Miről beszéljünk a Hamasszal?

Írta: Szombat - Rovat: Politika

Az utóbbi időben egyre gyakrabban hallhatók olyan hangok, amelyek szerint az izraeli-palesztin megegyezés csak akkor lehetséges, ha a Hamasszal is tárgyalásokat kezdünk. Ilyesmit ma már nemcsak Európában, de az Egyesült Államokban is hallani. Roger Cohen, a New York Times kolumnistája vagy Bent Sowcroft, aki annak idején az idősebb Bush elnök nemzetbiztonsági tanácsadója volt, kijelentették, hogy ha nincs párbeszéd a Hamasszal, nem lesz izraeli-arab béke sem.

 

Hasonló kijelentések izraeli radikálisok körében is hallhatók.

Úgy vélem igazuk van – csak éppen nem az általuk felhozott okokból. A kérdés az: miről is beszéljünk a Hamasszal? Hogy tárgyalnunk kell velük az nyilvánvaló – és Izrael közvetve tárgyal is velük, Gilad Salit kiszabadításáról és a fegyvernyugvásról.

Azt hiszem azonban, másról is beszélnünk kell a Hamasszal – például arról, mi olvasható az alapító okiratában. A legtöbb izraeli – csakúgy, mint az amerikaiak és az európaiak – tisztában vannak vele, hogy a Hamasz meghirdetett célja Izrael elpusztítása. Ám azt a legtöbben nem tudják, hogy a Hamasz alapító okiratában ennél jóval átfogóbb célok is szerepelnek: nem csupán Izraellel és a cionizmussal, hanem a zsidókkal kapcsolatban.

Az alapszabály prerambuluma leszögezi, hogy a Hamasz célja a háború – nem csupán Izrael és a cionizmus ellen, hanem a zsidó nép ellen általában, mert a zsidók – és nemcsak Izrael és a cionizmus – az Iszlám ellenségei.

Annak érdekében, hogy senkiben ne maradjon kétely, az alapszabály teljes 22. fejezete a zsidók hitványságát ecseteli.

A Hamasz szerint a zsidók a felelősek a modern társadalmak nyavalyáiért, mint amilyen a francia forradalom, a kommunista forradalom, a titkos társaságok (szabadkőművesek, Rotary Club, Lion’s Club, B’nai B’rith), amelyeket azért hoztak létre, hogy titkos úton uralmuk alá hajtsák a világot. Ők uralják a gazdaságot, a sajtót, a televíziót, ők a felelősek az I. világháború kirobbantásáért, melynek célja az volt, hogy elpusztítsák a moszlim kalifátust (ti. az Ottomán Birodalmat), megkapják a Balfour-nyilatkozatot és létrehozzák a Népszövetséget – mindez saját államuk megteremtése céljából. Ők robbantották ki a II. világháborút is, hogy a fegyverkereskedelemmel pénzhez jussanak; és a kapitalizmus és a kommunizmus is az ő szolgálatukban áll.

Ismerősen hangzik? Persze, hiszen egyes részleteket a Cion bölcseinek jegyzőkönyvéből emeltek át. Mások – főként a világháborúkkal kapcsolatos passzusok – viszont eredeti agyszülemények.

Senki ne mondja azt, hogy mindezek csupán szavak, és a Hamaszt nem ítélhetjük meg az alapszabályából! Vajon merne ilyet mondani bárki is, ha Európában vagy Amerikában támadna ilyen mozgalom, amely, a fenti kijelentéseken túl, még zsidók gyilkolásával is foglalkozik?
A Hamasz alapszabálya mellett olyan politikusok, mint az osztrák Jörg Haider vagy a francia Jean-Marie Le Pen kimondottan mérsékeltnek számítanak.

Nyilvánvaló, hogy ha Európában jelenne meg egy ilyen mozgalom, még csak eszébe sem jutna senkinek, hogy tárgyalásokat kezdjen vele, vagy hogy kormányalakításra kérje fel. Nemcsak törvénytelennek, hanem emberiség-ellenesnek is nyilvánítanák. A fentiekhez hasonló elfajzásoknak nincs helye semmiféle politikai diskurzusban.

De talán mégis érdemes a Hamasszal szóba állni – nem arról, hogy miként tudna a békéhez hozzájárulni, hanem inkább arról, hogy mi is szerepel az alapító okiratában. A Hamasszal folytatott párbeszéd mellett kardoskodóknak először talán ezekről a kérdésekről kéne eszmét cserélniük vele. Ki tudja, talán megváltoztatja a felfogását. Én ugyan nem számítok ilyesmire, de nagyon kíváncsi vagyok, mit szólnak mindehhez azok, akik szerint a Hamasz a közel-keleti béke kulcsa.

Végül is lehet, hogy igazuk van és valóban a Hamasz a kulcsszereplő. Ebben az esetben viszont aligha várhatjuk, hogy béke legyen ezen a tájon.

_______________________________________________________

(1.) A fordítás az alábbi cikk alapján készült: What to speak with Hamas about/ By Shlomo Avineri.

 

Hamasz Alapokmány

7. Cikkely:** (részlet)
…Az Iszlám Ellenállási Mozgalom egy szem a cionista megszállók ellen folytatott harc hosszú láncában……Ha ezek a láncszemek távol kerülnek egymástól, ha a cionisták lakájai akadályokat gördítenek a harcosok útjába, hogy gátolják ezt a küzdelmet, az Iszlám Ellenállási Mozgalom akkor is arra törekszik, hogy Allah ígéretét megvalósítsa, bármennyi ideig is tart ez. A Próféta, Allah áldja őt és juttasson neki üdvösséget, ezt mondta:
Az Ítélet Napja egészen addig nem jön el, amíg a muszlimok nem harcolnak meg a zsidókkal, amikor is a zsidók kövek és fák mögé bújnak. A kövek és a fák majd azt mondják, ó muszlimok, ó Allah szolgái, egy zsidó van mögöttem, gyertek és öljétek meg! Csak a Gharkad-fa nem cselekszik majd így, mert a zsidók fái közül való. ***

22. Cikkely:

Ellenségeink hosszú időn át gondosan tervezték azt, amit elértek. Számításba vették, milyen okok befolyásolják a mostani eseményeket. Arra törekedtek, hogy óriási mennyiségű anyagi javakat halmozzanak fel, amelyekkel valóra válthatják álmaikat. Pénzükkel világszerte uralmuk alá hajtották a médiát, a hírügynökségeket, a sajtót, a kiadókat, a rádió és tévéállomásokat és a többit. Pénzükkel forradalmakat robbantottak ki a világ különböző pontjain azért, hogy érdekeiket érvényesítsék és learassák ennek hasznát. Ők voltak a francia forradalom mögött, a kommunista forradalom mögött, meg más forradalmak mögött, amikről csak hallottunk és hallunk a világ különböző részein. A pénzükkel titkos társaságokat hoztak létre, mint amilyen a Szabadkőművesek társasága, a Rotary Club, a Lion’s és hasonlók a világ más tájain, mindezt azzal a céllal, hogy aláássák a társadalmakat és elérjék cionista céljaikat. A pénzükkel képesek voltak irányítani az imperialista országokat és rávenni őket arra, hogy számos országot gyarmatosítsanak, kizsákmányolják azok erőforrásait és terjesszék ott a romlást.
Beszélhettek helyi háborúkról meg világháborúkról, amennyit csak akartok. Ők voltak az I. világháború mögött, képesek voltak elpusztítani az iszlám kalifátust, amiből pénzügyi hasznot húztak és megszerezték a nyersanyagforrásokat. Megkapták a Balfour Nyilatkozatot és megalapították a Népszövetséget, amelyen keresztül irányíthatták a világot. Ők voltak az II. világháború mögött, amely által hatalmas anyagi haszonra tettek szert a fegyverkereskedelemmel és megteremtették a lehetőséget saját államuk megalapítására. Ők uszítottak arra, hogy a Népszövetséget cseréljék fel az ENSZ-szel és a Biztonsági Tanáccsal, hogy ezzel is uralják a világot. Nincs olyan háború a világon, amelyben ne lenne benne a kezük.
“…Valahányszor háborúságra gyújtottak tüzet, Allah eloltotta azt.  [Csak] abban serények, hogy romlást [idézzenek elő] a földön. Ám Allah nem szereti azokat, akik romlást idéznek elő.” (5. szúra /Asztal/, 64. vers) ****
A Nyugat imperialista hatalmai és a Kelet kommunista hatalmai minden erejükkel, pénzükkel és emberükkel támogatják az ellenséget. Hol az egyik, hol a másik teszi ezt. Azon a napon, amikor az Iszlám megjelenik, a hitetlenség erői mind egyesülnek vele szemben, mert a hitetlenek egy nemzetet alkotnak.
“Ti hívők! Ne kössetek szoros barátságot olyanokkal, akik nem tartoznak közétek! Mindent elkövetnek, hogy zavart okozzanak köztetek és szeretnék, ha szorult helyzetbe kerülnétek. Már a szájuk is elárulta gyűlölségüket, ám még rosszabb az, amit a keblükben rejtenek. Világosan megmagyaráztuk nektek a jeleinket/verseinket, ha éltek az eszetekkel”
(3. szúra /’Imrán nemzetsége/, 118)
Nem hiába állnak e vers végén Allah szavai: „ha éltek az eszetekkel“.

________________________________________________________

** A fordítás az alábbi angol szöveg alapján készült
*** Bukhari és Muszlim Hadith gyűjteményéből. Szekér Gitta fordítása
**** A Korán-idézetek Simon Róbert Korán fordításából valók: Budapest, 1994, Helikon kiadó.

 

Szóljon hozzá fórumunkban

[popup][/popup]