Misna magyarul – Sabat 13.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Ha a szarvas bemegy a házba, és valaki bereteszeli a kaput, vétkes. Ha ketten reteszelik rá a kaput, nem vétkesek. Ha egy valaki nem képes bezárni a kaput, és ketten a segítségére jönnek és bezárják, vétkesek. De Rabbi Simon szerint nem vétkesek.”

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan(tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Misna első rendje (Z’raim) magyar fordításának közlését befejeztük. Most a második rend, a Moed magyar fordítását közöljük. A Sabat traktátus 1. része itt, második része itt, harmadik része itt, a negyedik-ötödik rész itt, a hatodik rész itt, a hetedik rész itt, a nyolcadik rész itt, a kilencedik rész itt, a tizenegyedik rész itt olvasható.

 

Misna Sábát (13)

 Sábát 13/1

Rabbi Eliezer azt mondja: aki a szövés kezdetén három fonalat egybe sző, vagy a meglévő szövéshez hozzáad egy újabb fonalat, az vétkes. A Bölcsek ezzel szemben azt mondják: akár a szövés kezdetén, akár a végén, a legtöbb az két fonal.

 

Sábát 13/2

Aki két fonalat (vagy ágat) beerősít a szövőkeretbe[1], a pálma szövetbe[2], a szitába, hálóba vagy kosárba, vétkes. Aki két öltést varr, aki kibontja a fonalat, hogy két öltést varrjon, vétkes.

 

Sábát 13/3

Aki haragjában, vagy gyásza miatt elszakít valamit,[3] vagy kárt okoz, nem vétkes. Aki kárt okoz, azzal a céllal, hogy megjavítsa, ennek elbírálása a javítás [a tiltás szabálya] szerint bírálják el.

 

Sábát 13/4

A megengedett mennyiség [hosszúság] a fehérítéshez, a fésüléshez, a festőnek, a fonáshoz, a „szit szélességének”[4] kétszerese, két fonal szövésénél, a szit szélessége.

 

Sábát 13/5

Rabbi Jehuda azt mondja: aki madarat fog a toronyban,[5] vagy szarvast a házban,[6] vétkes. A bölcsek így mondják: Vétkes, ha madarat fog a toronyban, szarvast a házban, az udvarban, vagy a viváriumban.[7] Rábán Simon ben Gámliel azt mondja: Nem mindegyik vivárium egyforma. Íme az elv: ha az állat nem teljesen fogoly,[8] nem vétkes, ha teljesen az, akkor vétkes.

 

Sábát 13/6

Ha a szarvas bemegy a házba, és valaki bereteszeli a kaput, vétkes. Ha ketten reteszelik rá a kaput, nem vétkesek. Ha egy valaki nem képes bezárni a kaput, és ketten a segítségére jönnek és bezárják, vétkesek. De Rabbi Simon szerint nem vétkesek.

 

Sábát 13/7

Ha a kapuban ül, [hogy megakadályozza a szarvas szökését] de nem takarja el a kapunyílást, majd mellé ül egy másik, és az eltakarja a nyílást, a második vétkes. Ha az első, aki a kapuban ül, elfedi a nyílást és mellé ül egy másik. Az első vétkes, még akkor is, ha felkel a helyéről és távozik. Mire hasonlít a dolog? Arra, aki bezárja a házát, hogy őrizze, és egy szarvast találnak benne, melyet a házzal együtt őriz.

 

[1] Vagy szövőgépbe

[2] Héb. karos, pálmalevél szálaiból szőtt fonat.

[3] Eltép: pl. ruhát

[4] Melo há-szit : a hüvelyk és a mutatóujj közti távolság.

[5] A Misna a migdál szót használja: jelentése torony.

[6] Ház, a Misna a bájit szót használja.

[7] Vivárium, itt: egyfajta élő sarok az udvarban, vagy a házon kívül.

[8] A vivárium területén szabadságot élvez, nem fogható meg.

Címkék:Misna, Sabat

[popup][/popup]