Na, de ki is az új orthodox főrabbi?

Írta: Szombat - Rovat: Hagyomány, Politika

HaRav Aryeh Mordechay Rabinowitz a magyarországi orthodox zsidó gyülekezetek, továbbá a Kazinczy utcai zsinagóga és az összes ahhoz kötődő intézmény és ingatlan új főrabbija – fogalmaz a Somré Hadasz Hitőr Egylet, a régi ortodoxia szervezetének közleménye.

HaRav Aryeh Mordechay Rabinowitz, az új ortodox főrabbi

“Rövid életrajz és részlet a 5783. áv 26-án (2023. augusztus 13.) tartott Szijjum Hásász dróséból:

Rav Rabinowitz öt évet tanult a Bné Brák-i Ponyevezs jesivában, utána hét évet Brooklynban a Torah Vodaath jesivában. Tizenegy évig Rabbi Yisrael Yitchak Piekarsky zc”l személyes tanítványa volt. (R Piekarsky a Kozsiglovi Rav tanítványa volt, Queens rabbija és a New Yorki központi Chabad jesiva vezetője volt az utolsó Lubavicsi Rebbe idején.)

Rabbivá és rabbinikus bíróvá maga Rabbi Yisrael Yitchak Piekarsky zc”l avatta.

Nyolc éven át szolgált Rabbi Piekarsky mellett, válaszolta meg a legkülönfélébb rabbinikus kérdéseket, tartott előadásokat, vizsgáztatott rabbijelölteket és volt rabbinikus bíró pénzügyekben, házassági vitákban és válásokban valamint chalicákban (sógorházasságból felmentő ügyekben).

42 éve rabbi, a Sulchán Árukh mind a 4 részéből válaszol a kérdésekre; kóser vágást és általános kóserságot felügyel; három különböző bész din (rabbinikus bíróság) tagja New Yorkban; több mint 4000 ügyben volt választott rabbinikus bíró; 900-nál is több válást és 1200-nál több házassági vitát bonyolított; három chalicánál volt rabbinikus bíró. Több száz szerződést, okiratot és végrendeletet készített. Rabbinikus kérdésekre adott válaszai és eredeti Tóra-magyarázatai יפה מראה című könyveiben jelentek meg.

Jiddisül, héberül és angolul beszél folyékonyan. Magyarul tanul.

A MAOIH 2023. augusztus 17-én választotta meg főrabbijának.

Az új ortodox főrabbi hívei körében

Az alábbiakban az augusztus 13-i Szijjum haSasz ünnepségen tartott beszédének részleteit közöljük.

  1. A Talmud és ez alapján a Sulchán Arukh úgy dönt, hogy a földre nem vonatkoznak a rablás törvényei, egyáltalán nem elrabolható. A föld elrablóját nem ítéli el a bész din, de ettől még – Rási szavaival – „megszentségteleníti a Nevet és bálványt tisztel.”
  2. Több száz alkalommal kísértem mesteremet, Rav Yisroel Yitzchok Piekarsky-t a Lubavicsi Rebbéhez, emlékükből fakadjon áldás, személyes beszélgetéseikre és hallgathattam a Rebbe nagyságát, szentségét, egyenességét és éles elzárkózását minden Sulchán Árukhhal ellentétes, a bész din által tiltott viselkedéstől. Mit mondana az útján járóknak arra, hogy bezárják az imaházakat és az istenfélőket üldözik? Az asztalra csapna és azt mondaná: Ha nem voltatok bész dinnél, akkor nem csinálhatjátok!
  3. Világos, hogy Magyarországon a helyi autoritás a Chatam Szofer, senki más. A haftara utóáldásában azt mondjuk: „a trónján (vagyis a területén) ne üljön idegen (vagyis más ne bitorolja a szokásjogot), ne örököljék mások azt.” A trónon ülésnek látványos célja, hogy elbitorolja azt a bész din akaratának ellenszegülve. Saját szemeimmel láttam, füleimmel hallottam, ahogy a Lubavicsi Rebbe felkérte Rav Piekarsky-t, hogy vegye át a rabbiságot Crown Heightsban. Rav Piekarsky visszautasította a felkérést azzal, hogy ő nem a lubavicsi törvénykódex, a Sulchan Árukh Harav megközelítését követi, emiatt nem megfelelő. A Lubavicsi Rebbe egyet is értett vele és így a Rebbe példája alapján el kell utasítania mindenkinek, aki nem Chatam Szofer követője, hogy Magyarország főrabbija legyen.
  4. Bárcsak teljesülnének a midrás szavai: „Öntene belénk a Fennvaló a magasból tiszta szellemet, míg csak megtérünk!” Aki rosszat tett, még jóváteheti, mi egyáltalán nem vagyunk érdekeltek semmiben, ami a béke ellen van. A jom kippuri főpapi szolgálat végéről az imában is idézzük: „milyen szép volt a főpap megjelenése, ahogy kijött a Szentélyből!” De nem akárhogy jött ki, hanem „békében.” Képes volt megbékíteni a különböző kiléket és irányzatokat, ezzel békét és teljességet teremtett a megtérésből.”
[popup][/popup]