Misna magyarul – Eruvin 5.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

A nagyváros lakói átjárhatnak a (szomszéd) kisvároson, de a kisváros lakói nem járhatnak át az egész nagyváros (területén). Hogyan?

Képünk illusztráció

Misna Eruvin 5

 

5/ 1

Hogyan terjesztik ki a városok szombat-határát? Ház épül [a határon] belül, vagy ház épül azon kívül, vagy torony épül [a falon] belül, és torony épül azon kívül. Lehetnek ott romok is, tíz tenyér magasságban, lehetnek hidak és temetők. Ahol lakóépület is van, megállapítják a kiterjedését, vonalat húznak és négyszögletű területre kiegészítik, hogy a sarkokkal bővüljön a terület.

 

5/ 2

Rabbi Meir szerint minden város kap egy karpef méretű kiegészítést.[1] A Bölcsek szerint nem ide vonatkozik a karkef, hanem ahol két város közötti tartományról van szó: ha az egyiknek jár hetven könyök és valamennyi[2] és a másiknak is hetven és valamennyi, egynek tekintik a két várost.[3]

 

5/3

Három falu, mely háromszöget képez. Ha (az egyenlőoldalú) háromszöggel leírt faluhármas pontjai között nem több a távolság, mint száznegyvenegy és egyharmad könyök, egy falunak tekinthető a három.

 

5/4

Ötven könyök hosszúságú mérőszalaggal[4] mérnek, ennél ne legyen kevesebb és ne legyen több. Nem mérnek másképp, csak úgy, hogy a szalag végét a mellmagasságban magához szorítja. Ha a mérő, mérés közben völgyhöz vagy kerítéshez érkezett, a magasban kifeszíti és újra mér. Hegyhez (dombhoz, kiemelkedéshez) érkezik, kifeszíti a szalagot és újra mér. A lényeg, hogy ne haladja túl a szombat-határt. Ha nem tudja kifeszíteni: erről azt mondta Rabbi Dosztáj, Rabbi Jánáj fia, Rabbi Meir nevében: hallottam, hogy kilyukasztják a dombokat.

 

5/5

Csak szakértő mérhet. Kiterjesztette a szombat határát az egyik helyen és a másik helyen levett a belőle. Azt a helyet fogadják el, ahol kiterjesztette. Két mérő esetén az egyik többet mond, a másik kevesebbet, attól fogadják el, amelyik többet mond. Akkor is, ha az rabszolga vagy szolgáló lány, mert elfogadják a szavukat, ekképpen: „eddig terjed a szombat határa”. A Bölcsek nem avatkoznak bele, azért se, hogy megkönnyítsék, azért se, hogy megnehezítsék a határozatot.

 

5/6

Egy ember által birtokolt városból[5] többlakójú[6] város lett. Eruvot csinálnak az egész város számára. Többlakójúból egy lakójú lett. Nem csinálnak eruvot az egészre, csak ha kiválik abból egy akkora rész, mint Hádásá városa Júdeában, amelynek ötven lakója van – Rabbi Jehuda szavai szerint. Rabbi Simon azt mondja: [elég, ha kiválik belőle] három udvar két házzal.

 

5/7

Valaki keleten járt,[7] és azt mondta a fiának,[8] készíts nekem eruvot nyugaton. Nyugaton járt és azt mondta, készíts nekem eruvot keleten. Ha a háza kétezer könyök távolságon belül volt, folytatja útját hazáig, ha az eruv ettől messzebb volt, nem közelítheti meg az eruv helyét. Ha az eruv kétezer könyök távolságon belül van, a háza messzebb: szabad az út az eruvig, a házába nem mehet. Ha eruv-ját a város közepén, annak határán belül helyezi el, „nem csinált semmit”. A határon kívül helyezi egy könyökkel, amit nyert, azt elveszti.

 

5/8

A nagyváros lakói átjárhatnak a (szomszéd) kisvároson,[9] de a kisváros lakói nem járhatnak át az egész nagyváros (területén). Hogyan? Aki a nagyvárosból való és eruvját a kisvárosban helyezte el, vagy a kisvárosból való és eruvját a nagyvárosban helyezte el, átjárhat a város területén és azon kívül kétezer könyök távolságig. Rabbi Ákiva válasza: nem mehet az eruv pontjától messzebb, mint kétezer könyök.

 

5/9

Azt mondta nekik Rabbi Ákiva, ti nem fogadjátok el, hogy annak, akinek eruvja a barlangban van, attól számítva még kétezer könyök távolsága van? Azt válaszolták, hogyan fogadjuk el, ha nem lakik a barlangban, de ha igen, annak a végéig sétálhat, és onnan még kétezer könyököt. A barlangban a szabály egyszerűbb, mint a barlangon kívül.  A mérőnek, akiről szó esett a (no. 8 misnában) kétezer könyök jár, akkor is ha a mérés a barlangban végződik.

[1] Karpef: hossúság méret, kb. 70 könyök.

[2] Ha jár a városnak a karpef kiegészítés.

[3] Egynek: a szombat-határ szempontjából.

[4] Szalag: lenből készült kötél.

[5] Egy valaki birtokolja a város területét.

[6] Többlakójú: pl. többen megvásárolják a házakat, amelyben laktak.

[7] Keleten járt: és haza igyekszik a szombat kezdete előtt.

[8] Azt mondta: még az elmenetele előtt.

[9] Kis város: melynek területe a nagyváros szombat-határán belül esik.

Címkék:Eruvin, Misna

[popup][/popup]