Bezárja kilencfős gimnáziumát a MAOIH

Írta: Gadó János - Rovat: Oktatás, Politika

A Magyarországi Autonóm Izraelita Hitközség (MAOIH) Facebook oldalán drámai hangú közleményt osztott meg. 

A Wesselényi utcai iskola

„Az iskola fenntartása nagyságrendekkel meghaladja az akut csődhelyzettel birkózó Orthodoxia lehetőségeit, és az alacsony tanulói létszám miatt az ún. állami normatíva a költségek töredékét sem fedezi.

Jelen pénzügyi helyzetünkre tekintettel, illetve a teljeskörű ellehetetlenülés elkerülése érdekében radikális döntés meghozatalára kényszerültünk. A 2020/2021-es tanév végével iskolánkban – reményeink szerint csak időszakosan – a gimnáziumi oktatást a MAOIH megszünteti” – fogalmaz a bejelentés, melynek kicsit utánajártunk.

Gubis Csaba, az iskola igazgatója a Szombatnak így foglalta össze a helyzetet:

Az iskola a 2020-21-es tanévben még a bölcsődétől és érettségiig terjedő intézményrendszert tart fenn. Az egész intézménybe összesen 40 gyerek jár. A bölcsőde-óvodai részlegben 8 gyereket gondoznak, az elemi iskolában 23, a gimnáziumi tagozaton 9 gyerek tanul. A következő tanévtől a gimnáziumi tagozat szűnik meg, ehelyett „az alapellátásra koncentrálnak, a kis létszám nyújtotta lehetőségek kihasználásával az egyéni fejlesztésre, ezen belül nyelvtanításra, tehetséggondozásra helyezik a hangsúlyt”.

A gimnáziumi tagozat megszűntéséhez még kormányhivatali jóváhagyás szükséges. A MAOIH közleményében említett épület fenntartási gondok valósak – mondja az igazgató – amennyiben nem sikerül forrásokat találni az épület rendbetételére úgy elképzelhető, hogy egy kisebb épületet kell keresni az intézmény számára.

*

Mint az lapunk korábbi témában írott cikkeiből tudható, a túl nagy épület és az alacsony létszám sok éve gondja a Wesselényi utcai iskolának. A problémák csupán most kulmináltak.

Egy neve mellőzését kérő, a helyzetet ismerő hitközségi tag szkeptikus a további kibontakozás tekintetében. Szerinte nem az épület fenntartása, hanem a humán erőforrás a legnagyobb költségtényező, amely ilyen csekély létszám mellett aránytalanul magas. A 40 fős gyermeklétszám mellett 31 fő a dolgozói létszám, és a fizetések teszik ki az iskola folyó költségek háromnegyedét.

További gond, mondja forrásunk, hogy az iskolából kikerülő gyerekek nem erősítik a közösséget: többségük nem lesz stabil tagja a MAOIH-nak. Ahogy a belső elnöki beszámoló fogalmaz: „Az általános és vallási oktatási színvonal nem ütötte meg azt a mércét, hogy tagjaink és munkavállalóink ide írassák be gyermekeiket.”

Az ok, amiért a szülők többsége ide íratja a gyerekét, az az alacsony létszámból következő nagyobb törődés, egyéni fejlesztés lehetősége. Ez jól kamatoztatható a speciális nevelési igényű (diszlexiás, diszgráfiás, stb.) gyerekek esetében, akik a létszám legalább felét teszik ki.

A kérdés az – töpreng forrásunk – hogy az ilyen, egyébként dicséretes feladatok ellátása feladata-e a közösségnek, amely iskoláját saját fenntartása céljából hozta létre, és amire eddig nem bizonyult alkalmasnak.

Kis történelmi visszatekintés: 1990-ben tudósítotunk az ortodox iskola megnyitásáról, 1995-ben az első érettségiről.

Zsidó iskolakutatásunkban 1997-ben többek között az ortodoxia akkor “Amerikai Alapítványi Iskola” néven működő oktatási intézményéről is írtunk.

Címkék:bezárás, Gimnázium, pénzügyi válság, Wesselényi utcai iskola

[popup][/popup]