Hírek

Írta: Archívum - Rovat: Archívum, Külföld

Az amerikai zsidók nem mennek…

Az amerikai zsidók hetven százaléka még soha nem járt Izraelben…

A vizsgálatot az amerikai zsidóság­ból vett tízezer fős mintán végezték a haifai egyetem munkatársai. Az is kiderült, hogy az Izraelben soha nem járt zsidó fiatalok között a vegyes házasságok aránya 62 százalék, míg az Izraelt közelről ismerők között ez az arány csak 19 százalék. (Ami termé­szetesen elsősorban nem az jelenti, hogy az izraeli látogatás ilyen döntően befolyásolja a párválasztást, hanem azt, hogy az eleve erősebb zsidó kötődés erősebben motivál mind Izrael fölkere­sésére, mind zsidó házastárs megvá­lasztására.)

Alijázók Indiából

Az izraeli hatóságok nem adták ki a turistavízumot annak az ötven indiai ál­lampolgárnak, akik azért jöttek az országba, hogy judaisztikai tanulmá­nyokat folytassanak, majd zsidó hitre térjenek. A vízumért folyamodók az Észak-Indiában működő Bnei Menase (Menase fiai) közösség tagjai, akik azt tartják magukról, hogy Izrael elveszett tíz törzséből, még pontosabban Menase törzséből valók. A közösség százötven tagja már Izraelben él, nagyobb részük át is tért a zsidó hitre. A bevándorlási minisztérium azonban attól tart, hogy a beutazás engedélyezése tömegmozgal­mat eredményezhet, melynek során In­dia reménytelen szegénységben élő milliói mind Izrael elveszett gyerme­keinek mondják magukat, hogy beván­dorolhassanak egy fejlett jóléti tár­sadalomba. A Bnei Menase tagjai tagadják ennek lehetőségét: szerintük az ő közösségükön kívül más nem érdek­lődik Izrael iránt Észak-Indiában.

Címkék:1994-12

[popup][/popup]