Misna magyarul – Sabat 12.

Írta: Uri Asaf - Rovat: Hagyomány

“Ha valaki szombaton épít, mennyi munka teszi vétkessé? Még a legkevesebb munkával is vétkes. Követ hasít, kalapáccsal vagy bárddal, vagy lukat fúr, ebből a fajtából a legkisebb munkával is vétkes.

Misna, magyarul Ismétlés (héberül מִ‏‏שְׁנָה misná) a Biblia utáni zsidó irodalom, az úgynevezett szóbeli tan(tórá se-beal-pe) alapja. Alapvetően a Tóra rendelkezéseihez kapcsolódó kérdések és válaszok, valamint az azokból leszűrt vallástörvények (halácha) gyűjteménye, ezen kívül rövidebb elbeszéléseket, tanításokat is tartalmaz. Végleges összeállítása Jehuda Hanászi nevéhez köthető.

A Misna első rendje (Z’raim) magyar fordításának közlését befejeztük. Most a második rend, a Moed magyar fordítását közöljük. A Sabat traktátus 1. része itt, második része itt, harmadik része itt, a negyedik-ötödik rész itt, a hatodik rész itt, a hetedik rész itt, a nyolcadik rész itt, a kilencedik rész itt, a tizenegyedik rész itt olvasható.

Misna Sábát (12)

 

Sábát 12/1

Ha valaki (szombaton) épít, mennyi munka teszi vétkessé? Még a legkevesebb munkával is vétkes. Követ hasít, kalapáccsal vagy bárddal, vagy lukat fúr, ebből a fajtából a legkisebb munkával is vétkes. Ez a szabály: Aki meláchát (ez esetben építő munka) végez, és a meláchá szombaton is folytatódik, vétkes. Rabbi Simon ben Gamliel azt mondja: Ugyanígy vétkes, aki a kalapácsot és az üllőt használja,[1] mert ezzel javítja a munkához való szerszámot.

 

Sábát 12/2

Akármennyit szánt, vagy gyomlál, száraz ágakat tördel és nyes, vétkes. Ha faágakat gyűjt, vétkes, ha tüzelőnek, még akár egy tojás főzéséhez való fáért is vétkes. Ha füvet gyomlál a föld szüksége szerint, a legkisebb mennyiség miatt is vétkes, ha füvet gyűjt az állatnak, még a gödölye szájába való mennyiség után is vétkes.

 

Sábát 12/3

Aki két betűt leír vétkes, akár a jobb vagy akár a balkezével írta, akár egyfajta betűből kettőt, vagy két különbözőt, vagy két különböző tintával. Bármilyen nyelven ír vétkes. Rabbi Joszi azt mondja: A két betű írása régi „látszat” jogán tilos, mert két betűvel jelölték a miskán [2]rudait, hogy tudják a rúdról, melyik a párja. Rabbi[3] azt mondta, vannak rövid (kétbetűs) nevek, melyek a hosszabb nevekből [levezethetők]: Sem a Simonból és a Smuelből, Noáh a Náhorból, Dán a Dánielből, Gád a Gádielből.

 

Sábát 12/4

Ha valaki két betűt leír szórakozottságból, vétkes. Ha valaki tintával, vegyi anyaggal, piros festékkel, fekete földdel, [réztartalmú] savval, vagy bármilyen anyaggal ír (két betűt), amely nyomot hagy, két egymás mellett lévő házfalra ír, melyek egy sarkot képeznek, vagy egy füzet két egymás mellett lévő lapjára, ahol a betűk egybe olvashatók vétkes. Ha a bőrére ír, vétkes. Ha a bőrére karcol, vétkes. Rabbi Eliezer vétekáldozat hozatalára ítéli, Rabbi Jehosua felmenti.

 

Sábát 12/5

Itallal ír, vagy gyümölcslével, vagy az út porába vagy az írnok porába[4] vagy bármire, amely nem hagy állandó nyomot, nem vétkes. Fordított kézfejjel, vagy a lábával, a szájával, vagy a könyökével ír, nem vétkes. Ha valaki egy betűt hozzáír egy létező íráshoz, vagy az írásra ír, vagy het betűt ( ח ) akart írni de helyette két zájin betű ( זז  )  sikerült, egyik betűt a padlóra írta, a másikat a mennyezetre, vagy a ház két különálló falára írta a két betűt, vagy a füzet két lapjára, úgy hogy a két betű nem olvasható össze, nem vétkes.

 

Sábát 12/6

Aki két betűt ír szórakozottságból, de nem egy időben, egyiket sáhárit [5] idején, a másikat naplemente előtt, Rabban Gámliel vétkesenek tartja, de a Bölcsek felmentik.

[1] A szerszámokat élesíti, a szombati tiltott munkához.

[2] Miskán: a sivatagi tabernákulum – héb. ohel moed.

[3] Rabbi: Rabbi Jehuda háNászi neve, aki a végleges Misna szöveget „kiadta”.

[4] Amit a tintára hintenek.

[5] Sáhárit: reggeli imádság.

Címkék:Misna, Sabat

[popup][/popup]