Misna magyarul – Eruvin 8.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Ennek a cipónak a fele a leprás ház (lakóinak) előírt adagja, és félnek a fele pedig annak az adagja, akinek teste tisztátalan.”

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan(tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Sabat traktátus után most az Eruvin traktátus fordítását kezdjük közölni. Ez a Moed rend második traktátusa. Eruv, többes számban eruvin ún. rituális tér, melyben „házon kívül” is megengedett a zsidó vallás szabályainak megfelelő tevékenység, szombaton és jom kipur napján. Az eruv jelentése „keverés”. A „házon kívül” itt azt jelenti, hogy a közterületből elkülönítenek egy szombathoz alkalmas teret. Az Eruvin első része itt,  a második része itt, a harmadik része itt, negyedik része itt, ötödik része itt, hatodik része itt,, hetedik része itt olvasható.

 

Misna Eruvin 8

 

8/1

Hogyan készül a közös eruv a szombat határait illetően? Elhelyezi a hordót, és azt mondja: „szolgáljon ez a városom lakóinak, akár a gyász házába, akár a lakoma házába igyekszik.[1] Aki a szombat bejövetele előtt elfogadta az eruv kijelentését, részese lesz annak. Mire besötétedik, tilos, sötétedéskor tilos az eruv.

 

8/2

Milyen mennyiség szükséges? Két étkezésnek megfelelő, mindenkinek. Rabbi Meir szerint a hétköznapi, nem a szombati ételadag szerint. Rabbi Jehuda: a szombati, nem a hétköznapi szerint. Mindketten hajlanak a könnyítésre.[2] Rabbi Johánán ben Beroka azt mondja: nem kevesebb, mint az a cipó, melyet a fundion áráért vettek, ahol négy szeá egy szelá – a hozzávaló gabona ára.[3] Rabbi Simon hozzáteszi: elég a cipó kétharmad része, mely a káv szerinti három (kisebb) cipó mértékét veszi alapul.[4] Ennek a cipónak a fele a leprás ház (lakóinak) előírt adagja, és félnek a fele pedig annak az adagja, akinek teste tisztátalan, [nem alkalmas arra, hogy egyen a papi adományból].

 

8/3

Egy udvar és veranda[5] lakói, akik elfelejtették és nem készítettek eruvot, a tíz tenyérnél magasabban lakók, a veranda lakóival járnak el.[6] Ennél alacsonyabb, az udvarral. Ciszterna széle, vagy szikla, melyek tíz tenyérnél magasabban vannak, a veranda lakóihoz csatlakoznak. Ha ennél kevesebb, az udvarhoz. Hogyan értendő? A közel lévők.[7] De ha messzire esnek, akkor is, ha tíznél magasabban fekszenek, az udvarhoz tartoznak. Mit tekintenek közel lévőnek? Ami nincs távolabb, mint négy tenyér.

 

8/4

Eruvot készít a kapualj, az oszlopok, vagy a veranda körül, ez az eruv nem érvényes. Ha e helyek valamelyikén lakik, nem vonatkoznak rá az eruv megkötései, [nem tekinthető az udvar lakójának]. Eruvot csinál a takarmány tárolóban, az istállóban, a fáskamrában, az áruraktárban, az eruv érvényes. Aki ezek valamelyikében lakik,[8] átjárási akadályt okoz az udvarbélieknek. Rabbi Jehuda azt mondja, ha a tulajdonosnak jogai vannak e helyeken (pl. a raktár az övé), az ott lakó (eruvja) nem jelent neki akadályt.

 

8/5

A lakó elmegy otthonról, hogy a szombatot egy másik városban töltse. Akár zsidó lakóról van szó, akár idegenről, ez megkötést jelent az udvar lakói számára, Rabbi Meir szavai. Rabbi Jehuda szerint ez semmilyen problémát nem jelent.[9] Rabbi Joszi azt mondja: az idegen megkötést jelenthet, de Izrael nem, mert Izrael (zsidó) nem utazik szombaton. Rabbi Simon azt mondja, ha el is hagyta a házat, hogy a szombatot ugyanabban a városban lakó lányánál töltse, nem probléma, hiszen eldöntötte, hogy szombatra ott marad.[10]

 

8/6

Két udvar[11] között lévő ciszterna, nem meríthetnek belőle vizet szombaton, csak akkor, ha tíz tenyér magas deszkát tesznek (a medencére), vagy a medencébe.[12] Rábán Simon ben Gámliel azt mondja: Bét Sámáj szerint a vízszint alatt legyen a válaszfal és Bét Hilel szerint a vízszint felett.  Rabbi Jehuda azt mondta, hogy a válaszfal ne legyen magasabb a két udvart elválasztó falnál.

 

8/7

Vízvezeték csatornából,[13] mely az udvaron megy keresztül, nem meríthetnek szombaton, csak akkor, ha tíz tenyér magas válaszfalat helyeznek el a bejáratnál és a kijáratnál. Rabbi Jehuda azt mondja: az udvarbéli fal válaszfalnak tekinthető akkor is, ha nem a medencén belül húzódik. Rabbi Jehuda mesélte, hogy az történt Ábel (város) csatornájával, hogy amikor szombaton vizet merítettek, az öregek véleményét kérték ki. Erre azért volt szükség, mert a csatorna mérete nem volt előírásos.

 

8/8

Víz fölé épült erkélyre nem merítenek vizet szombaton, csak akkor, ha a lent és a fent közé tíz tenyér magas válaszfalat helyeznek. Ugyanez a helyzet két, egymás fölé épült erkély esetén. Készítettek a felső erkélyhez, de nem készítettek az alsóhoz, csak akkor vehetnek lentről vizet, ha közös eruvot készítenek.

 

8/9

Udvarba, mely kisebb, mint négy könyök széles, nem öntenek vizet szombaton,[14] csak akkor, ha van ott egy két szeá térfogatú gödör a nyílás alatt, akár az udvar területén van, akár azon kívül esik, de ha kívül esik, be kell fedni, ha belül van nem kell befedni.

 

8/10

Rabbi Eliezer ben Jákov azt mondja: négy könyök fedett csatornába a közterületen, lehet vizet önteni szombaton. Bölcsek azt mondják: ha az udvar vagy a tető száz könyök szélességű, akkor sem öntenek a szennyvíz csatornába, de tetőről tetőre önthet, ahonnan lemegy a szennyvízbe. Udvar és oszlopcsarnok összeadódnak a négy könyök méret esetén.

 

8/11

Két egymással szemben lévő emelet esetén, az egyik készített gödröt, a másik emelet lakói nem készítettek. Akik készítettek azoknak szabad, akik nem készítettek, azoknak tilos.[15]

[1] Az eruv thumin – szombat terület eruvja csak a dvár micvá , vagyis micva ügyeiben járóknak teszi a szombati kijárást lehetővé.

[2] Szombati adag: mivel szombaton három étkezés van, az adagok kisebbek, mint a hétköznapi adag.

[3] Ezek az adatok, talmudi mértékegységek a cipó méretét hívatottak megadni.

[4] Az itt megadott mérték megértéséhez a kommentárok tanulmányozása szükséges. Rabbi Simon könnyít a feltételen.

[5] Veranda, a második emelet, ahova az udvarból vezet lépcső.

[6] A veranda lakóihoz csatlakoznak.

[7] Közel lévők: ha a ciszterna és a szikla a lakott veranda közelében van.

[8] És nem vett részt az udvar eruvjában, (mert „sajátja” van)

[9] Rabbi Jehuda szerint egy távol lévő lakó nem okoz problémát, mert a zsidó szombaton nem térhet vissza, és az idegen meg úgysem tartja a szombatot.

[10] Pedig megtehetné, mert a szombat-határ kiterjedése ugyanabban a városban ezt lehetővé tenné.

[11] Mindkét udvarnak van saját eruv-ja.

[12] Az elválasztó deszka zömmel a medence vizében legyen, vagy abból kimagaslik kilenc tenyérnyivel.

[13] Vizvezető: héb. ámát májim: nyitott vízvezető csatorna.

[14] Kis terület, és nem szívja be a vizet.

[15] A szennyvíz kiöntéséről van szó szombaton.

Címkék:Eruvin, Misna

[popup][/popup]