Zárt ülés után Heisler András lett a Mazsihisz elnöke – Részletes tudósítás a Síp utcából

Írta: Pályi Márk - Rovat: Kiemelt, Politika

Rendkívüli tisztújítást tartott ma a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége. Bár zárt ülést tartottak, ahol a mobiltelefonokat és az internetet is blokkolták, a Szombat munkatársa a helyszínen követte az eseményeket. A kortesbeszédek váratlan fordulataként, Feldmájer Péter volt elnök a helyszínen jelölt Heisler Andrást, a Mazsihisz korábbi elnökét támogatta, aki annak idején azért kényszerült lemondásra, mert távozásra szólította fel Zoltai Gusztávot. Heisler így győzelmet tudott aratni a kampány során Zoltai által pártolt Horovitz Tamással szemben.

Képünk illusztráció egy korábbi közgyűlésről: Feldmájer Péter, Tordai-Péter, Zoltai Gusztáv, Paszternak Tamás

Háttér

Május 12-én, a Mazsihisz képviselők hosszas huzavona után bizalmi szavazáson visszahívták Feldmájer Pétert, akik sokak szerint többeket megsértve, autoriter módon töltötte be posztját. Egyesek úgy vélik, a kormánnyal és az EMIH-hel szembeni konfrontatív stílusa is hozzájárult a Mazsihisz térvesztéséhez, melynek során a Mazsihisz anyagi forrásai is csökkentek az EMIH javára. Mások úgy gondolják, agresszív stílusa tarthatatlan ugyan, de a Mazsihisz érdekét, autonómiáját óvta elvszerű fellépésével, míg az EMIH, anyagi előnyökért, sokszor túlzott kompromisszumokra is nyitott a kormánnyal szemben. Sokak szerint Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató is közreműködött az elnökkel szembeni bizalmatlansági indítvány sikerében, akivel másfél évtizedig dolgoztak egymás mellett.

Zoltai az elmúlt hetekben a Mazsihisz elnökségre pályázó Horovitz Tamással, a Debreceni Zsidó Hitközség elnökével együtt kampányolva tette nyilvánvalóvá, hogy kit látna szívesen a Mazsihisz elnöki székében. Feldmájer ugyanakkor szintén pályázik a posztra, és a tisztújító közgyűlés előtt egy héttel dokumentumokkal lepte meg a hitközségek képviselőit, melyben egy 2009-es ügy tárgyaltatik. Ekkor nyert el ugyanis a debreceni hitközségi elnök, Horovitz Tamás többségi tulajdonában álló cég, a HOBI-X Kft egy a MAZSIHISZ által kiírt közbeszerzési pályázaton egy összesen hozzávetőleg 40 milliós értékű építési és liftszerelési megbízást.

Feldmájer Péter a dokumentumokat értelmező levelében azt állítja, hogy a megrendelő MAZSIHISZ a munka befejezésének csúszása miatti jogos kötbérigényét a HOBI-X-szel szemben nem érvényesítette, noha erre a szerződés módot adott volna, vagyis a döntéshozók a MAZSIHISZ kárára, Horovitz javára voltak nagyvonalúak. Feldmájer tehát – most először – nyíltan és frontálisan megtámadta Zoltai Gusztávot is, aki tagadta a terhére rótt mulasztásokat. Cikkünkben Horovitz és Feldmájer elnöki programjáról is szólt. Horovitz, aki cikkünk nyomán hangsúlyozta, hogy ő nem folytat negatív kampányt, Feldmájer vádjaival kapcsolatban Zoltai Gusztávhoz irányította munkatársunkat, akinek válasza nem oszlatta el a kételyeket az ügylettel kapcsolatban.

A rendkívüli tisztújításra, melynek esélyeiről itt olvashat, Feldmájer és Horovitz mellett Várnai Györgyöt, a Hegedűs Gyula utcai körzet – nyilvánosság előtt kevésbé ismert – elnökét is a Mazsihisz elnökének jelölték, de a közgyűlés helyszínén is jelölhetnek a képviselők.

A közgyűlés előtt, a Síp utcai díszteremben

az a hír járja, leárnyékolták a wifit, és a telefonos internet sem használható. Így kívánják megelőzni, hogy a netán botrányos vita felvételei kiszivárogjanak, mint az elnökbuktató közgyűlés felvétele.

16.15 Kiss Henriette, a választási és jelölőbizottság elnöke elfoglalta helyét az elnöki pulpituson: “Megkezdjük rendkívüli közgyűlésünket.”

Tudósításunk itt megszakad – valószínűleg nem pletyka az internet blokkolása, sem a zárt ülés, melyről már korábban is terjedtek a hírek. Amint további információkhoz jutunk, tudósítunk. Csak foglyul ne ejtsék a képviselőket és a tudósítókat!

Íme a folytatás:

16.23 Elment a net is, meg a telefon térereje is. Zoltai sehol nincs, rendkívül szokatlan.

16.25 Megszámolták: 104 képviselő van jelen, a közgyűlés határozatképes.

16.26 Hiszti a kétharmadon: választási szabályzat, taghitközségek, rabbitestület – ekkor kell 2/3

Egyszerű szótöbbség kell.

16.28 Egy képviselői hiszti: nem járul hozzá képmása közzétételéhez, megkéri, ne videózzanak.

Nem azt kérte, amit a K. H., hanem azt akarta, hogy határozzák meg, mit jelent az egyszerű többség. A) Akinek több szavazata van. B) 50%+1 (a tartózkodások ekkor a nemeket erősítik). Baja, hogy nincs leírva az 50. §-ban.

„Olyan cikkek születtek, hogy a zsidók cibálják egymás szakállát.” „Bajszát!”

16.31 Ez a közgyűlés ezt nem tudja tárgyalni most sajnos, mondja Kiss Henriette.

16.32 Csak a napirendről szóló szavazásban játszik szerepet ez az egyszerű többség.

16.33 Kada Jenőnét és Koppány Lászlónét elfogadják a jelenlévők egyhangú többséggel

16.34 Kerényi András Bp. és Tóth Elemérné Salgótarján jegyzőkönyv-hitelesítés – egyhangú többség

Zárt ülés – mint hírlett

16.35 „Több körzettől érkezett kérés, hogy a mai ülés legyen zárt.” Indoka: „a médiafelületben megjelent rendkívül egyoldalú, a magyarországi zsidóság életét negatív módon bemutató kampány nem tenné elfogulatlanná a mai megmérettetést.” Kiss Henriettnek megalapozottnak kell tekintenie az indokot a választás tisztasága érdekében, ezért szavazásra kell bocsátania a kérdést.
„Sem vendég, sem hozzátartozó, sem jóindulatú megfigyelő nem lehet jelen. Egyetlen jogosulatlan személy a választás tisztaságát befolyásolhatja.” Tudósítónk úgy érzékeli, a levezető állást foglal, nem is implicite.

16.37 Meglepő, hogy még vita sincs.

Horovitz Tamás elnökjelölt,

16.38 Horovitz kérdezi: „Meglesz?” Hallják. „Meg.” Másik: „Talán. Kicsi többséggel, talán.”

87 igen. Már 108 a jelenlévők száma. 10 nem ért egyet, először úgy tűnik, csak Heisler András és Radnóti Zoltán tartózkodott, majd kiderül, hogy összesen 6 fő.

16.40 Megkérik a sajtó képviselőit is, hogy fáradjanak ki.

16.45 Most jelenik csak meg a Zoltai – azután, hogy elrendelték a zárt ülést.

Zoltai kérdésünkre: Nem gondolja-e úgy, hogy most csorbát szenved a magyar zsidóság történetének dokumentálása. „Én ebben nem vagyok kompetens, semmi bajom a Szombattal, nekem most hátul kell lennem, mert ez a küldöttekről szól.”

Igazgató úr olvasgat, a folyosón dohányzik, tudósítót kitessékelik, Heisler jelölést és tapsot kap

16.46 Ezután egy biztonsági őr eltolja tudósítónkat Zoltaitól: „Igazgató úr most nem ér rá, mert olvasgat.”

16.47 A biztonsági őr nem akar kipát fölvenni.

„Gádor odament a Henihez, és azt mondta, hogy a Fekete Judit az adminisztráció része, ezért bent maradhat.” Ezt mondja az egyik ajtónálló a másiknak. (B. L. és Zoltai állnak az ajtónál.) Zoltai kérdi: „Ki az a Gádor?” B. fiatal hölgykísérője van (vagy legalábbis olyasmi) puszedlit ad Zoltainak is… Nagyon vékony a lány és alacsony.

16.50 Zoltai ki-be járkál, ebből úgy tűnik, hogy küldött.

16.50 Egy küldött késve érkezik, nem akarják beengedni, mert nincs meg a kék kártyája. (Kihozzák neki.)

16.51 Beengedik, miután ellenőrizték.

16.51 Lemegyek az utcára telefonálni.

16.53 Az udvaron vagyok, az ablakból hallatszik a közgyűlés.

„A jelölt neve mellett a város neve is fog szerepelni.”

16.55 Dr. Kunos Pétertől kérdez valamit a Kiss Henriette.

16.55 Elnökjelöltek: Horovitz, Várnai, Feldmájer. Van-e helyszíni jelölés?

16.56 Sándor Péter, a soproni hitközség elnöke Heisler Andrást szeretné javasolni. Heisler elfogadta a jelölést.

16.59 Az őr kitessékeli a Szombat tudósítóját, aki erre már nem is mindent hall, de azért fülel.

17.11 Hét percben ismertethetik a jelöltek programjukat.

17.13 23 vezetőségi tagjelölt is kap fejenként két percet bemutatkozásra.

Heisler András ismét Mazsihisz elnök lett

17.18. Heisler: A Mazsihisz nem hitközség, hanem szövetség, a taghitközségek hozták létre. Többféle irányzatot képvisel. Ez a forráselosztás szempontjából is fontos. Érdekvédelem, együttműködés a feladat a vidéki hitközségekkel is.

17.23 Némi mazochizmustól nem mentes tudósítónkat, aki a szebb és komorabb napokat is látott Síp utcai épületben bujkál, az őrök e percben azzal akarják kidobni, hogy “ráhívják a közterest”. Tudósítónk azzal védekezik, hogy bezzeg Zoltai – megszegve az EU-s normákat – a teremben is dohányzik. Tartunk tőle, ez az érv nem lesz elegendő.

17.23 Heisler nagy tapsot kap.

Breaking news: Feldmájer azt kéri, szavazzanak a képviselők Heisler Andrásra!

17.29 Feldmájer beszél: A zsinagógák értekezletének kialakítását javasolná elnökként. A vezetőség nélkül az ügyvezetés (Zoltai – az szerk.) semmiféle döntést ne hozhasson meg! Speciális bizottságok létrehozását javasolja. összefogást a többi zsidó érdekképviselettel. Egy gazdasági érdekcsoport – mondja Feldmájer – gazdasági társasággá akarja alakítani a Mazsihiszt. Az a kérdés: engedjük-e.

Feldmájer Péter elegáns húzással segítette korábbi riválisát, és biztosította helyét a vezetők között

 

17.32. Breaking news: Feldmájer felszólította az őt támogatókat és ellenzőket egyaránt: szavazzanak Heislerre, mert ő képviseli a zsidóságot!

Kiss Henriette levezető elnök azt mondja, már nem húzhatja le a nevét a jelölőlistáról, mert elvállalta a jelölést. Egy küldött azt mondja, nem így van. Kezdődik a hiszti!

18.07. Tudósítónk mobilja elérhetetlen.

18.27 Tudósítónk újra netközelben.
Horovitz: gyakorlati teendők, Várnai: Működik a Mazsihisz, de nem elég hatékony
Horovitz elnökjelölti beszédében a kóser étkeztetés megoldásának fontosságát, a vidéki hitközségek támogatását hangsúlyozta.
Több embert vonzzanak be a hitközségek, fiatalokat, jó kapcsolatot szeretne az ortodoxiával, kultúrát is támogatná.
Várnai György elnökjelölti beszédében úgy vélekedett, a a Mazsihisz működő szervezet, de nem elég hatékony.
Mindkét jelölt nagy tapsot kap.
Lednitzky András szegedi elnök Heisler támogatására szólított föl.
18.31 A vezetőségi jelöltek meghallgatása zajlik.
Kisebb vita alakult ki, hogy az elnököt, a vezetőségi tagokat stb. egyszerre válasszák-e, vagy előbb az elnököt, és sorrendben utána a vezetőségi tagokat.
18.44 Információink szerint több posztra is indulni egyszerre, csak a megválasztás után kell lemondani az egyikről.
18.52 Herczog László (ortodoxia) volt Mazsihisz alelnök mandátumát megszűntnek tekintik, mert régóta nem jelent meg a közgyűlésen, bár formailag nem mondott le. Két alelnököt választanak emiatt, e posztokra legalább tíz jelölés érkezett.
Választanak, Feldmájer is a szavazólapon, bár visszalépett
A levezető elnök együtt kívánt szavaztatni a tisztségviselőkről, de a közgyűlés leszavazta, tehát előbb szavaznak a 4 elnökjelöltről, aztán a vezetőségről. Feldmájert nem húzták le a jelöltlistáról, bár ő maga azt kérte, amikor jelezte, hogy Heislert javasolja.
A levezető elnök néhány megjegyzést kapott, hogy ne lépjen túl hatáskörén.
Zoltai nyilatkozik
19.14 Neki már megvan a kóved, számára nincs tétje a választásnak, nincs preferenciája az elnökjelöltek közül, noha sajnálja, hogy Feldmájer visszalépett, mert tizenhat év elnökség után, bár voltak hibái, de nem ezt érdemli. Ő a saját érdekét nem nézi, hanem csak a zsidóságét, és aki a saját érdekét nézi, annak itt nincs keresnivalója.
19.31 Az MTI fotósát felszólítja a legnagyobb termetű őr: ne fotózzon. Az egyik azt küldött mondja: nem járult hozzá, hogy őt fotózzák…
Végeredmény: Heisler Andrást választotta a Mazsihisz elnöknek
Összesen 107 szavazatot adtak le, ebből 1 érvénytelen: Heisler András 59 szavazatot kapott, Horovitz Tamás 35 szavazatot.
A Mazsihisz elnökévé ezzel Heisler Andrást választották
20.36 Heisler 59, Horovitz 35, Várnai 12, Feldmájer 1 szavazatot kapott az elnökválasztáson.
Az alelnöki posztra az első fordulóban

Feldmájer Péter 38 szavazatot, Tordai Péter 28 szavazatot, Várnai György és Schwezoff Dávid 26-26 szavazatot kapott.
A Mazsihisz alelnökei
A második fordulóban Tordai Pétert 52 szavazattal, Feldmájer Pétert 50 szavazattal a Mazsihisz alelnökévé választották. Korábban mindketten elnökei is voltak már a szervezetnek.
Várnai György 44, Schwezoff Dávid 32 szavazatot kapott.
A vezetőség-választás
során 77 szavazatot adtak le az első fordulóban, mind érvényes.
Grósz Andor 50, Horovitz Tamás 39, Lednitzky András 44, Várnai György 49 szavazattal
már bekerültek a vezetőségbe, mert több mint 50%-át elnyerték a leadott voksoknak. A további jelöltekről, akik nem kapták meg a szükséges többséget – információink szerint – később szavaznak, mert a második fordulóhoz már nem határozatképes a képviselő-testület.
Kapcsolódó cikkeink:
[popup][/popup]