Misna magyarul – Bikurim 3.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“A közelben lakók fügét és szőlőt hoznak, a távolabb lakók szárított fügét és mazsolát. Előttük megy a bika, a szarvai arannyal díszítve, a fején korona olajfaágakból. Fuvola hangja szól a menet előtt, amíg Jeruzsálem határába nem érkeznek.”

A Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Brachot, Peá, DemájKilájim,  SviitMaaszer SeniHálá és Orlá traktátusok után most a Bikurim traktátus közöljük. Az első rész itt, a második rész itt olvasható.

 

BIKURIM: MISNA 3/ 1

Hogyan választja ki a bikurimot? Az ember kimegy a földjére, ahol lát egy fügefát, mely gyümölcsöt terem, szőlőfürtöt, mely érett, gránátalmát, mely érett, megköti papírusz-nád spárgával és azt mondja: „legyenek ezek a bikurim gyümölcsei.” Rabbi Simon azt mondja: Ha így is van, másodszor is elmondja, bikurimnak nevezve a gyümölcsöt, miután azt a földről elválasztotta (letépte).[1]

 

BIKURIM: MISNA 3/ 2

Hogyan viszik fel a bikurimot [Jeruzsálembe]? A máámád minden városa[2] elzarándokol a máámád egyik központi városába és ennek a városnak utcáin tér nyugovóra, nem térve be a házakba. Mikor felébrednek, a vezetőjük azt mondja: „keljetek fel és menjünk fel Cionba, az Úr Istenünk  házába.”[3]

 

BIKURIM: MISNA 3/ 3

A közelben lakók fügét és szőlőt hoznak, a távolabb lakók szárított fügét és mazsolát. Előttük megy a bika, a szarvai arannyal díszítve, a fején korona olajfaágakból. Fuvola hangja szól a menet előtt, amíg Jeruzsálem határába nem érkeznek. Miután Jeruzsálem határába érkeztek, maguk előtt küldik a küldöncöket, feldíszitik a bikurimot (a gyümölcsajándékot). A felügyelők (a papok részéről), a helyettesek és a kincstárnokok elébük jönnek, az érkezők előkelősége szerint fogadják őket a helybéliek.  Jeruzsálem összes mesterembere elébük áll és hogylétük felől kérdezik őket a következő módon: „testvéreink, bizonyos hely polgárai, béke legyen jöveteletekre.”

 

BIKURIM: MISNA 3/ 4

Fuvola hangja szól a menet előtt, amíg a Szentély hegyére nem érkeznek. Mikor megérkeznek a Szentély hegyére, még Agrippas[4] a király is a vállára vesz egy gyümölcsöskosarat és bemegy, egészen az ázáráig. Belép az ázárába,[5] ahol a léviták dallal fogadják: „Magasztallak Uram, hogy felemeltél engem, és nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek rajtam” (Zsolt 30, 2).

 

BIKURIM: MISNA 3/ 5

Fiókákat hoztak (galamb) a kosarak oldalára aggatva égőáldozatnak, és ami a kezükben volt, azt a papoknak adták.

 

BIKURIM: MISNA 3/ 6

És míg a kosár a vállán van fennhangon azt mondja: „És menj be a paphoz, aki abban az időben lesz, és mondjad néki” (MTörv 26, 3-10), amíg az egész passzus végére ér. Rabbi Jehuda azt mondja: egészen addig, hogy „veszendő arámi vala az atyám, és aláment vala Egyiptomba” (MTörv 26, 5). Ekkor leveszi a kosarat a válláról és a fogai között tartja. A pap a kosár alá teszi a kezét, felemeli és meglendíti, majd ő fennhangon tovább mondja a „veszendő arámi vala az atyám”-tól a passzus végéig, majd leteszi a kosarat az oltár oldalánál, meghajol és kimegy.

 

BIKURIM: MISNA 3/ 7

Először, aki tud olvasni, felolvassa [a passzust] és aki nem tud olvasni, utána mondja. Azok számára, akik nem tudnak olvasni, a bölcsek előírták, hogy az is mondja utána, aki tud, és kik nem tudnak olvasni.[6]

 

BIKURIM: MISNA 3/ 8

A gazdagok ezüst és arany kosarakban hozzák a bikurimot, a szegények pedig hántott fűzfaágakból fonott kosarakban. A kosarakat és a benne lévő bikurimot a papoknak adják.

 

BIKURIM: MISNA 3/ 9

Rabbi Simon ben Nánász azt mondja: Feldíszítik a kosarat kívülről a „hét fajta” gyümölcseivel. Rabbi Ákiva azt mondja: A kosár csak a „hét fajta” gyümölcseivel díszíthető.

 

BIKURIM: MISNA 3/ 10

Rabbi Simon azt mondja: A bikurim három dolgot foglal magában: a bikurimot [a gyümölcsadományt], a bikurim kiegészítését, valamint a bikurim díszítését. A bikurim kiegészítése ugyanabból a fajtából való, a díszítés más fajtából való. A bikurim kiegészítését tisztaságban fogyasztják el, és mentes a demáj[7] alól. A díszítésre  azonban vonatkozik a demáj szabályának betartása.[8]

 

BIKURIM: MISNA 3/ 11

Mikor mondták a bölcsek, hogy a bikurim kiegészítése is bikurimnak számít? Mikor a gyümölcs Izrael földjéről való. Ha nem Izraelből való, nem számít bikurimnak.

 

BIKURIM: MISNA 3/ 12

Miért mondják, hogy a bikurim a papok tulajdonának számít? Mert a pap ebből vásárolhat rabszolgát, földet, tisztátalan állatot, és az adósságát is ebből fizeti ki, és az asszony is elfogadja a házassági szerződésben (ketubá), mert a bikurim úgy értékelhető, mint egy Tóra tekercs. Rabbi Jehuda azt mondja: Papi barátnak csak ajándékként adható tovább. A bölcsek azt mondják: A szentély papi ügyeletének adják és ők elosztják maguk között, mint a szentély szentségeit.

[1] A „legyenek a bikurim gyümölcsei” –t kétszer mondja: egyszer, mikor a gyümölcsöt kiválasztotta, de az még a fán van, és amikor azt onnan letépte, leválasztotta.

[2] Máámád: Papokat és Lévitákat delegáló terület, országrész. Huszonnégy papi és lévita őrizet működött a szentélyben, a huszonnégy máámád-nak megfelelően.

[3] Idézet: Jeremiás 31, 5

[4] Agrippas feltehetően Judea utolsó királya a zsidó háború előtt. Ld.: http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=23334

[5] Ázárá: a Templomot körülvevő külső csarnok – udvar.

[6] Valaki előolvassa a szöveget és mindenki utána mondja, hogy ne szégyenkezzenek azok, akik nem tudnak olvasni.

[7] Demáj: termék, melynél kétség merül fel a kötelező tizedek levonását illetően.

[8] Köteles: a papnak le kell vonnia belőle a kötelező tizedet.

[popup][/popup]