekket”.

Az EMIH a Zsigmond Király (augusztus 1-től: Milton Friedman) Egyetem megvásárlásával tette teljessé oktatási rendszerét, a Mazsihisz pedig eddig is meglévő teljes vertikumát gazdagította egy érettségizettek számára elérhető, OKJ-s képzést nyújtó intézménnyel, ahol főleg idegen nyelv tanulására nyílik lehetőség.

*

Milyen kategóriába lehet besorolni az új egyetemet?

A Milton Friedman Egyetem egyházi fenntartású, világi magánegyetem. Utóbbi azt jelenti, hogy piaci alapon működik. Az alkalmazott tudományok egyeteme kategória, szemben a tudományegyetemmel azt jelenti, hogy az intézmény gyakorlatiasabb képzést ad. Többnyire korábbi főiskolák kapták ezt a besorolást, amelyek időközben egyetemmé váltak. A mi egyetemünk is főiskola volt 2016-ig.

A magánegyetem azt jelenti, hogy a diákok fizetnek a képzésért?

Nem ezt nevezném a piaci működés lényegének. Számos egyházi illetve állami egyetemen is számos olyan szak működik, ahol önköltségi alapon zajlik az oktatás. A „piaci alapú működés” inkább azt jelenti, hogy az egyetem folyamatosan figyeli és figyelembe veszi a felsőoktatási, valamint munkapiaci körülményeket és igényeket, és ez alapján alakítja oktatási politikáját. Ezek az igények lehetnek olyanok, mint például a jelenleg nálunk működő 11 alapszak (3 év után BA oklevelet ad), amely mind önköltséges, de jelenthet olyan igényt is, mint például a pedagógiai képzésekben jelentkező hiány. Ezen a területen Egyetemünk tervez fejleszteni, amely viszont nyilván nehezen képzelhető el állami szubvenció nélkül. Ezekben az ügyekben folytatunk egyeztetéseket az állami illetékesekkel.

Az egyházi fenntartású egyetem státusza előnyt jelent?

Mindenek előtt egy egyházi intézmény jellegéből adódon is egyfajta értékalapot, érték elköteleződést és intézményi folytonosságot és kiszámíthatóságot hoz a rendszerbe.

A fenntartó milyen mértékben szól bele az irányításba?

Egyetemünk autonóm, de nagyon fontos – különösen az egyetem stratégia alkotása szempontjából – hogy új fenntartónkkal folyamatos a konzultáció. Rövid együttműködésünk során egyértelművé vált, hogy az EMIH központi projektnek tekinti a Milton Friedman Egyetemet és elkötelezett a színvonalas felsőoktatás megteremtése mellett.

Jelenleg hány hallgatójuk van?

1400. A tavasz során megalkotott stratégiánk alapján, terveink szerint a következő 3 évben ez a hallgatói létszám meg fog háromszorozódni, és így visszajutunk a kb. 10 évvel ezelőtti 4500-5000 fős hallgatói létszámhoz. Amúgy vannak a formális oktatási kereteken túli programjaink is, büszkék vagyunk a nyugdíjas akadémiánkra például, amelyet az 50+ korosztályból mintegy 4000 fő látogat.

Egyéb képzési lehetőségek is vannak Önöknél?

Speciális képzés keretében oktatunk sportlétesítmény-menedzsereket. Erre most nagy a kereslet, mivel sok sportlétesítmény épült országszerte és nincs elég szakképzett ember, aki ezeket igazgatná. Ez a szakunk villámgyorsan megtelt, jelenleg harminc közép-, illetve felsővezető tanul itt. Három sportklubbal is van együttműködésünk, egyikük a Budapesti Honvéd, amelyik két kádert iskolázott be hozzánk.
Másik speciális képzési lehetőségünk a biztonságpolitikai mikroelemző, ami diplomásoknak fenntartott szakirányú képzés.

Ezen kívül szociális munkás- és pilótaképzés is folyik Önöknél, tehát igen heterogén a választék.

Egy rugalmas és innovatív intézmény igyekszik megcélozni a hiányterületeket. Ami a pilótaképzést illeti, ez egyelőre egy három- és fél éves tanfolyam, ahol magánpilótákat képzünk. Ami a szociális munkás képzést illeti, ez része a társadalmi felelősségvállalás programjának, ami az egyházi fenntartású iskolák felé kiemelt elvárás.
Érték, tudás, vállalkozás – ez mind része a filozófiánknak. Fő szempont, hogy az itt végzett diákok a diploma után el tudjanak helyezkedni a szakmájukban. Ez 95 százalékban sikerül is. Ennek jegyében oktatunk egy új tantárgyat: gazdasági informatikát is. A résekbe törekszünk, ahogy mondani szokták.

Így tehát ha – például – a mélyépítő mérnök szakmában hiány mutatkozna, ebbe a képzésbe is bekapcsolódnának?

A felsőoktatás nem egy struktúrálatlan bolhapiac. Egyetemünk – a jelenlegi stratégia által kiegészült szakokkal együtt – négy karban gondolkodik: Gazdasági informatika kar, Társadalomtudományi kar, Pedagógiai kar és Hittudományi kar. Ami ebbe belefér, abban mind tudunk gondolkodni a formális felsőoktatás keretében. Ami pedig az informális oktatást és a felnőttképzést illeti, az értékteremtés és a piaci ráció a meghatározó.

Jelenleg hány kar van az egyetemen?

Jelenleg még a tanszéki struktúra él, de a közeljövőben karosodni fogunk a fenti struktúra szerint. Most folyik a csapatépítés és az új szakok elindításához szükséges akkreditációs folyamat előkészítése.

A hittudományi karon milyen tárgyakat oktatnak majd?

Ez az egyházi fenntartó illetékességébe tartozik, de terveink szerint lesz majd többek közt alapszakon zsidó közösségszervező, zsidó vallásbölcselet, mesterszakon pedig rabbinikus tudományok, hebraisztika, valamint héber tanító és középiskolai tanár. Azt azonban fontos lenne hangsúlyozni, hogy pl. a zsidó vallásbölcselet kurzusait a társadalomtudományi kar alapképzésein is fel lehet majd venni a szabadon választható tantárgyak közé.

Az újonnan induló egyetemek általános problémája, hogy nincs elegendő, PhD-vel rendelkező oktató.

Valóban, de ez bennünket kevésbé érint, mivel nálunk szakirányú továbbképzés is folyik, ahol az oktatók alkalmazásának nem feltétele a doktori cím.

Idegen nyelvű képzés folyik Önöknél?

Az Erasmus program keretében, igen, ahol eddig negyven külföldi egyetemmel létesítettünk kapcsolatot. Köztük van az izraeli Bar Ilan Egyetem is.

[popup][/popup]