Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum

Hírek

6 370 000 ÁLLAMPOLGÁR Az Izraeli Statisztikai Hivatal 1998-ról szóló jelentése szerint tavaly 2,3 százalékkal nőtt az ország lakossá­ga, és elérte a hatmillió-háromszázhetvenezret. Az összlakosság 79,2 százaléka, azaz ötmillió-negyvenö­tezren zsidó nemzetiségűek.

ÁTLAGBÉR: HAVI 1455 DOL­LÁR Ugyancsak a statisztikai hiva­tal legfrissebb közlése, hogy 1998 végére a havi átlagbér 6100 sékelre, vagyis 1455 dollárra emelkedett.

BÍRÓSÁGI DÖNTÉS: HARÉDIEK A HADSEREGBE! Az izraeli legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy törvénytelen a jesivák tanulóinak járó általános mentesség a hadkötele­zettség alól, ezért egy évet adott a Kneszetnek, hogy meghozza az e kér­désben szükséges törvényt (Jelenleg mintegy 30 ezer jesivabóher élvezi a kedvezményt). Egyes ultraortodox ve­zetők erre azonnal tömeges kivándor­lással fenyegettek. Visszafogottabb harédiek az általános kivételezettség enyhébb csökkentését javasolják: vo­nuljanak be azok, akik csupán azért járnak jesivába, hogy kibújjanak a szolgálat alól. A baloldali Merec képvi­selői viszont évente mindössze pár száz mentesség kiadását javasolják a legjobb talmudtanulóknak. A kérdés alighanem fölmerül majd a választási kampányban is, mert a robbanássze­rűen növekvő harédi közösségnek nyújtott kedvezmények mindig súlyos viták tárgyát képezik Izraelben.

ÖTVEN SZÁZALÉK ZSIDÓ ZE­NE A RÁDIÓBAN A Kneszet az el­múlt év egyik utolsó napján hozta meg azt a törvényt, amely szerint az állami rádióban játszott dalok leg­alább felének héber dalnak kell len­nie. A törvényt előterjesztő munka­párti Jona Jahav szerint ez „segít majd megóvni az eredeti izraeli kul­túrát és védőfalként szolgál az amerikanizáció ellenében”.

EGYIPTOMI KÖNYVVÁSÁR: IZRAEL NEM KÍVÁNATOS Az egyiptomi kulturális ügyek minisztere elutasította Izrael részvételi kérelmét a január 28-án megnyílt Kairói nemzetközi könyvkiállításon. Faruk Hoszni szerint a döntést azért hozták, mert Izrael nem teljesítette a palesztinok­kal szemben vállalt kötelezettségeit.

Címkék:1999-02

[popup][/popup]