Fontos változások előszele

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Izrael

Mi izraeliek soha nem akartuk beismerni, hogy a dialógus eddig is két egyenlő fél között folyt” – mondta egyik első interjújában a Szochnut új vezetője, akinek megválasztását egyesek kisebbfajta forradalomként érté­kelték.

Nagy változások előszele lehet a vezetőváltás a Cionista Világszervezettel szoros együttműködésben dolgozó Szochnut (angol nevén: Jewish Agency) élén: az új igazgató, Avraham Burg „fontos változásokat” ígért a szervezet­ben. Mindeddig az izraeli felfogás, melynek a Szochnut egyik fő letéteményese volt, csupán egyetlen „legitim” zsidó magatartást ismert: az aliját Izraelbe. A küszöbön álló béke lassan megszünteti az ostromállapot-mentalitást Izrael­ben, így immár az ottani politikusok is józanabbul szemlélik az Izrael-diaszpóra kapcsolatokat, tudomásul veszik a diaszpóra tartós fennállását.

A SZOCHNUT Egyeztető és Ta­nácsadó Bizottságának képvi­selő testületé február 17-én Jeruzsálemben egy meglepő és eddig példa nélküli lépésre szánta el magát. Egybehangzóan úgy döntött, hogy az elnöki posztra a Knesszet tagját, Avra­ham Burgot jelölik, s az eddigi elnököt Yehiel Leketet felmentik tisztségéből.

Izrael állam miniszterelnökének Jichak Rabinnak a kérésével is ellen­szegülő döntés Burgot a választás egyetlen indulójává tette. Rabin, aki Leket támogatója, korábban már fel­kérte a bizottságot mindkét jelölt támo­gatására, hogy a következő elnök személyéről a Munkáspárt Központi Bizottsága dönthessen.

Leket, aki már 30 évet dolgozott a JOINT-nál és munkájával még a Burgot pártolók is meg voltak elégedve, meg­döbbenve vette tudomásul, hogy egy éve betöltött elnöki pozíciója megin­gott.

Sőt a január 15-én tartott New York-i meghallgatáson a központi bizottság Burgot nem találta az elnöki székre al­kalmasnak. A bizottság azonban ké­sőbb úgy döntött, hogy ad még egy esélyt Burgnak, és egy második meg­hallgatást rendelt el.

Az egyeztető bizottság döntése, mellyel az izraeli miniszterelnöknek el­lenszegülnek, az állam megalakulása óta először, a diaszpóra szembeszállá­sát mutatja.

Azáltal, hogy a bizottság nem de­mokratikus úton jelölte az új elnököt, magát, Burgot is nehéz helyzetbe hozta. „Elég ironikus – mondta egy Leket támogató -, hogy miután mindkét férfi hosszú hónapokon át utazgatott Izrael­ben ide-oda, hogy szavazókat gyűjtsön, sorsuk végül is négy amerikai férfi által lett megpecsételve. ”

AVRAHAM BURG a Szohnut-választásokkal párhuzamosan ellátja a Knesszet Oktatási Bizottságának elnöki feladatát is.

A 40 éves volt ejtőernyős tiszt fia Joszef Burgnak, a Nemzeti Vallás Párt tiszteletbeli elnökének. Annak ellenére, hogy Burg a párt egyik legvallásosabb embere, politikájának legfontosabb kérdése az állam és zsinagóga szét­választása.

Néhány kritikusa szerint Burg a Szochnut elnökségi tisztét csak ugró­deszkának tartja az izraeli kormányban egy magasabb beosztáshoz.

Ahogy Izrael állama egyre kevésbé van kitéve fizikai fenyegetésnek – mondja Burg -, úgy a legnagyobb ve­szély most a zsidó identitás elvesztése, valamint a világ zsidóságának össze­tartó erejének meggyengülése. ”

Mára elhittük – magyarázza Burg -, hogy Izraelben védve vagyunk az asszimilációtól, csak azért, mert az ál­lam maga zsidó, de ez nem így van. Főleg most a béke órájában egziszten­ciális fenyegetésbe kerültünk. Ha nem vigyázunk, bekebelezheti zsidó gyer­mekeinket.”

Burg, aki maga is négy gyermek apja, amiatt aggódik, hogy nem lesznek-e a jövő zsidó fiai és lányai héberül beszélő amerikaiak.

Ez a látszólag Izrael-központú zsidó világkép könnyen válhat Burg meg­választásának akadályává az amerikai zsidó vezetők döntéshozatalakor.

Burg tagadja, hogy politikájában Izraelt előnyben részesítené. „Az élet­ben először – mondja Burg – nekünk izraelieknek és a diaszpóra zsidóságá­nak ugyanaz a célunk. A zsidó ok­tatásügy nemcsak az amerikai zsidóság problémája.”

Forward, 1995. február 24.

Fordította: Czuk Dóra

Címkék:1995-04

[popup][/popup]