Párbeszédet nyomásgyakorlással nem lehet folytatni – Heisler András válasza Köves Slomónak

Írta: Heisler András - Rovat: Belföld, Hírek - lapszemle

Köves Slomó nyílt levelet írt a minap Heisler Andrásnak, melyet számos szerkesztőségnek, így nekünk is eljuttatott. A Mazsihisz elnöke válaszolt az EMIH vezető rabbijának, melyet az alábbiakban közlünk.


Tisztelt Vezető Rabbi úr! Kedves Slomó!

Köszönettel megkaptam “a párbeszéd fontosságáról” szóló leveled. Túlzás lenne mondanom, hogy a levél állításainak őszintesége teljes körűen meggyőzött volna, hiszen a közelmúltban több olyan példa is volt, amikor az EMIH feláldozta a korrekt együttműködést egy-egy „hatásos” PR akció kedvéért.

Heisler András

Leveled arról tanúskodik, hogy remek kommunikációs csapattal dolgozol, de van bennem némi aggodalom, hogy most is csak erről van szó; egyfelől nyomást gyakorolni szervezetünkre, másfelől pedig folytatni a Mazsihisz és a neológia elleni közvetlen, vagy közvetett támadásokat. Engedd meg, legalább néhány példával illusztráljam, miért nincs a leveledben írt „legzavartalanabb viszony” a valósággal szinkronban.

Félrevezetett sajtómunkásokról szólsz, pedig elég lenne chabad rabbitok sajtónyilatkozatait végigtekinteni. Esetleg belehallgatni egy-egy nemzetközi konferencián általatok mondottakba.  A Mazsihisz-t és a neológiát olyan hévvel kritizáljátok, amit néha ellenségeink is megirigyelhetnek.

Párbeszédet kérő leveled elküldésével egy időben(!) a HM Tábori Rabbinátus infrastruktúrájára ráülve úgy rendeztetek „EMIH-es ételosztást”, hogy a Tábori Vezető rabbi, azaz a Mazsihisz képviselője elől az egész akciót titokban tartottátok. A Mazsihisz örömmel kapcsolódott volna az akcióhoz, amivel több embernek lehetett volna segíteni.

Vajon etikus-e, hogy a hozzánk írt leveleitek azonnal honlapotokon is megjelennek, majd megkülditek az MTI-nek? Párbeszédet nyomásgyakorlással nem lehet folytatni. Ezzel a módszerrel média-kampány szervezhető ugyan, őszinte együttműködés nehezen. Alkalmazkodva megszólításotok módjához, kénytelenek vagyunk jelen levelünket mi is feltenni honlapunkra.

Kampányotok részének tekintjük
állításotokat arról, hogy a TEV ma Magyarország legnagyobb zsidó civil szervezete, vagy akár a Nyugati téri többezresnek mondott hanukai rendezvény megfogalmazását is. Ezekkel a nyilvánvaló csúsztatásokkal próbáltok erőt szerezni magatoknak. A kicsiny közösségeteket nem ismerő társadalommal sok mindent el lehet hitetni, de véleményünk szerint ma nem erre van szükség.

A közeli napokban zajlottak a Hóman-szoborral kapcsolatos események
.  A Mazsihisz hónapok óta következetesen fellép ellene. Az EMIH – miközben alig hallatta hangját – a Mazsihisszel történő egyeztetés helyett két magyarázhatatlan dologgal jelentkezett: először Hóman-emléktábla állítására tettetek javaslatot a szobor helyett, majd mikor már látszott, hogy a Mazsihisz aktivitása eredményes, megpróbáltatok néhány kemény nyilatkozattal az ügy élére állni.

Kedves Slomó!

Nem kívánunk beszállni az általatok generált média hadjáratba, forrásainkat működő rendszereinkre, a zsidó közösségre költjük. Működésünket évtizedek óta valós szervezetek és valós intézmények működtetése jellemzi, széleskörű társadalmi támogatottság mellett. Meggyőződésünk, hogy nem mutatni, hanem tenni kell dolgainkat.

Ha komolyan gondoljátok a párbeszédet és a feszültségek oldását, akkor az alábbi kérdések tárgyalását javasoljuk:

 • A magyar zsidó közösség számára melyek a 21. századi kihívások?
 • Milyen eszközökkel lehet hatékonyan közösségépítést folytatni, melyek a jó példák hazánkban és a világban a szekuláris zsidók bevonására?
 • Hogyan lehet támogatni és erősíteni a kulturális, vallási identitást a zsidó közösségekben?
 • Hogyan lehet a zsidó örökségvédelem témáját közelebb hozni a fiatalokhoz és felhasználni azt közösségeink fejlesztésében?
 • Melyek azok a kérdések, amelyekben a különböző zsidó szervezetek, felekezetek helyenként eltérő világnézetük ellenére egyetértenek és ezek mentén készek az együttműködésre?
 • Hogyan lehet a napjainkban növekvő mértékű Izrael ellenességgel szemben fellépni?

Mielőtt azonban az általunk javasolt témacsoportok mentén párbeszédünket elkezdenénk, van néhány fontos kérdés, amelyet az EMIH és a Mazsihisz szempontjából tisztázandónak tartunk:

 • Tisztázni kellene, milyen jogon és milyen elvi meggondolások alapján birtokoljátok a Magyarországon történelmi hagyományokkal rendelkező Status Quo Ante irányzat nevét akkor, amikor közösségetek chabad gyülekezet.Status Quo Ante közösségek a Mazsihisz-en belül működnek, s hagyományaiknak nincs köze a chabad mozgalomhoz.
 • Tudnunk kellene, hogy lubavicsi, haszid közösségként, állásfoglalásaitokban  miért használjátok felváltva az “ortodox rabbinátus”, illetve “cháredi közösségek” megnevezéseket, hiszen mindkettővel megtévesztitek a magyar zsidó közösségeket felületesen ismerőket. Az autonóm Orthodox hitközség a Mazsihisz-en belül létezik, aminek nem vagytok tagjai és charedi közösség létezéséről nincs tudomásom Magyarországon.
 • Meg kellene oldani a Vasvári Pál utcai zsinagóga státuszát, mert érthetetlen számunkra, miért ragaszkodik a chabad közösség „fellegvára” ahhoz, hogy a neológ Budapesti Zsidó Hitközségen belül zsinagógai körzetként működjön. Nem ismerjük motivációtokat a jelenlegi állapot fenntartásában.
 • Szükségesnek tartjuk a jogtalanul elvett közösségi ingatlanok utáni járadékra vonatkozó megállapodás újratárgyalását, tekintettel arra, hogy 2011-ben elődeim csak komoly kormányzati nyomásra mondtak le annak egy részéről az EMIH javára úgy, hogy közben az EMIH ezért semmiféle funkciót vagy kötelezettséget nem vállalt.
 • Meg kellene állapodnunk abban, hogy egymás közösségeit nem zaklatjuk, nem hitegetjük, nem csábítjuk. Ha egyházaink között együttműködéseket kezdeményezünk, azt a jövőben egyeztetjük.

Kedves Slomó! A Mazsihisz célja, hogy elvek és értékek mentén kiálljon a magyarországi zsidó közösségek érdekében és cselekedjen. Ebben a munkában készek vagyunk együttműködni más vallási és civil szervezetekkel, így az EMIH-hel is. Fentiek tisztázását követően javaslom, hogy 2016-ban a levelünkben leírt témakörök mentén kezdődjék el a szakértői szintű közös munka, mindenképpen más zsidó felekezetek bevonásával.

Visszautalva korábbi, „az örökjáradék forrásokhoz kapcsolódó feladatok maradéktalan ellátására” tett javaslatotokra, jelezzük, hogy a hozzánk forduló emberek a MAZSIHISZ intézményeiben és rendszerében bíznak, ami felbecsülhetetlen érték számunkra, és amelyet nem kívánunk azzal lerombolni, hogy másra ruházzuk át bizalmukat.

Ami beszélgetéseink könyv alakban történő megjelentetését illeti, súlyos aránytévesztésnek tartom.  Se Te, se én nem tartunk ott, hogy ezt bármi is indokolja.

Rabbi úr! Fentiek figyelembevételével készek vagyunk az együttműködésre, mindenképpen a média bevonása nélkül!

[popup][/popup]