Rabinowitz ortodox főrabbi éles állásfoglalása a Chabad-EMIH lépései ellen

Írta: Szombat - Rovat: Hagyomány, Politika

Rabbi Aryeh M. Rabinowitz, a Magyarországi Orthodox (Zsidó) Gyülekezetek Főrabbija, a Kazinczy utcai zsinagógai gyülekezet rabbija nyilatkozatot bocsátott ki a budapesti éruvval kapcsolatban.

Középen Arje M. Rabinowitz ortodox főrabbi

Mint ismeretes, a közelmúltban a Chabad-EMIH bejelentette, hogy éruvot hozott létre Pesten. Az éruv  a zsidó vallási törvényeket legszigorúbban betartók számára is lehetővé teszi a közterületen való hozást és vivést sábátkor.

A hírt a Chabad-EMIH lapja közölte, melynek beszámolójában az Chabad irányultságú Oberlander Baruch rabbi vezette Budapesti Ortodox Rabbinátus köszönetét fejezi ki Köves Slomónak, a Chabad irányultságú EMIH vezető rabbijának a határvonal kialakításáért.

Rabbi Aryeh M. Rabinowitz ortodox főrabbi erre a hírre reagált éles hangú állásfoglalásában, mely korántsem csupán a szombat-határról szól, hanem a Chabad-EMIH legitim vallási hatóságok autoritását nélkülöző térfoglalásáról, melyet csupán a jelenlegi magyar kormány politikai támogatása tett számukra lehetővé.

“Ama közleménnyel kapcsolatban, miszerint – úgymond – éruv létesült volna városunkban, Pesten, ezúton jelentem ki a nyilvánosság előtt: mindaddig, amíg az éruvot nem hitelesíti az éruv vallási törvényei szakértőjeként elismert, megfelelően képesített rabbi, törvénytartó zsidó hittestvéreinknek minden módon tartózkodniuk kell a Szombattal kapcsolatos súlyos tilalmak áthágásától [különféle tárgyaknak] a közterületre való kivitele, illetve onnan való behozatala révén.

Megjegyzendők az alábbiak:

1) Az éruvval kapcsolatos közlemény szerzőjének egy brooklyni éruv felállítására vonatkozó korábbi kísérletét elutasította a rabbik többsége; 2) fent említett személy senkit nem említ név szerint azon éruv-szakértő rabbik közül, akik állítása szerint jóváhagyták a szóbanforgó éruvot Pesten; 3) fent említett személy azt sem említi, hogy az általa korábban javasolt [pesti] éruvhoz az azidőtájt Pesten szolgált [orthodox] rabbik nem adták a hozzájárulásukat; 4) az említett éruv nem tekinthető előírásosnak és vallásilag érvényesnek, ahogyan a fent említett személy más vallási tanúsítványai sem tekinthetők vallásilag érvényesnek; 5) fent említett személy semmibe veszi egy rabbinikus bíróság személyére szóló idézését; 6) fent említett személy megtéveszti a Chabad-féle vallásos tanúsítványokat el nem fogadó vallásos hittestvéreinket, és azt a látszatot kelti, mintha az általa kiadott vallási tanúsítványok a [helyi] orthodox hitközség nevében állíttattak volna ki – egy olyan hitközség nevében, amelynek ő nem tagja, és amely hitközség mestereink (a Hatam Szofér és tanítványai) által ránk hagyományozott szokásait ő nem követi; 7) fent említett személy egy olyan pozíciót foglalt le saját magának, amelyre soha senki ki nem nevezte; 8) fent említett személy mindenfajta felhatalmazás nélkül a [helyi] orthodox hitközség vallási bírósága vezetőjének állítja be magát – amely hitközségnek [jelenleg] nincs állandó vallási bírósága; 9) még az éruvot bejelentő közleményt is csak fenti személy egymagában jegyzi, „vallási bírósága” másik két tagjának aláírása nélkül.

Fentieket aláírásommal megerősítve,

Aryeh Mordechy Rabinowitz”

A dokumentumot a régi ortodoxia híveit tömörítő Somré Hádász Egyesület hozta nyilvánosságra, mely nem ismeri el legitimnek a Chabad-EMIH hatalomátvételét a Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközségben.

[popup][/popup]