Az anglikán egyház bűnbánatot gyakorolna – 13. századi zsidóellenes rendeletek miatt

Írta: Szombat - Rovat: Politika, Történelem

A Church of England kész „bűnbánatot” gyakorolni egy 800 éve kiadott rendelet miatt, ami arra kötelezte a zsidókat, hogy megkülönböztető jelzést viseljenek ruházatukon. Ez akár a nácik által bevezetett sárga csillag előfutárjának is tekinthető.

Egy férfi buzogánnyal a kezében a ruhájukon foltot viselő zsidókra támadt (Részlet a Rochester Chronicle nevű kéziratból)

Az egyházi vezetők az Oxford közeli Osney apátságban 1222-ben tartott találkozóján elfogadott rendelet célja a keresztények és zsidók közötti házasság tiltása volt. „A zsidók és keresztények látszatra sajnos nem eléggé különböznek egymástól, vannak vegyes házasságok és kevéssé állandó kapcsolatok; ezek megakadályozása céljából elrendeltetik, hogy a zsidók ruházatuk első részén négyujjnyi hosszú és kétujjnyi széles – a ruhától elütő színű – táblát vagy foltot viseljenek .”

Abban az időben mintegy háromezer zsidó élhetett Angliában.

Történészek feljegyzései szerint ugyanebben az évben eretnekségért megégettek egy fiatal egyházi diakónust, aki héber nyelvet tanult az Oxfordi Egyetemen. Nevét nem ismerjük; nyilván áttért a judaizmusra, körülmetélkedett, és „zsidónőt” vett feleségül. Ezekkel a szavakkal tagadta meg a kereszténységet: „elutasítom az újfajta törvényt és Jézus, a hamis próféta tanításait.”

A zsidókat a „szégyen jelvényének” viselésére kötelező rendelet akkor született, amikor az angliai keresztények a katolikus egyháza alattvalói voltak, mintegy háromszáz évvel azelőtt, hogy VIII. Henrik szakított a római pápával. A negyedik lateráni zsinaton 1215-ben a ruházatra vonatkozó rendeletet más, diszkriminatív jogszabályokkal együtt fogadták el, így pl. eltiltották a zsidókat közhivatal viselésétől.

A zsidó közösséget végül I. Edward király űzte ki Angliából 1290-ben. Zsidók ettől fogva nem élhettek hivatalosan az országban egészen 1656-ig; az Oliver Cromwell vezette „köztársaság” idején fogadták őket vissza.

I. Edward (Forrás: Wikipedia)

Az anglikán egyház által tervezett lépés aktualitását az Egyesült Királyságban egyre erősödő antiszemita légkör adja meg.

Jacob Vince — a szinódus laikus tagja — kérdést fogalmazott meg az egyház ezen a héten ülésező vezetőségének. „Jó alkalom ez arra, hogy az anglikán egyház fontolóra vegye, hogy szakítson bizonyos történelmi előítéletekkel – az Egyesült Királyságban az utóbbi hónapokban tapasztalható növekvő antiszemita légkört figyelembe véve.”

Dr. Michael Ipgrave, Lichfield püspöke, hétfőn azt nyilatkozta a londoni Timesnak , hogy az egyház vezetői „fontolgatják”: a UK Council of Christians and Jews (CCJ) szervezettel közösen rendeznek bűnbánó istentiszteletet.

Dave Rich — a Community Security Trust (CST), a zsidó közösség önkéntes biztonsági szervezetének igazgatója nyilatkozta, hogy „jobb későn, mint soha”. Hozzátette: „Ebben az országban a középkori antijudaizmus és antiszemitizmus hosszú időre tekint vissza, ami nem közismert, ám mindmáig érezteti hatását. Az anglikán egyház felől érkező megbánás a szolidaritás érzését közvetíti a zsidó közösség felé most, amikor az antiszemitizmus egyre növekszik.”

Algemeiner– Bassa László

Címkék:Anglikán egyház, sárga folt, zsidóüldözés

[popup][/popup]