Misna magyarul – Kilájim 6.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Mennyi hely kell a munkához a szőlőtő körül?  Minden oldalon hat tenyér. Rabbi Ákivá szerint három.”

szőlő4

A Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A BrachotPeá és Demáj traktátus után most a Kilájim traktátust közöljük folytatásokban. A traktátus első része a hozzá fűzött magyarázatokkal itt, a második része itt, a harmadik rész itt, a negyedik rész ittolvasható.

Héberből fordította és magyarázatokkal ellátta: Uri Asaf.

*

KILÁJIM: MISNA 6 /1

Mi a lécrács? Ha öt szőlőtőből álló sort ültet a a tíz tenyérnyi magas kerítés oldalában, vagy árok oldalában, amely legalább tíz tenyér mély és négy széles, és négy könyök helyet hagynak körülötte. Bét Sámáj szerint négy könyök távolságot mérnek a szőlőtő gyökerétől a föld széléig. Bét Hilel azt mondja: A kerítéstől a föld széléig. Rabbi Johánán ben Nuri azt mondja: Mindaz, aki így beszél, téved. Ha van négy könyök a gyökértől a kerítésig, van körülötte elég hely és azon túl vethet. Mennyi hely kell a munkához a szőlőtő körül?  Minden oldalon hat tenyér. Rabbi Ákivá szerint három.

KILÁJIM: MISNA 6 /2

Lécrács, a teraszhoz (lépcsőzethez) támasztva, Rabbi Eliezer ben Jákov szerint, ha a földben áll, leszüretelheti az egész termést. Négy könyöknek megfelelő területen tilos vetni, de a lécrács alatti részen mindenképpen tilos. Rabbi Eliezer azt mondja: Ha egy sort ültet a földön és egyet a teraszon, ha az utóbbi tíz tenyér magasságban van a föld felett, nem számít egy szőlőnek, ha nem, egy szőlőnek számítanak.[1]

KILÁJIM: MISNA 6 /3

Aki szőlőt futtat fel a lugas egy részén, nem vethet magot a lugas egyéb részein. Ha azonban mégis vet, [a termés] nem kilájim. Ha azonban [a szőlő szárai újak], tilos. Ugyanez áll fenn, ha fára [nem gyümölcsfa]  futtatja a szőlőt.

KILÁJIM: MISNA 6 /4

Ha gyümölcsfa egy részére szőlőt futtat, szabad magot ültetni a fa alatt. Ha tovább terjed a fán, el kell hajlítani az ágakat. Rabbi Jehosuával történt, aki Rabbi Jismáelhez ment Kfár Ázizba, aki szőlőt mutatott neki, mely a fügefa ágain nőtt. [Rabbi Jehosua] azt kérdezte tőle: Vajon szabad az ágak közti rés alatt magot vetni. Azt válaszolta: Szabad. Átvitte őt onnan Bét HáMágánjába és mutatott neki szőlőt, amelyet a sikmá törzsére és ágára akasztottak.[2] Terebélyes fa volt. Azt mondta neki: Az alatt az ág alatt, [melyen a szőlő függ] tilos magot vetni, de többi ág alatt szabad.

KILÁJIM: MISNA 6 /5

Mi az ilán szrák? Fa, mely nem terem ehető gyümölcsöt. Rabbi Meir azt mondja: Minden fa ilán szrák, kivéve az olaj és a füge. Rabbi Joszi azt mondja: Fa, amit nem ültetnek sorokban, [többesével].

KILÁJIM: MISNA 6 /6

A lécrácsok közti hézag nyolc könyök és egy kevéssel több. A bölcsek által megállapított mértékeknél a szőlőskertben, a „kevéssel több” kifejezés csak a lécráccsal kapcsolatban fordul elő. Ezek számítanak a lécrács közti hézagnak: Lécrács, mely középen megsérült és mindkét oldalról öt szőlőtő épen maradt. Ha a két oldal közötti távolság nem több, mint nyolc könyök, ne ültessen magot oda, ha ennél több, megművelheti ezt a területet.

KILÁJIM: MISNA 6 /7

Lécrács, mely a falhoz van erősítve, akármelyik oldalán, és a sarokban végződik, mindegyik szőlőtövet megműveli, és a körülötte lévő földet beveti. Rabbi Joszi azt mondja: Ha nincs meg a négy könyök, ne vessen oda magot.

KILÁJIM: MISNA 6 /8

Ha a lécrácsból kiállnak a nádak, és nem kívánja levágni azokat, szabad alattuk ültetni. Ha azonban úgy rendezte el a nádakat, hogy a szőlő hajtásai felkapaszkodjanak, tilos.

KILÁJIM: MISNA 6 /9

Ha a virágja kilóg a lécrács alól, olyan mintha a kőműves mérőónja hintázna. Körülötte tilos. Egyetlen szőlőtő virágja esetén, melynek hajtását kifeszíti fától fáig, tilos alatta ültetni. Ha kötéllel vagy náddal meghosszabbítja a hajtást, a feszítő kötél alatt szabad. De ha rajta új szőlőágat futtat, tilos.

[1]A lécrács átfedésben van a terasz és a lenti rész között, és a rá felfutó lenti szőlőtő sor és a fenti egynek számítanak, ha nem túl magas a terasz.

[2]Bét Hámágánjá: helység neve, jelentése: „ház, amit Isten védelmez”, sikmá: szikamor (vad fügefajta, mely nem számít ehető gyümölcsnek)

Címkék:Misna

[popup][/popup]