Misna magyarul – Eruvin 7.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Mennyi étel szükséges? Ha sokan vannak, két étkezésnek megfelelő mennyiség mindenkinek. Ha kevesen vannak, egy füge jár, a szombat idejére mindegyik lakónak, egyenként.

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan(tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Sabat traktátus után most az Eruvin traktátus fordítását kezdjük közölni. Ez a Moed rend második traktátusa. Eruv, többes számban eruvin ún. rituális tér, melyben „házon kívül” is megengedett a zsidó vallás szabályainak megfelelő tevékenység, szombaton és jom kipur napján. Az eruv jelentése „keverés”. A „házon kívül” itt azt jelenti, hogy a közterületből elkülönítenek egy szombathoz alkalmas teret. Az Eruvin első része itt,  a második része itt, a harmadik része itt, negyedik része itt, ötödik része itt, hatodik része itt olvasható.

 

Misna Eruvin 7 [1]

 

7/1

Ablak van a két udvar között, mely négyszer négy [tenyér] nagyságú, tízen belül van [a föld felett], saját eruv mindkettő lakóinak,[2] ha akarják lehet egy közös eruv. Ha kevesebb, mint négyszer négy, vagy tíznél több, mindketten készítenek eruvot, és nem lehet egy közös eruv.

 

7/2

Ha fal van két udvar között, tíz magas és négy széles, két külön eruv készül, nem egy. Gyümölcs volt a fal tetején, felmásznak és esznek az egyik oldal felől és esznek a másik oldal felől, de nem vihetik le az udvarba. Ha tíz könyök széles rés volt a falban, mindkét oldal felől készül eruv, ha akarják, a közös is megteszi. Ha a rés ennél nagyobb, egy eruv készül, nem készül kettő.[3]

 

7/3

Árok választja el a két udvart, négy tenyér széles és tíz tenyér mély, két eruv kell, nem elég egy, akkor is ha tele van hántott tarlóval vagy szénával.[4] Ha feltöltötték földdel vagy kaviccsal, egy eruv elég, nem kell kettő.

 

7/4

Ha deszkát fektet rá, mely négy széles – ugyanígy két terasz esetében,[5] két eruv készül, ha akarják, egy is elég. Ha ennél kisebb, két eruv kell, nem lehet egy.[6]

 

7/5

Bála széna van a két udvar között, mely tíz tenyér magas, két eruv szükséges, egy nem elég. Az egyik udvarból innen etetik az állatot, a másikban pedig a maguk oldaláról. Ha a bála széna alacsonyabb, egy eruv elégséges, nem kell kettő.

 

7/6

Mavoj (átjáró – köz) esetén, hogyan készül a situf?[7] Elhelyez a mavoj-ban egy hordót, vagy korsót,[8] és azt mondja: „legyen ez a mavoj lakói számára” és ezáltal rájuk ruházza az ételt, felnőtt fia vagy lánya, vagy zsidó szolgálója, vagy szolgálólánya, vagy felesége által, de nem ruházza rájuk kiskorú fia vagy lánya által, de a kánaáni szolgája vagy szolgálólánya által sem, mert az ő kezük akár az ő saját keze. [9]

 

7/7

Ha az étel a megfogyatkozott (a korsóban), hozzátesz és situf-ot mond, de nem kell a szomszédoknak bejelenteni. Ha további lakók jöttek, hozzátesz és kiterjeszti is az eruvot (situf) és bejelenti a lakóknak.

 

7/8

 

Mennyi étel szükséges? Ha sokan vannak, két étkezésnek megfelelő mennyiség mindenkinek. Ha kevesen vannak, egy füge jár, a szombat idejére mindegyik lakónak, egyenként.

 

7/9

Rabbi Joszi így magyarázta: ez akkor érvényes, mikor először készítik az eruv-ot.  Eruv kiegészítése esetén, akármennyi elegendő. Azt is hozzátette, hogy az udvarok eruvjának szabályát a gyerekek kedvéért mondták, hogy ne felejtsék el.

 

7/10

Bármivel[10] készülhet eruv és situf, kivéve a sót és a vizet – ezek Rabbi Eliezer szavai. Rabbi Jehosua azt mondta: egy egész cipó (héb. kikar) megfelel eruvnak, még akkor is ha szeá mennyiségű lisztből sütötték, de ha feldarabolják, már nem alkalmas eruvnak. Iszer[11] mennyiségből készült cipó is elég az eruvhoz, ha teljes.

 

7/11

Az ember pénzt ad a szatócsnak vagy a péknek, ezáltal eruvhoz jut, Rabbi Eliezer szerint. A Bölcsek is mondják, hogy sokan megfizetik a szatócsot vagy a péket, hogy eruvhoz jussanak, de csak a szándék kimondása által[12] „vásárolhatnak” eruvot. Azt kérdi Rabbi Jehuda, mire vonatkozik ez? Az ún. eruv thuminra, vagyis a szombat határának eruvjáról. Az udvarok eruvját akkor is elkészítik, ha szándékunkban áll, akkor is ha nem, mert javára ítélik meg az embert, de ellenére sem döntenek a távollétében.

[1] A eruv olyan rituális tér képzése, mely szabad magánterületet jelöl meg a lakók számára szombaton. Az így megjelölt területre szabadon hordható pl. étel, ruházat, tárgyak, babakocsi, stb.

Háromféle eruv létezik: az udvaroké (eruv hacerot), a szombat tartományáé (eruv thumim) és az ételeké, ünnep előtt (nem szombatra) – (eruv tavsilin).

[2] A fallal és ablakkal elválasztott két ház lakójának.

[3] A rés a falban annyira nagy, hogy a két udvar közösnek tekinthető. Tíz könyökig kapunak tekinthető.

[4] Tele van: az árok

[5] Négy: négy tenyér széles deszka mely hídként szolgál.

[6] A deszka – palló, túl keskeny.

[7] Situf: mások (a többi lakó) bevonása az eruv aktusába.

[8] Korsó, hordó étel vagy ital.

[9] A kánaáni rabszolga a tulajdonát képezi.

[10] Étel vagy ital.

[11] Iszer – kis pénzérme értékének megfelelő liszt.

[12] Pénzt adnak a szatócsnak, hogy élő szóban is kimondja az eruvnál szokásos formulát.

Címkék:Eruvin, Misna

[popup][/popup]