„A kormány nem fogja tűrni” – durvul az EMIH hangja a magyar ortodoxiáért vívott küzdelemben

Írta: Gadó János - Rovat: Politika

Az EMIH-közeli neokohn hírportál az eddigieknél jóval agresszívebb cikket közöl az ortodoxiáért vívott harcról – ami azt sejteti, hogy korántsem érzik nyerő helyzetben magukat.

A Dob utca 35 bejárata (forrás: mierzsebetvarosunk.blog.hu)

Cikkükben a Bechádré Chárédim nevű izraeli ultraortodox hírportált idézik, amelynek „a közösség egyik magas rangú tagja” – vagyis ők maguk – nyilatkoztak. Így tehát saját üzenetüket egy hozzájuk közelálló hírportál közvetítésével igyekeznek fölerősíteni.

A cikk új frontokat nyit: egyrészt nyíltan lopással vádolja meg a MAOIH előző vezetését, így övön aluli ütéseket visz be az ellenfélnek. Másfelől úgy állítja be a küzdelmet, mint amely az ortodox világban legendás Chatam Szofér rabbi (1762–1839) hívei, illetve a vallási hagyományt elhagyó neológia között zajlik. Ezzel történelmi és már-már apokaliptikus dimenziókat ad a küzdelemnek.

A neokohn cikke szerint

„A közösség egyik magas rangú tagja a Bechádré Chárédimmel folytatott beszélgetés során kifejtette:
»A közösség és intézményei megmentésének kritikus szükségességén kívül nyilvánvaló, hogy a kormány nem fogja eltűrni, hogy a kijelölt állami pénzek továbbra is eltűnjenek.«”

Ezzel gyakorlatailag felszólítja a kormányt a beavatkozásra.

Az előző vezetés súlyos pénzügyi sikkasztásáról” szóló durva vádak azért is meredekek, mert az „előző vezetés” – vagyis Deutsch Róbert, most leváltott elnök – éppen a Chabad-EMIH nyílt média-támogatásával (ld. pl. itt és itt) indított támadást a Mazsihisz ellen, amikor 2021-ben tízmilliárd forintot követelt a Mazsihisztől, az örökjáradék fejében, amely szerinte az ortodoxiát illette volna, ám a Mazsihiszhez került. A most lopással vádolt „előző vezetés” éppen az EMIH-hel együtt indított pert a Mazsihisz ellen egy jeruzsálemi vallásos bíróság előtt az örökjáradék ügyében.

Az „előző vezetés” (Deutsch Róbert) huzamos ideig éppen a Chabad-EMIH szövetségese volt, és csak akkor kezdtek rá kígyót-békát kiabálni, amikor leváltása feletti csalódásában Deutsch átállt a régi ortodox gárdához.

Dob utca 35 homlokzata (forrás: mierzsebetvarosunk.blog.hu)

A harc drámaiságát a neokohn így érzékelteti:

„…az elmúlt évtizedekben kifosztott, mára drámai mértékben kiüresedett hitközség megmentéséért folyó harc a kétszáz évvel ezelőtt indult vallásreform (Magyarországon neológia) elleni harchoz hasonlít…”

Ezt a történelmi dimenziót nyilván azért kellett hozzáadni a küzdelemhez, mert az egyik legnagyobb tekintélyű jeruzsálemi vallásos bíróság, a (korábbi cikkünkben már említett) Eda Haharedit a vitában a leghatározottabban Chabad-EMIH pártiak ellen, a régi ortodoxia mellett foglalt állást. Az Eda Haharedit határozatában többek közt éppen a Chatam Szoférre hivatkozik.

A halála után legendássá vált Chatam Szofér (polgári nevén Moses Schreiber) pozsonyi rabbi a 18-19. század fordulóján formálódó ortodoxia egyik vezéralakja volt, aki a polgárosodás, modernizáció, asszimiláció korában kijelölte azokat az új határokat, amelyeket a hagyományhű zsidóknak meg kell tartaniuk ahhoz, hogy megmeneküljenek az asszimiláció veszedelmétől.

A Chabad-EMIH tehát habozás nélkül úgy állítja be magát, mint aki a Chatam Szofér örököse, a zsidó fennmaradásért küzd, az asszimiláns neológ Mazsihisz ellen. Szerintük a régi ortodox gárda emberei „igyekeznek visszakerülni a közösség élére és átadni azt a neológia irányítása alá”.

Ezeket a vádakat azonban semmi nem támasztja alá. Éppenséggel a régi gárda volt az, amelyik még 2018-ban (Eduard Deblinger akkori elnök vezetésével), hosszú huzavona után szakított a Mazsihisszel és visszaállította az Ortodoxia önállóságát.

Amúgy az ortodoxia, mint „mára drámai mértékben kiüresedett hitközség” szintén vadonatúj érv a Chabad-EMIH fegyvertárában – amíg az előző MAOIH vezetés szépen együttműködött velük, szó sem volt arról, hogy az ortodoxia „kiüresedett” volna.

A Mazsihisz, mint ősellenség felfestése azért is izgalmas, mert – mint korábbi cikkünkben írtuk – az újonnan megválasztott ortodox elnök, Keszler Gábor egészen megválasztása pillanatáig a Mazsihisz taghitközsége, a BZSH elöljárója volt a Bethlen téri körzet delegáltjaként.

Chatam Szofér, az ortodo zsidóság legendás hőse

Pillanatnyilag elég nehéz felmérni az erőviszonyokat, mert a Chabad-EMIH élvezi az izraeli kormány elvi támogatását, a magyar kormányét is minden bizonnyal (noha az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár hivatalból kívülállónak nyilvánította magát). Ám az (ultra)ortodox világban nem annyira a kormányok véleménye számít, hanem a Tóra tudósai, a nagy rabbik, rebbék, rabbinikus bíróságok állásfoglalása. Ezekért is folyik most a küzdelem. Ha ezek a tekintélyes rabbik és testületek a régi ortodox gárda mellett foglalnak állást, az igencsak megnehezíti a Chabad/EMIH dolgát, amely eddig úgy mozgott ebben a világban, mint hal a vízben, és ezeket a kapcsolatait jól kamatoztatta a magyar kormány érdekében is.

Az Eda Haharedit, amely korábban idézett végzésében megtiltotta a Chabad-párti MAOIH közgyűlés megtartását, most, hogy e határozatát semmibe vették, február 26-án a következőképpen rendelkezett:

„Miután [a címzettek] áthágták a fenti felfüggesztő és tiltó végzést, a Rabbinikus Bíróság ítélete az, hogy közgyűlésük összes határozatai érvénytelenek, és minthogy a Tórával összeegyeztethetetlenek, mindent el kell követni megsemmisítésük érdekében.”

Kapcsolódó cikkek:

Sógorság, komaság – Köves Slomó einstandolta a magyar ortodoxiát

Egy rugalmas elnök

Magyar Ortodoxia: A régi gárda nem ismeri el az új vezetést

[popup][/popup]