Éles ellentétek a rabbikaron belül a Mazsihisz “világra nyitott zsidóság” programjával kapcsolatban

Írta: Szombat - Rovat: Belpolitika, Hagyomány, Politika

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) Rabbitestülete 2018. június 21-én megtartott ülésén a következő határozatot hozta.

Rabbiavatás az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetemen (Képünk illusztráció)

Jelen volt: Deutsch László, Deutsch Péter, dr. Frölich Róbert, Markovics Zsolt, Schönberger András és Totha Péter Joel.

A legfontosabb napirendi pontban, a Rabbiképző-Zsidó Egyetem jövőjével kapcsolatban a testület a következő határozatot hozta: „A Rabbitestület az OR-ZSE keretein belül női rabbi- és kántorképzéshez nem járul hozzá. Hitközségeinkben való egyházi funkciók végzéséhez nők továbbra sem alkalmazhatóak.

A nyitás jegyében, a nemzetközi trendekhez igazodva a Testület javasolja, hogy az OR-ZSE keretein belül legyen képzés nők számára tanári, szociális illetve pszichológiai tanácsadói feladatokra ugyanúgy, mint vallásfelügyelő, halottal foglalatoskodó, valamint a betérni kívánó nők számára mentori feladatokra.”

A határozatot, a Testület jelenlévő tagjai egyhangúan megszavazták – olvasható a közlemény a Mazsihisz honlapján.

*

Az ülés és a határozat érdekessége, hogy a híradás szerint a rabbikar számos ismert tagja (Darvas István, Fináli Gábor, Kardos Péter, Radnóti Zoltán, Róna Tamás, Schöner Alfréd, Szerdócz Ervin, Verő Tamás) nem volt jelen, illetve nem szavazott. Így nem a rabbikar, legfeljebb a fél rabbikar döntéséről számol be a fenti hír.

Korábbi vitákból az OR-ZSE rektor-utódlásáról (1. 2. 3.) vagy a modernizációról, főleg a nők státusáról, szerepéről a zsidó közösségben (1. 2. 3.  4.), valamint a fenti szavazásból, illetve a szavazástól való távolmaradásból is úgy tűnik, éles ellentétek vannak a fenti kérdésekben a rabbik között.

A távol maradók nagy része, lapunkból is ismert megnyilatkozásaik alapján, valószínűleg inkább a Mazsihisz világi vezetésének “világra nyitott zsidóság” programját támogatják, melynek részeként új vezető került az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem élére, illetve nagyobb nyitottságot mutat a Mazsihisz a progresszív/reform rabbikkal, illetve a zsidó civilszervezetekkel való együttműködés irányába.

A vita további fejleményeiről a későbbiekben is beszámolunk, illetve várjuk a témában megszólalni kívánók véleményét.

[popup][/popup]