Lemondott az országos főrabbi, a Mazsihisz közleményben reagált, új rektor a Rabbiképző-Zsidó Egyetem élén és egy eljárás alá vont progresszív vallási vezető

Írta: Szombat szerkesztősége - Rovat: Belpolitika, Politika

Dr. Frölich Róbert országos főrabbi lemondott posztjáról. Nézetkülönbségek érezhetők a főrabbi lemondó- és a Mazsihisz válasznyilatkozatából. A háttérben a Rabbiképző-Zsidó Egyetem rektor-utódlása körüli viták is felsejlenek.

Frölich Róbert

“Országos főrabbiként, éppúgy, mint az elmúlt majd’ harminc esztendő rabbinikus pályája során a neológ vallásos zsidóságot képviseltem” – fogalmaz Frölich.

“Nem csupán a rituálé vagy a gyakorlat szintjén, de a neológ szellemiség, a zsidó morál és erkölcs hirdetésével és megélésével. Ezért sem érhetett célba az évekkel ezelőtt ellenem indított nemtelen támadás.

Az elmúlt esztendőkben a MAZSIHISZ olyan irányba mozdult el,

nem kis mértékben a világi vezetés tudtával, támogatásával, amely egyre távolabb kerül mindattól, amit képviseltem és képviselni szándékozom a jövőben is. Olyan eszközök kerültek bevetésre, melyekkel már nem tudok, és nem is akarok közösséget vállalni. Amennyiben ez az út és ezek a módszerek a MAZSIHISZ jövője, úgy abban én nem kívánok felelős poszton lévő passzív szemlélője vagy aktív gátja lenni, ezért az Országos Főrabbi posztról a mai nappal lemondtam.” – zárul az április 11-én kelt nyilatkozat.

*

“A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) Közgyűlése nemrégiben meghatározó többséggel erősítette meg a Szövetség új stratégiáját, amely

a változó világra nyitott, sokszínű magyar zsidó közösség

építését célozza meg” – fogalmaz a Mazsihisz válasznyilatkozata.

“A Szövetség legfőbb döntéshozó testületének határozatát mindenkinek, de különösen a választott tisztségviselőknek tudomásul kell venni. Valljuk, hogy a több mint 150 éves múltra visszatekintő magyar neológ mozgalom számára a hagyományok továbbvitele mellett az állandó megújulás az egyik legfőbb erénye, ezen az úton, a megújulás és a befogadás útján kell továbbra is haladni.

A MAZSIHISZ világi vezetése sajnálattal vette kézhez dr. Frölich Róbertnek az országos főrabbi pozíciójáról lemondó nyilatkozatát, mert úgy ítéli meg, hogy ezzel a sokszínű zsidóságot éri veszteség.

Magyarország emblematikus zsinagógájának, a Dohány utcai zsinagógának főrabbijaként dr. Frölich Róbert főrabbi továbbra is a zsidó közösségért fog dolgozni.”

*

Frölich Róbert a Szombat kérdésére úgy fogalmazott, hogy lemondásának

nincs köze se aktuálpolitikához, se bármelyik rabbikollégájához,

kizárólag a Mazsihisz belső folyamataihoz, melyről azonban többet nem mondott.

A viták azonban, úgy tudjuk, több ügy körül zajlanak a Mazsihiszen belül. A szervezet rabbikarában és világi vezetésében többen nyitottabb, megengedőbb szellemiségű közösséget képzelnek el, míg vannak, akik ragaszkodnának a neológia konzervatívabb felfogásához.

Az utóbbi időben egy sajtópolémiára is sor került Frölich és Fináli Gábor rabbi között (1. 2. és 3.), mely után egy nyilvános beszélgetés keretében is folytatták eszmecseréjüket, továbbá két másik, aktuális ügy is a nézetkülönbségek középpontjába került.

Az Országos Rabbiképző Intézet-Zsidó Egyetem rektori utódlása

körül zajlottak viták az utóbbi hónapokban.

Vajda Károly

A pályázat egy korábbi fordulójában, az egyik pályázatban Frölich maga is érintett volt. A pályázat második fordulójában azonban a minap Vajda Károly irodalomtörténészt, hermeneutát, vallásfilozófust, egyetemi oktatót nevezték ki az intézmény élére, bár bizonyos időbeli megkötésekkel. Vajda személyének érdekessége, hogy először állhat az intézmény élén nem rabbivégzettségű tudós. (A minap hozott döntéssel kapcsolatban rövidesen önálló cikkel is jelentkezünk.)

Egy másik Mazsihiszen belüli vita szintén a liberálisabb/konzervatívabb felfogás vitájához kapcsolódik.

Radvánszki Péter

Radvánszki Péter rabbit, a londoni progresszív Leo Baeck College rabbiképzőjének végzettjét, a Páva utcai zsinagóga szellemi vezetőjét kívánták posztjáról elmozdítani és más munkakört ajánlani számára a Mazsihiszen belül.

A vele szemben felhozott kritika rabbinikus tevékenységének, a Mazsihisz rabbikara szempontjából

túl progresszív/reform irányba hajlása volt,

ezért indult ellene eljárás. Radvánszki funkciójában való megtartása mellett azonban szintén többen kiálltak, széles körű aláírásgyűjtés is indult mellette.

Valamennyi vita szellemi hátterében egy alapvető dilemma húzódik: hogyan lehet modernizálni, nyitottabbá tenni a Mazsihiszt, mely a szervezet vérfrissítését, utánpótlását és tömegbázisát erősítheti, és hogyan lehet egyszersmind megőrizni a hagyományosabb zsidóságfelfogást. Mennyi lehetséges az egyikből és mi marad a másikból, vagy éppen fordítva: mi marad a hagyományos zsidóságból, ha nem alkalmazkodik a korhoz, amelyben él.

 

Kapcsolódó cikk: Heisler András: A Mazsihisz vezetése a neológia jövőjéért felelősen dolgozik

 

Címkék:Fináli Gábor, Frölich Róbert, lemondás, neológ, országos főrabbi, Országos Rabbiképző Intézet, progresszív, rabbikar, Radvánszki Péter, reform, rektor, Vajda Károly, Zsidó Egyetem

[popup][/popup]