Misna magyarul – Bikurim 2.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

A kétlábon járók vére a háziállat vérével azonos, abból a szempontból, hogy tőle a mag (étel) a tisztátalanság hordozójává válik.

A Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Brachot, Peá, DemájKilájim,  SviitMaaszer SeniHálá és Orlá traktátusok után most a Bikurim traktátus közöljük. Az első rész itt olvasható.

 

BIKURIM: MISNA 2/ 1

A trumá és a bikurim fogyasztásáért halálbüntetés[1] jár és ötöd; az idegeneknek tilos [a fogyasztása]; a papok tulajdonát képezik, a felmentésük 1:100 arányban történik; kézmosást igényelnek, [mielőtt megérintik] és naplemente után fogyasztandók.[2] Ezek a trumá (adomány) és a bikurim (első zsengék) szabályai, melyeket a második tizednél nem alkalmaznak.

 

BIKURIM: MISNA 2/ 2

A tizedben és a bikurimban van olyan szabály, amely az adománynál (trumá) hiányzik: vagyis a tized és az első zsengék elfogyasztása helyhez kötött,[3] és vallomásszerű passzus[4] felmondása szükséges, és tilos gyászolónak.[5] Rabbi Simon megengedi. Kötelesség elégetni.[6] Rabbi Simon felment ez alól. A [keverék][7] fogyasztása Jeruzsálemben tilos, a belőle származó termék se fogyasztható Jeruzsálemben. Idegeneknek sem megengedett, állateledelnek sem megengedett. Rabbi Simon megengedi.

 

BIKURIM: MISNA 2/ 3

Van az adományban és a tizedben olyan szabály, ami a bikurimban nincs, mivel az adománynál és a tizednél tiltva van a magtárból való fogyasztás.[8] Mértékük is van, és minden gyümölcsre vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a Szentély létezik vagy nem, és kötelező [adomány és tized – trumá és máászer ] a bérmunkások, a bérlők, az útonállók és a rablók számára is.

 

BIKURIM: MISNA 2/ 4

Mi az a bikurimnál, ami nincs az adományt és tizedet illetően? Az, hogy a bikurim megvásárolható, mielőtt leszedték. Felajánlhatja az egész földjét bikurim céljából. Felelős[9] a bikurimért, áldozattal együtt hozzák, és dallal kísérik és a papok lendítik, és aki azt Jeruzsálembe hozza, ott marad éjszakára.[10]

 

BIKURIM: MISNA 2/ 5

A trumát máászer[11] két szempontból megegyezik a bikurimmal és két szempontból az adománnyal: a tiszta termékből kell venni, a nem tiszta helyett, és nem a közel lévőből,[12] mint a bikurim esetén. A magtárból vétel tiltva van, és mértéke van, mint a trumának.

 

BIKURIM: MISNA 2/ 6

Etrog (citron) háromféle dologban megegyezik a gyümölcsfával és egyben  a zöldséggel. Megegyezik a fával az orlá és a netá revii, valamint a hetedik év dolgában. A zöldséggel egy dologban: hogy a tized levételének ideje a szedéssel (szüret) egyezik. Ezek Rabban Gamliel szavai. Rabbi Eliezer szerint, minden szempontból hasonló a gyümölcsfához.

 

BIKURIM: MISNA 2/ 7

A kétlábon járók vére[13] a háziállat vérével azonos, abból a szempontból, hogy tőle a mag (étel) a tisztátalanság hordozójává válik. A vér azonos lehet a rovarok vérével, annak ellenére, hogy az utóbbival az ember nem vétkezik.

 

BIKURIM: MISNA 2/ 8

A koj,[14] bizonyos szempontból hasonlít a vadállathoz, vagy a háziállathoz és bizonyos szempontból hasonlít mindkettőhöz, a háziállathoz és a vadhoz, de bizonyos szempontból mindkettőtől eltérő tulajdonságú.

 

BIKURIM: MISNA 2/ 9

Milyen szempontból hasonlít a vadállathoz? [15] A vérét el kell fedni, mint a vadállatokét, de ünnepnapon nem szabad levágni, ha mégis levágták, a vérét nem fedik be. [Tiltott] zsírja tisztátalanná tesz, mintha [egy engedélyezett fajta rosszul vágott] teteme lenne. Tisztátalansága kétséges, és nem alkalmas arra, hogy elsőszülött szamarat megváltsanak vele.

 

BIKURIM: MISNA 2/ 10         

Milyen szempontból hasonlít a háziállathoz? A zsírja ugyanúgy tilos, mint a háziállat zsírja, de ha mégis esznek belőle, nem jár ezért a káret (büntetése).[16] Nem vásárolható meg a tizedért megváltott pénzzel, hogy elfogyasszák Jeruzsálemben. [A papok] megkaphatják a lábát, a fejét, a gyomrát. Rabbi Elázár felment[17] ez alól, mert a papnak be kell bizonyítani, hogy állatról van szó.

 

BIKURIM: MISNA 2/ 11

Hogyan lehet, hogy [a koj] nem azonos a vaddal, se a háziállattal? Tilos, mint kilájim (tiltott keverék), mind a vaddal, mind pedig a háziállattal.[18] Ha valaki ajándéklevelet ír a fiának, melyben a vadat és a háziállatot a fiának adja, nem írhatja bele a kojt. Ha ezt mondja: legyek nazir, ha ez az állat vad, vagy háziállat, akkor az az ember nazir lesz.[19] Minden egyéb szempontból a koj azonos a vadállattal és a háziállattal, rituális vágást igényel, úgy mint a fenti kettőnél, és mint nevelá (tetem) tisztátalanságot okoz, és ugyanúgy törvényt szeg, aki egy darabot eszik belőle, [míg nincs rendesen levágva, illetve] kivéreztetve.

[1] Halálbüntetés: ha idegen szándékosan eszik belőle,  „égi” büntetés jár.

[2]A nappal tisztátalan pap, miután mikvébe ment, csak este fogyaszthatja a bikurimot vagy a trumát.

[3] A Jeruzsálemi Szentélyben.

[4] Héb. Viduj

[5] Héb. Onen, aki temetetlen halottat gyászol.

[6] Második tized és bikurim, melyet otthon tárol, el kell égetni a negyedik és hetedik évben bekövetkező pészah előtti estén.

[7] Bikurim és második tized hulinnal keverve, mint hulinnak számító keverék nem fogyasztható.

[8] Magtárból (héb. goren) való fogyasztás tilos, mivel a magtárban még nem választották le a tizedet.

[9] Ha ellopják, meg kell téríteni.

[10] Mikor az első zsengéket Jeruzsálembe hozzák, azzal együtt elkísérik (díszítik) az áldozatot, a léviták énekelnek hozzá és a papok pedig együtt lendítik az áldozattal együtt (héb. tnufá).

[11] Trumát máászer: a tized tizedrésze, ami a lévihez kerül, és tőle a kohenhez.

[12] Közel lévő: héb. mukáf.

[13] Két lábon járók vére: ember, vagy halott vére.

[14] Koj: pontosan nem azonosítható állat, feltehetően szarvas fajta.

[15] Továbbra is a koj-ról van szó.

[16] A káret: kivágatik a zsidó nemzetből.

[17] Aki a koj gazdája, nem köteles a papnak adni belőle.

[18] Állat esetén a kilájim két dolgot jelent: tilos párosodásra más állattal, és tilos munkára más állattal.

[19] Nazir: aki fogadalmat tesz, hogy nem iszik bort és nem nyiratkozik. Ebben az esetben: kétség merül fel az állat azonosságát illetően, ezért a szigorúbb megítélés lép érvénybe.

[popup][/popup]