Megvalósítják álmaikat

Írta: Bacskai Sándor - Rovat: Vélemény

“Nem megmentik az önálló ortodoxiát, hanem módszeresen átformálják, elsorvasztják, ellehetetlenítik.”

Smuel Oirechman és Keszler Gábor megválasztásuk után

Csak a szokásos: a MAOIH néhány napja megjelent, „Keszler Gábor elnök” és „Oirechman Smuel rabbi főtitkár” által jegyzett, Megvalósítjuk álmainkat! címmel publikált nekibuzdulás a „vezetők” korábbi lózungjait ismétli meg: „… elődeink nem azért építették ezeket a zsinagógákat… tisztelgés az eleink előtt… az orthodox zsidó értékek iránti mély elkötelezettségünk…”, pufogtatja a frázisokat a magyarul vélhetően még messze nem perfekt Oirechman és a neológ templomkörzeti múltját pár éves Vasvári Pál utcai lubavicsi kitérővel a Kazinczy utcai jelenre cserélő Keszler.

„Folytatom a zsidóság újjáélesztését!”, tréfálkozik nagy komolyan a csengelei kóser vágóhíddal korábban komoly veszteséget felhalmozó főtitkár a Facebook-oldalán.

Van képük hozzá.

És az arcátlan cinizmus fokozható. A tegnap megjelent híradásuk szerint a Kazinczy utcai „kis zsinagóga” (Keszlerék a Chevra Saszt nevezik így) és a Jósika utcai Kattler-imaház  felújítási költségeihez adományokat terveznek gyűjteni, amely kezdeményezés a „Save the Hungarian Orthodoxy / Mentsük meg a magyar orthodoxiát” fantázianevet kapta a Keszler Gábor által jegyzett cikkben.

A szlogennel több probléma is van.

Egyrészt, hónapok óta foglalt: a Save Hungarian Orthodoxy egy, a MAOIH régi tagságához közelálló fórumnak a neve.

Tessenek kitalálni valami mást, például Save the Keszler–Oirechman Orthodoxy!, vagy még inkább, Save non-Hungarian non-Orthodoxy!

Másrészt, csalafinta, hiszen a magyarországi gyökerű, de külföldön élő, ezért a MAOIH körüli bonyodalmak útvesztőjében kevésbé járatos, adakozó kedvű ortodoxokat könnyen ejtheti csapdába, elhitetve velük, hogy a hagyományos ortodoxokat segítik az adományaikkal.

Harmadrészt, hazug: a megválasztása utáni interjúkban a Kazinczy utcai hitélet változatlanul hagyását ígérő Keszler Gábor és Oirechman Shmuel, illetve a mögöttük álló EMIH, a szólamok ellenére nem megmenti az önálló ortodoxiát, hanem módszeresen átformálja, elsorvasztja, ellehetetleníti. A szuszt is megkísérli kiszorítani belőle azzal, hogy a hitközségi kóser bolt és a Hanna étterem önállóságát megszüntetve, az Oberlander Báruch rabbi felügyelete alatt álló Carmel étterembe olvasztja be a helyi ortodoxok, a hazalátogatók és a turisták közkedvelt, népszerű csomópontját. Tudni kell, hogy a vallásos zsidóság számára létkérdésnek számító kósersági intézmények (kasrut) még az ortodoxia autonómiájának 1950-es megszüntetésekor sem szűntek meg, és az Orthodox Tagozatnak a legsötétebb rákosista években is független rabbisága és rituális felügyelete volt. Ez utóbbi jelenleg nincs biztosítva, az eredeti hitközség rabbinikus bíróságának, bész dinjének döntéseit pedig épp a Keszler, Oirechman, Köves, Oberlander csapat hagyja a leginkább figyelmen kívül.

A Hanna-alkalmazottakhoz hasonlóan a Chevra Saszban imádkozó, a tervezett felújítási munkálatok miatt onnan valószínűleg hosszú időre kiszoruló régi tagság hitélete is veszélybe került. A kopácsolás és a felfordulás egyedül Keszlert és Oirechmant nem fogja zavarni, hiszen ők a megválasztásuk előtt és azóta sem ide, hanem a Vasvári és a Vörösmarty utcai lubavicsi templomokba jártak és járnak imádkozni.

Elférnek ott, az EMIH imahelyei egyáltalán nincsenek tele, a hétvégi programajánlóik szerint többségükben csak péntek este és szombaton van minjen. Azokat a szent hajlékokat ki fogja megmenteni?

Címkék:Kazinczy utca, MAOIH, ortodoxia

[popup][/popup]