Misna magyarul – Kilájim 3.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Egy sor uborka, egy sor tök, egy sor egyiptomi bab [és újból] egy sor uborka Rabbi Eliezer szerint szabad, a bölcsek megtiltják.

vegetable-garden

Képünk illusztráció

A Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A BrachotPeá és Demáj traktátus után most a Kilájim traktátust közöljük folytatásokban. A traktátus első része a hozzá fűzött magyarázatokkal itt, a második része itt olvasható.

Héberből fordította és magyarázatokkal ellátta: Uri Asaf.

*

KILÁJIM: MISNA 3 /1

[Veteményes kert] ágyásban, melynek mérete 6 tenyérszer 6 tenyér, ötféle mag ültethető, egy-egy a négy sarkában és egy a középen. Ha az [ágyásnak] tenyérnyi magas széle van, tizenhárom [féle] mag vethető benne, három-három minden sarkában, és egy a középen. Retket ne ültessen a szélére, mert az elmossa a szélét. Rabbi Jehuda szerint akár hatot is ültethet a középre.

 

KILÁJIM: MISNA 3 /2

Nem ültethető akármilyen mag a veteményes kert ágyásában, de zöldség esetén igen. A mustár és a borsó [nem ültethető együtt],[1] a nagyobb babfajta azonban zöldségféle. Ágyás széle, mely tenyérnyi magas, ha alacsonyabb lett, ültethet [az ágyásban], mert a készítésekor megfelelő volt. Árok vagy vizesárok, melyek mélysége tenyérnyi, három fajta mag vethető, egy az egyik szélén, egy a másik szélén és egy középen.

 

KILÁJIM: MISNA 3 /3

Ha egy zöldséges ágyás beékelődik egy másik zöldséges ágyásba, az rendjén van, mert a földje végének néz ki. Ha a földjén, melyen zöldséget termeszt, egy sor másfajta zöldséget ültet, ez Rabbi Ismael szerint csak akkor lehetséges, ha a barázda a veteményes egyik végétől a másikig folyamatos. Rabbi Ákiva szerint hat tenyérnyi hosszúságú legyen, és teljes szélességű.[2] Rabbi Jehuda szerint  a szélesség cipőtalpnyi [tenyérnyi].

 

KILÁJIM: MISNA 3 /4

Ha két sor uborkát, két sor tököt és két sor egyiptomi babot ültet egymás mellé, megengedhető[3]; egy sor uborka, egy sor tök és egy sor egyiptomi bab [egymás mellett] tilos. Egy sor uborka, egy sor tök, egy sor egyiptomi bab [és újból] egy sor uborka Rabbi Eliezer szerint szabad,[4] a bölcsek megtiltják.

 

KILÁJIM: MISNA 3 /5

Ha uborkát és tököt ültet egy mélyedésbe, ügyeljen, hogy a növények szárai különböző oldalakra támaszkodjanak. Az egyik növény szára erre dől, a másik pedig arra; a bölcsek szerint arra kell ügyelni, hogy látszatra se tűnjenek [tiltott keveréknek].

 

KILÁJIM: MISNA 3 /6

A földje be volt ültetve hagymával, de szeretne [a hagyma közé] néhány sor tököt ültetni. Rabbi Jismáel azt mondja: Kigyomlál onnan két sor [hagymát] és a helyébe egy sor [tököt] ültet. Aztán hagy két sor hagymát, majd utána [ismét] kigyomlál két sort és a helyére ültet egy sort.  Rabbi Ákivá azt mondja: Kigyomlál két sort és ültet két sort, majd hagy a meglévő hagymából két sort és ismét kigyomlál két sort és a helyére ültet két sort. Bölcsek azt mondják: Ha nincs meg a tizenkét könyök[5]távolság, a két sor [tök] között a közbenső részben nem vethet.

 

KILÁJIM: MISNA 3 /7

A tök zöldséges ágyásokban zöldségnek számít, de ha gabona között termesztik, bét rova helyet[6] hagynak neki. Földjét gabonával vetette be, ahová egy sor tökfélét is akar ültetni. Hat tenyérnyi széles helyet hagy, de ha túl széles [a levele], még ezt megelőzően ki kell gyomlálni. Rabbi Joszi azt mondja: Megműveléséhez négy könyök szükséges. Azt válaszolták neki: Ez a szőlőnél is nagyobb megkötés. Azt mondta nekik: Igen, úgy tudjuk hogy a szőlőnél szigorúbb, mivel a szőlőnek egyedül hat tenyérnyi keretet[7] hagynak, míg a tökféléknek egyedül bet rovát.  Rabbi Meir Rabbi Jismáel nevében mondja,  minden három tök bet szeá helyet igényel. Ne ültessen magot a bet szeában. Rabbi Joszi ben háHotef Efrátból Rabbi Jismáel nevében azt mondta: Három tök helye bet kor, magot ne ültessen bet korban.[8]

[1] A 6×6 tenyérnyi ágyásban

[2] Hosszúság: Valószínű, hogy az árok, (vagy barázda) szélességére utal; teljes szélesség: ez valószínű a barázda mélysége, mely 1 tenyérnyi.

[3] Feltéve, ha árok vagy barázda választja el a fajtákat hat tenyér szélességben.

[4] Rabbi Eliezer szerint uborkaföldnek látszik.

[5]A tiltott keverék elkerülése végett a két sor tök közti távolság minimum 12 ámá. Egy sor szélessége 4 ámá (könyök), majd ezután következik a két sor hagyma,  (8 ámá) és ezután újabb sor tök ültethető. Ez a sorrend megismétlődik.

[6]bét rova, terület mérték: 10 könyök és két és fél tenyér X 10 könyök. A szőlő jól terjeszkedik és szükség van ilyen nagy területre, hogy ne keletkezzen tiltott keverék.

[7]Szélet, keretet: héb. notnim lo ávodato: határt hagynak, ahonnan megműveli azt a termést.

[8]Bet szeá és bet kor: különböző terménymennyiségeknek megfelelő mértékek. Rabbi Bertanura szerint a Bölcsek ebben a misnában a héb. dláát jevanitról beszélnek (görög tök), mely széles levelei miatt másféle növénnyel keveredik, ezért nagyobb helyet igényel, mint pl. A szőlő. A szőlőnek és a magról termő zöldségeknek külön tana van a kilájim szempontjából: az előbbit kilé keremnek a másikat kilé zráimnak nevezik.

Címkék:Kilájim, Misna

[popup][/popup]