Elfogult az izraeli média a szolgálatmegtagadók javára?

Írta: Szombat - Rovat: Politika

Az izraeli védelmi erők egynémely tartalékosa a szolgálat nyílt megtagadásával fejezik ki az igazságszolgáltatás reformja elleni tiltakozását. Sokan vannak ugyanakkor azok is, akik a reform mellett állnak ki, ám a balfelé elfogult izraeli média az ő kezdeményezéseiről nem tudósít – állítja egy véleménycikk a Jerusalem Postban.

Szolgálatmegtagadók egy csoportjának sajtóértekezlete

A fősodrú izraeli médiából tájékozódók az elmúlt hónapok során nyilván értesültek arról, hogy magas rangú katonai személyek ’ezrével’ tagadják meg a tartalékos szolgálatot a Netanjáhu kormány folyamatban lévő igazságszolgáltatási reformja elleni tiltakozásul. Ezen a héten pedig az egyik hírcsatorna a légierő 160 tartalékosának szolgálat-megtagadásáról tudósított. A szolgálatmegtagadást (héber neve: sarvanut) támogatók között két dandártábornok, öt ezredes, alezredesek, őrnagyok és századosok szerepelnek, akik a Cahal főparancsnokságán drónpilótaként, hírszerző tisztként és más fontos posztokon szolgálnak.

A szerző a politikai ellenzék szócsöveként aposztrofálja 12 tévécsatornát, mely újabb és újabb esetekről számol be. Először a vezérkari főnökség hírszerző elit alakulatának (Sayeret Matkal) 400 dezertőrjéről, őket követte a Shayetet 13 (haditengerészet) 420 kommandósa, majd mintegy 350 tartalékos katonaorvos, továbbá 600 tartalékos az ejtőernyős felderítő brigádból, 120 tartalékos tüzér, 110-en a Shimshon és Duvdevan gyalogos zászlóaljakból, az Egoz elitalakulat 80 tartalékosa, a Golani brigád hírszerző alakulata, a hegyvidéki egység tartalékosai, stb.

A szerző szerint azonban ezek a számok bizonytalanok és fölfújtak. Szerinte alapos vizsgálat kimutatja, hogy az engedély nélkül távolmaradók egy része már régóta távol marad bármilyen tartalékos szolgálattól. Másrészt ellenpéldát hoz: Jair Pelei ezredes a Golani Brigád parancsnoka elmondta, hogy egysége nagyszabású hadgyakorlatot tart a magaslaton, és a tartalékosok mind egy szálig megjelentek.

A riporter föltette a kérdést, hogy nyilván éles viták folynak a reguláris és tartalékos erők körében az igazságszolgáltatás reformjáról. Pelei válasza: „szó sincs róla, erről nem szoktunk vitázni. Mindegyik katona félreteszi személyes nézeteit, amikor eljön a kiképzés ideje, mert érti, hogy Izrael érdekei elsőrendűek, és feladatuk súlya meghaladja a politikáét.”

A szerző szerint minden szolgálatot megtagadó nyilatkozattal párhuzamosan, – amit a mainstream és kormányellenes média annyira előtérben tart – legalább annyi ellenkező értelmű petíció és nyilatkozat jelenik meg, ám a konzervatív vagy centrum média híradásait a kormányellenes mainstream média nem veszi át. Legalább százezer aktív szolgálatot teljesítő izraeli tartalékos elutasítja a szolgálatmegtagadók fölhívást.

A szerző szerint mainstream nem vesz tudomást az izraeli társadalom többségi konszenzusáról – hogy a katonai szolgálat visszautasítása a jelenlegi helyzetben – jobb esetben bűn, rosszabb esetben – hazaárulás, de minden körülmények között ártalmas és veszélyes.

150 magas rangú tartalékos hírszerző tiszt fölhívása a szolgálatmegtagadás ellen

A nyílt levelet a katonai hírszerzés két tartalékos tábornoka fogalmazta meg, lényege: a Cahalt hagyják ki a politikai vitákból. A tartalékos hírszerzők tegyenek eleget szolgálati kötelezettségüknek. A hírszerzés három ezredese és öt alezredese csatlakozott a fölhíváshoz, még mielőtt az szélesebb nyilvánosságot kapott.

Az izraeliek többségének azonban nincs tudomása erről, mert a fősodrú média nem közölte ezt a nyilatkozatot. Ugyanez történt 274 Maglan hírszerző veterán és 300 Sayeret Matkal kommandós fölhívásával, valamint azzal a közleménnyel, amelyet a Duvdevan, Shaldag, Shayetet 13, és Egoz tartalékosai, az Alexandroni és Carmeli brigádok harcosai, valamint a Home Front Command tartalékosai által jegyzett üzenettel.

Az egyik Maglan szervező tartalékos ezredes nyilatkozta: „A hadsereg bevonása a vitákba két veszéllyel jár. Ellenségekkel vagyunk körülvéve, akik vitáinkat gyengeségünknek tulajdonítják, és igyekeznek a maguk javára fordítani. Másrészt megbontja a fegyveres erők egységét, amely hol az egyik politikai blokkot támogatja, hol pedig a másikat.”

Izrael legnagyobb biztonsági civil szervezete, a 20.000 regisztrált tagot számláló Israel Defense and Security Forum nevében a Cahal 50 magas rangú tábornoka és brigádtábornoka levélben fordult Joav Gallant védelmi miniszterhez és Herzi Halévi vezérkari főnökhöz a szolgálatmegtagadás ügyében.

A levél szerint „A hadsereg és más izraeli biztonsági szervezetek politikai nyomásgyakorlás céljából történő fölhasználása a csendes katonai puccsal egyértelmű, valódi fenyegetést jelent az izraeli demokráciára nézve, és túlmegy minden vörös vonalon. Aláássa az ország ellenálló képességét és a védelmi erők egységét.”

A jobboldalon két újságíró fogott online petíciózásba, ami elutasítja a szolgálatmegtagadásra való fölhívást. Az ívet eddig több mint 80.000 tartalékos írta alá, személyi adatainak föltüntetésével – írja a szerző.

Jerusalem Post – Bassa László

[popup][/popup]