Misna magyarul – Sabat 1.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Őrizzétek meg tehát a szombatot, mert szent az nektek; a ki megszentségteleníti, ölessék meg; mert bárki munkát végez azon, irtassék ki azon lélek népei közül.

A Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan (tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Misna első rendje (Z’raim) magyar fordításának közlését előző alkalommal fejeztük be. Most kezdjük a második rend, a Moed magyar közlését.

 MISNA  Sábát, a Moed rendje

(Szombat)

A Moed  (מועד) rendje a második rend a Misnában, a Zráim (magok) után.

A Moed jelentése nem ünnep, hanem idő, זמן,  melyben az emberek csoportja összegyűl tanácskozásra, ünneplésre, stb. A veidá (gyűlés) szó is a moed szóból képződik. Az első szentélyt, Mózes sivatagi tabernákulumát ohel moednek nevezi a Tóra, jelentése: a gyűlés sátra. Az sem véletlen, hogy a Moed rendje, a szombattal kezdődik, ­ – mely a legfontosabb idő, mivel minden „emberi” idő felett áll –  a sábát törvényeivel.

A Moed rendjében tizenkét traktátus van:

 1. Sábát (a szombat törvényei)
 2. Eruvin (az eruv törvénye, mely a szombathoz tartoznak)
 3. Pszáhim (a pászka ünnepének szabályai)
 4. Skálim (a fél sekel törvénye)
 5. Jomá (jom kipur törvényei)
 6. Szuká (a szukot ünnepének szabályai)
 7. Béicá (ünnepek szabályai)
 8. RosHásáná (az újév szabályai)
 9. Táánit (böjtök rendje)
 10. Megilá (a purim ünnep szabályai)
 11. Moed kátán (az ún. félünnepek szabályai)
 12. Hágigá (az ún. hágigá áldozat szabályai)

 

A Sábát (szombat) traktátusa az első a Moed rendjében. A traktátus a szombat törvényeivel foglalkozik: szombaton az ember köteles a munkától tartózkodni. A szombat szentségét megsértők szigorú büntetésben részesülnek.

És szólt az Örökkévaló Mózeshez, mondván: Te pedig szólj Izrael fiaihoz, mondván: Csakhogy szombatjaimat őrizzétek meg, mert jel az közöttem és közöttetek nemzedékeiteken át, hogy én az Örökkévaló megszentellek benneteket. Őrizzétek meg tehát a szombatot, mert szent az nektek; a ki megszentségteleníti, ölessék meg; mert bárki munkát végez azon, irtassék ki azon lélek népei közül” (Kiv 31).

A talmudi traktátusnak 24 fejezete van, ebben 134 misna, melyek részletezik a fő harminckilenc tiltott munka alap-fajtáját, ezeket héberül lámed tet ávot meláchának nevezik. A traktátusban ezenkívül olyan szombati törvények is szerepelnek, mint pl. a gyertyagyújtás, az imádságok és a három lakoma.

 

Misna Sábát 1/1

A szombati kivitel[1] kétféle,[2] mely négy belül, és kétféle, mely négy kívül. Hogyan? A szegény ember a házon kívül áll, a házigazda belül van. A szegény kinyújtja a kezét [pl. az ablakon vagy a nyitott ajtón keresztül] belülre és beletesz a házigazda kezébe, vagy kivesz onnan valamit. A szegény vétkes, a házigazda nem vétkes. A házigazda kinyújtja a kezét a házból és beletesz valamit a szegény kezébe, vagy kivesz onnan valamit és beviszi a házba. A házigazda vétkes, a szegény nem vétkes. A szegény kinyújtja a kezét és abból elvesz valamit a házigazda, vagy beletesz valamit, amit a szegény átvesz. Egyikük se vétkes, – bár tilos ezt cselekedni. A házigazda kinyújtja a kezét, amelyből a szegény kivesz valamit, vagy beletesz valamit, amit a házigazda bevisz [bár tilos ezt cselekedni], de egyikük se vétkes.

Misna Sábát 1/ 2

Ne üljön be az ember a borbélyhoz, a minha imádság[3] ideje közelében, mielőtt imádkozna. Ne menjen a fürdőbe, a cserzőműhelybe se, ne menjen enni, se a bírók elé. Ha mégis megtenné, ne szakítsa félbe ezeket a dolgokat. Félbeszakíthatja a smá kedvéért, de a tefilá miatt nem.[4]

Misna Sábát 1/ 3

Ne menjen ki a házból a szabó a tűjével a szombat beköszöntése körül, mert elfelejtkezik, és „kiment”.[5] Az írnok sem az írószerszámjával (tintatartó). Otthon ne vetkőzzön le, és ne olvasson a gyertya fényénél. Pontosan azt mondták: A tanító látja, ha gyermek olvas, de ő maga ne tegye. Ugyancsak, a folyós férfi és a folyós  asszony[6] ne üljenek az asztalhoz vacsorázni, mert a vétekhez hozzászoknak.

Misna Sábát 1/ 4

Ezek azok közül a háláchot közül[7] valók, melyek elhangzottak Hánánjá ben Hizkijá, ben Gurion szájából, mikor meglátogatták őt az emeleti szobájában. Megszámláltattak, és ennek során Sámáj iskolája felülmúlta Hilel iskoláját. Tizennyolc dolgot állapítottak meg azon a napon.

Misna Sábát 1/ 5

Sámáj iskolája azt mondja: Nem szabad áztatni tintában, festékben, vagy bükkönyös főzetben, csak akkor, ha pénteken már egész nap beáztatták. Hilel iskolája megengedi.

Misna Sábát 1/ 6

Sámáj iskolája azt mondja: Nem szabad len kötegeit kemencében szárítani, csak akkor, ha előtte pénteken már megpörkölték. A gyapjút sem szabad beáztatni a teknőben, csak ha előtte már magába szívta a festéket. Hilel iskolája megengedi. Sámáj iskolája azt mondja: Nem szabad kitenni csapdát vadaknak, madaraknak és halaknak, csak ha a csapdába esnek nappal. Hilel iskolája megengedi.

Misna Sábát 1/ 7

[Szombaton] nem adhat el nem zsidónak, nem szállíthat vele együtt, nem rakodhat vele, nem vihet az emeletre, hogy segítsen eljutni a közeli helyre,[8] Hilel iskolája megengedi.

Misna Sábát 1/ 8

Sámáj iskolája azt mondja: Nem visznek szombaton a cserzővargának bőrt cserzésre, se ruhát az idegen mosodásnak, csak úgy, ha a következő nap végzi el a munkát. Mindezeket Hilel iskolája megengedi, ha lement a nap.[9]

Misna Sábát 1/ 9

Rábán Simon ben Gámliel azt mondta: Édesapám házában szokás volt, hogy a fehér színű mosást három nappal korábban szombat előtt leadták az idegen mosodásnak. A két iskola [Sámáj és Hilel] megegyeznek abban, hogy az olajprés gerendáit és a szőlőprés kövét elhelyezhetik.[10]

Misna Sábát 1/ 10

Nem sütnek húst, hagymát, se tojást, csak ha a szombat beállta előtt majdnem készre sültek. Nem tesznek kenyeret a sütőbe sötétedékor, se süteményt a parázsra, csak ha a felső része megpirult nappal. Rabbi Eliezer azt mondja: ha a sütemény alja megpirult.

[1] Kivitelek – bevitelek : (héb. jeciot ) egyik tulajdoni területről a másikba (me-resut le-resut)– pl. azok a módok, melyek szerint tilos dolgokat ki és be vinni a házba szombaton.

[2] A Tóra kétféle kiviteléhez a misna hozzátett még kettőt – kettő, amely négy.

[3] Minha: a hétköznapi három imádság közül a középső: sáhárit, minha, aravit.

[4] Smá: smá jiszráel imádsága; a tefilá az a tizennyolc áldás imája a zsoltárokkal.

[5] Kiment: a sötétben is a tűvel marad (vagyis szombaton).

[6] Folyós: a genitáliákból.

[7] Háláchá: rabbinikus törvény, szabály

[8] Közeli hely: a szombat kijelölt határterületén belül.

[9] Lement a nap: a szombati naplementére gondol.

[10] Olajprés: szőlőprés: Mielőtt a nap lemegy, péntek este.

Címkék:Misna, Sabat

[popup][/popup]