Az Akadémia elnökségének nyilatkozata

Írta: Szombat - Rovat: Belpolitika, Politika

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége az alábbi nyilatkozatot fogadta el 2022. augusztus 4-ei határozatában.

A Magyar Tudományos Akadémia

„Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jönnek a vendégek,
úgy különb-különb nyelvet és szokást,
különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal,
s mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli…”
(Szent István király intelmei Imre herceghez)

A ma élő emberek egyetlen fajhoz (Homo sapiens) tartoznak, melynek tagjai eltérnek egymástól például bőrszín, testalkat, arcberendezés szerint. Az ember hosszú idő alatt kialakult különböző rasszainak egyike sem magasabb vagy alacsonyabb rendű, mint a másik, és keveredésük egyidejű az emberiség történetével. E folyamat bármilyen korlátozása vagy megbélyegzése összeegyeztethetetlen az egyetemes emberi kultúrával, a humanizmussal, a kereszténységgel és az emberi jogokkal. Egy-egy kultúrát különböző embercsoportok hozhatnak létre, amelyek jellemzően nem rassz szerint, hanem földrajzi elhelyezkedésükben, történelmükben, nyelvükben vagy nemzeti identitásukban különböznek. A kulturális keveredés hathat megtermékenyítőleg, segítve a társadalmi fejlődést, de jelentős feszültségek forrása is lehet. A politika és a társadalom felelőssége a kultúrák egymást gazdagító, de önazonosságukat megőrző sokszínűségének fenntartása, találkozásaik koordinálása és a fellépő ellentétek kibékítése a nemzetek és az emberiség javára. Az olykor igen keserűen megszerzett történelmi tapasztalatok arra tanítanak, hogy óvakodjunk a túlegyszerűsített válaszoktól.

*

Orbán Viktor miniszterelnök tusványosi beszédének alábbi kitétele nagy port vert fel itthon és külföldön is.

„…van az a világ, ahol az európai népek összekeverednek az Európán kívül érkezőkkel. Na, az kevert fajú világ. És vagyunk mi, ahol Európán belül élő népek keverednek össze egymással: mozognak, munkát vállalnak, meg átköltöznek. Ezért például a Kárpát-medencében mi nem vagyunk kevert fajúak. (…) Egymással hajlandóak vagyunk keveredni, de nem akarunk kevert fajúvá válni…”

Az éles hazai és nemzetközi kritikák, valamint tanácsadója lemondása és sajtóban is közzétett éles bírálata után a miniszterelnök válaszolt, Hegedüs Zsuzsa viszontválaszolt, majd Orbán mérsékelt önbírálattal élt, amit Hegedüs mérsékelt elégedettséggel értékelt és nyugtázott.)

[popup][/popup]