Mazsihisz pályázati felhívás bölcsészettudományi karok hallgatói számára

Írta: mazsihisz.hu - Rovat: Hírek - lapszemle

A MAZSIHISZ pályázatot hirdet a bölcsészettudományi karok hallgatóinak számára. A pályázat célja olyan egyetemi hallgatók tudományos munkájának elismerése és további kutatásainak bátorítása, akik zsidó történelemmel, kultúrával szeretnének foglalkozni. A pályázaton alapképzésben, mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben és doktori képzésben tanuló hallgatók egyaránt részt vehetnek.

Mazsihisz_logóPÁLYÁZATI TÉMÁK ÉS LEÍRÁSUK

A magyar zsidók és a 21. század – a magyar zsidóság útjai, szerepei és kérdései

A dolgozatban azoknak a kérdéseknek a megfogalmazását és esetleges megválaszolását várjuk, amelyek a magyar zsidóságot jelenleg érinthetik, beleértve a társadalmi, kulturális kérdéseket, de a modern életformával kapcsolatos kérdéseket is, mint például a virtuális és tömegkommunikációs fejlődés hatását, az internetes közösségek szerepét, a divatot, a szórakozási lehetőségeket is. Milyen társadalmi, vallási, kulturális kihívásokkal szembesül a magyar zsidóság a 21. században? Hogyan élheti meg zsidóságát, miként építheti be a 21. század társadalmi és technikai vívmányait életébe? Milyen speciális, zsidó válaszokkal gazdagíthatja a társadalmi és kulturális életet, a populáris kultúrát?

Zsidó múzeumok a 21. században – nemzetközi tapasztalatok

Az elmúlt években több új zsidó múzeum nyílt Európában és Európán kívül (Varsó, Washington, Moszkva), és több múzeum állandó kiállítása is megújult. A dolgozatban a tapasztalatok bemutatására, összegzésére és az eredmények elemzésére lehet kísérletet tenni. Mire összpontosítanak az új múzeumok és kiállítások? A modern muzeológia és a modern technológiák hogyan segíthetik a zsidó történelem, kultúra és hagyomány bemutatását? Miként próbálják az intézmények közel hozni a kortárs közönséghez a zsidó hagyományt, hogyan próbálják megszólítani a különböző csoportokat, zsidókat és nem zsidókat, gyerekektől az idős korosztályig? A bemutatás módjaiban mennyire érvényesülnek a helyi specialitások, az egyes országok eltérő kulturális és történelmi hagyományai?

„A nagy őrület” – Az első világháború zsidó krónikásai

2014-2018 között emlékezünk az első világháború eseményeire. A világháború számos író, költő munkásságában felbukkant, közöttük zsidó szerzők írásaiban is. A magyar vagy magyar gyökerű szerzők közül például Szomory Dezső vagy a később izraeli költővé váló, de az első világháborúban a Monarchia hadseregében harcoló, Ady-tanítvány Avigdor Hameiri is feldolgozta a világháború tapasztalatait. Hogyan élték meg a háborút a zsidó Európa-szerte, a front különböző oldalain, miben hasonlítottak és különböztek a fronton és a hátországban szerzett tapasztalataik, és miként öntötték mindezt irodalmi formába? A dolgozat témája lehet egy szerző világháborús írásának vagy írásainak elemzése, több szerző műveinek összehasonlító elemzése, de irodalmi művek vizsgálata mellett, összehasonlításképpen képzőművészeti, színpadi és zenei alkotásokkal is lehet foglalkozni.
FORMAI, BIBLIOGRÁFIAI, HIVATKOZÁSI KÖVETELMÉNYEK

A dolgozatok terjedelme: minimum 30 ezer maximum 60 ezer karakter
Másfeles sortáv, Times New Roman 12-es betűtípus
Hivatkozások és irodalomjegyzék: APA rendszere alapján. Részletes leírás: http://emc.elte.hu/~gacsanna/acadwr/jegy.html
A címlapon a következő információk szerepelhetnek: a dolgozat címe, jelige és dátum.
A címlapon és a dolgozaton nem jelenhet meg sem a pályázó nevét, sem a felsőoktatási intézmény neve, és semmilyen egyéb, személyére utaló adat.

A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA

Jeligével ellátott dolgozat
Idegen nyelvű összefoglaló 1500-2000 karakter terjedelemben, angol, német, héber, olasz, spanyol, francia, olasz vagy orosz nyelven. Egyéb idegen nyelveken csak akkor, ha a téma specialitása ezt igazolja
Honlapról letölthető űrlap, amely a személyi adatokat és a jeligét is tartalmazza.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A dolgozatokat kinyomtatva vagy CD-n, postán vagy személyesen lehet a MAZSIHISZ címére (Elnöki Titkárság, Rózsa Katalin, MAZSIHISZ, 1075 Budapest, Síp u. 12. 5. postafiók 333) eljuttatni.  Határidő: 2015. május 15.
A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A jeligés dolgozatokat a MAZSIHISZ által felkért neves egyetemi tanárok és kutatók, valamint a MAZSIHISZ vezetése bírálja el. A díjazottakat a díjátadás időpontjáról és helyszínéről levélben értesítjük, az eredményeket és a díjátadó helyszínét és dátumát a honlapon és a sajtóban is közöljük. A három témát együtt bíráljuk el.

DÍJAK

Első díj: 100 e FT és egy főre szóló izraeli repülőjegy, oklevél és egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre
Második díj: 70 ezer forint, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre
Harmadik díj: 30 ezer forint, oklevél, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre
Negyedik-hatodik díj: 20-20 ezer forint értékű könyvvásárlási utalvány, egy évig meghívó a MAZSIHISZ által szervezett kulturális-tudományos eseményekre

[popup][/popup]