Misna magyarul -Eruvin 3.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

Ha a fára tette az eruvot, tíz tenyérnél magasabbra, az eruv nem érvényes. De ha tíz tenyérnél lejjebb teszi, az eruv érvényes. Gödörbe teszi, az eruv akkor is érvényes, ha a gödör száz könyök mély.

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan(tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Sabat traktátus után most az Eruvin traktátus fordítását kezdjük közölni. Ez a Moed rend második traktátusa. Eruv, többes számban eruvin ún. rituális tér, melyben „házon kívül” is megengedett a zsidó vallás szabályainak megfelelő tevékenység, szombaton és jom kipur napján. Az eruv jelentése „keverés”. A „házon kívül” itt azt jelenti, hogy a közterületből elkülönítenek egy szombathoz alkalmas teret. Az Eruvin első része itt,  a második része itt olvasható.

 

Misna Eruvin 3 (Szeder Moed)

 

3/1

Minden fajta [étel és ital] alkalmas az eruv és a situf aktusához,[1] a víz és a só kivételével. Minden[2] megvásárolható a maaszer (seni) pénzéből, a víz és a só kivételével. Aki az ételre fogadalmat tesz, fogyaszthat vizet és sót. Názir esetében, az eruv aktusához használható bor, Izrael esetében a trumá.[3] Szumchos azt mondta: Csak hulinnal lehet.[4] Pap számára, akár Bet Haperas földjén is.[5] Rabbi Joszi azt mondja: Még a temetőben is.[6]

 

3/2

Eruv aktusához a demáj is használható,[7] és a maaszer rison,[8] melyből levonták a trumát, a maaszer seni és a megváltott hekdes. A papok számára eruv lehet hálá [9]és trumá. De nem lehet tevel, se maaszer rison, melyből nem választották le a trumát és maaszer seni se és a megváltatlan hekdes se. Ha valaki süketnéma, ügyefogyott vagy kiskorú által küldi az eruvot, vagy olyannal, aki nem tudja, mi fán terem az eruv, az eruv nem számít eruvnak. Ha valakinek azt mondja [valaki, aki nem a fent említett csoportból való], fogadd el ez azoktól, mert ez eruv, akkor is ha ezektől való hozza – eruvnak számít.

 

3/3

Ha a fára tette az eruvot, tíz tenyérnél magasabbra, az eruv nem érvényes. De ha tíz tenyérnél lejjebb teszi, az eruv érvényes. Gödörbe teszi, az eruv akkor is érvényes, ha a gödör száz könyök mély. Ha a nádszál vagy rúd végére köti, úgy hogy a száráról már letépte,[10] még ha száz könyök magasan van, eruvnak számít. Toronyba vitte,[11] amelynek kulcsa elveszett, eruvnak számít. Rabbi Eliezer az mondja: Ha nem tudja, hogy a kulcs a helyén van, az eruv nem érvényes.

 

3 /4

Ha az eruv kigurul a szombat tartományából, vagy kövek esnek rá, vagy elég, vagy trumá, mely már nem tiszta, vagy a szombat még nem jött be, az eruv nem érvényes. Ha már besötétedett, az eruv érvényes. Ha kétség merül fel az időt illetően, Rabbi Meir és Rabbi Jehuda szerint a „szamár és a teve helyzete” áll fenn.[12] Rabbi Joszi és Rabbi Simon szerint az eruv, mely felől kétség merül fel, érvényes. Rabbi Joszi azt mondta: Avtulmos tanúskodott hat öreg bölcs előtt, hogy a kétséges eruv érvényes.

 

3/5

Az eruvot elhelyező ember feltételhez köti, mondván: Ha idegenek jönnek kelet felől, eruvom nyugat felé [terjeszti ki a szombat határát], ha nyugat felől, akkor keletre.[13] Ha egyszerre két irányból jönnek, oda megyek amerre akarok. Ha nem jönnek sehonnan, úgy járok, mint a városom emberei. Ha tanult ember jön kelet felől, az eruv keletről érvényes, ha nyugat felől jön, az eruv nyugat felől. Ha mindkét felől jön, arra megyek, amerre akarok. Ha semerről nem jönnek, úgy járok, mint városom emberei. Rabbi Jehuda azt mondja: ha egyikük a mestere volt, csatlakozik hozzá. Ha mindketten a mesterei, azzal megy amelyikkel akar.

 

3/6

Rabbi Eliezer azt mondja: ünnep, mely megelőzi a szombatot, vagy követi, két eruvot csinál, mondván:[14] az első eruv keletre, a második nyugatra. Az első nyugatra, a második keletre. Az első eruv, akár a második, legyen, mint a városom embereinek. (És fordítva): második eruv és az első, mint a városom embereinek. A bölcsek azt mondják: egyetlen irányban helyezi el az eruvot, különben nem lesz érvényes. Vagy két napra mondja ki, hogy érvényes legyen. Hogyan teszi? Kiviszi arra a helyre (az eruvot) az első nap és ott marad, amíg besötétedik, majd fogja és visszamegy a helyére. A második nap, mikor besötétedik, megeszi. Így kevesebb a megtett út, és nyer az eruvot illetően. Ha az első napon megeszi az eruvot, az eruv csak az első napra érvényes, a másodikra nem.[15] Azt mondta neki Rabbi Eliezer, egyet értetek velem abban, hogy a két egymást érintő nap (sábát és ünnep) két különálló szentség.

 

3/7

Ha attól tart, hogy Ros Hásáná (újév ünnep) két napot foglal el, kétszer létesít eruvot, és azt mondja: első eruvom kelet[16] felé, a másik nyugat fel felé. Az első nyugat felé, a második kelet felé. Eruvom legyen az elsőé, második, a városom lakóinak, eruvom a másodiké, az első pedig a városom lakóinak. A bölcsek megköszönték neki.

 

3/8

Rabbi Jehuda azt is mondta: az ember kivételesen félreteheti terméket az ünnep első napján, hogy megegye a második napon. És a tojás, melyet az első napon tojtak, megehetik a másodikon. Ezért nem voltak hálásak neki a Bölcsek.

 

3/9

Rabbi Dosza ben Horkinasz azt mondta: aki a Tóra szekrénye elé járul, [mint előimádkozó] Ros Hásáná ünnepén, a következőt mondja: Vezess minket, Urunk Istenünk, a hónap első napján, ahogy holnap teszed, és a második napon: legyen úgy ma, mint tegnap tetted. És nem fogadták tőle el.

—–  .. —–

[1] eruv: bármilyen étel és ital elhelyezése egy bizonyos helyen, situf: hasonlóan az eruv-hoz összeköttetést képez utak és átjárók között.

[2] Minden: étel és ital. Maaszer seni – második tized, melyet Jeruzsálembe visznek (akár pénzre váltva) és ott elfogyasztják.

[3] Názir, aki eskü alatt távol tartja magát a halott tisztátalanságától, és nem ihat bort.

Trumá a papoknak fenntartott szent adomány.

[4] Hulin: szentséggel nem rendelkező étel.

[5] Bet Haperas földje: olyan föld, ahol korábban sírhely volt, melyet felszántottak. (ezáltal a papnak tilos).

[6] Kitehető az eruv a temetőbe, a kohen kimehet a temetőbe és megeheti.

[7] Demáj: olyan termék, melyből kétséges, hogy levonták a tizedet.

[8] Maaszer rison: első tized, maaszer seni: második tized. Hekdes: szent adomány.

[9] Hálá: kalács áldozat.

[10] A száráról letépte: az eruv a földön termő növény.

[11] Migdál: szekrénynek is értelmezhető.

[12] Szamár és teve: a szamár és a tevehajcsár nem boldogul egyszerre a két állattal, mert ha a szamáron ül, nem vezetheti a tevét, az eruv nem érvényes.

[13] Két eruvot helyez el a háza körül: egyet nyugaton, egyet keleten.

[14] A következőkben elhangzó formulák, ill. szövegek felett vita van, még a misnán belül is.

[15] Az eruv mindig étel vagy ital.

[16] A misnában többször előforduló kelet és nyugat nem égtájakra vonatkozik, hanem irányra és annak ellentétére, vagyis két ellentétes irányra. A formulában előforduló ismétlés azt jelenti, hogy a szombati tartományt kiterjeszti oda és vissza.

Címkék:Eruvin, Misna

[popup][/popup]