Ortodox vallási vezető az OR-ZSE tanzsinagógája élén

Írta: Schweitzer Gábor - Rovat: Politika

Jelentőségéhez képest a hír, miszerint Szántó-Várnagy Binjomin személyében ortodox vallási vezető kerül a neológ dominanciájú Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) által fenntartott Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem (OR-ZSE) tanzsinagógája élére, eddig nem keltett különösebb visszhangot.

Schweitzer Gábor

Amellett, hogy a tanzsinagóga hagyományosan fontos szerepet tölt be a neológ rabbi- és kántorképzés területén, otthont biztosít a Budapesti Zsidó Hitközség Bét Jehuda templomkörzete számára is.[1] Mindezek fényében meglepő, hogy a rabbiszék betöltéséről szóló hírről – leginkább érintettként – az OR-ZSE, a Bét Jehuda templomkörzet[2], a MAZSIHISZ, valamint a MAZSIHISZ Rabbitestülete még nem számolt be, illetve az értesülést nem kommentálta. A hírt nem erősítette meg, de nem is cáfolta.

Az OR-ZSE elsődleges célja – a Küldetésnyilatkozat szerint – „új neológ hitközségi funkcionárius réteg és fölkészült zsidó szellemi elit (rabbik, kántorok, hitközségi vezetők és alkalmazottak, zsidó és nem zsidó iskolákban tanító hitoktatók, héber nyelvtanárok, zsidó kultúrtörténészek, szociális munkások stb.) kinevelése a magyarországi és az európai zsidóság, illetve Magyarország, valamint az Európai Térség egésze számára.”[3]

Vajon összeegyeztethető-e az OR-ZSE neológia mellett elkötelezett küldetésnyilatkozatával, illetve az elődintézményként számon tartott Országos Rabbiképző Intézet (ORI) évszázados tradícióival, hogy a tanzsinagógának ortodox vallási vezetője legyen?

Félreértés ne essék, a történtek nem az ortodox vallási vezetőről szólnak, hanem azokról, akik – nem tudni, milyen megfontolások alapján – úgy gondolták, hogy a neológ rabbiképző tanzsinagógája élén ortodox rabbiképesítéssel rendelkező vallási vezető lenne a legmegfelelőbb. Az OR-ZSE tanzsinagógája nem egy, a még mindig számos hazai neológ zsinagóga közül. Ha az lenne, akkor kevésbé lenne feltűnő, hogy nem neológ hátterű vallási vezető látja el a jövőben a rabbinikus teendőket. Az OR-ZSE zsinagógája azonban – miként annak idején a jogelőd ORI zsinagógája is – a neológ zsidóságot szimbolizálja országhatárokon belül és kívül. Jelentősége túlmutat önmagán.

Hagyományosan az intézmény végzettjei látták el a rabbinikus teendőket az OR-ZSE, illetve az ORI zsinagógájában. Nem tudni, ezúttal miért nem sikerült neológ hátterű rabbit találni a tanzsinagóga élére. Bizonyosan nem lehet szó rabbihiányról, hiszen az elmúlt időszakban (tavaly és idén) hárman is szereztek rabbidiplomát az OR-ZSE-n. Feltehetően akadtak volna még további neológ hátterű, illetve elkötelezettségű rabbik, akik szóba jöhettek volna.

A neológiára nézve nagyon elkeserítő üzenete van annak, hogy az ikonikus zsinagógában nem a neológia iránt elkötelezett rabbi tölti be a jövőben a vallási vezető szerepét. A jelek szerint elérkeztünk a neológia sajnálatos lejtmenetének újabb állomásához.

Vajon ki vállalja ezért a kudarcért a felelősséget?

 

Jegyzetek

[1] Az egyetem tanzsinagógája • OR-ZSE

[2] A Budapesti Zsidó Hitközség honlapja szerint a cikk írásakor Barabás László látja el a rabbinikus teendőket a Bét Jehuda zsinagógában.

[3] Az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Küldetésnyilatkozata. kny.pdf (or-zse.hu)

[popup][/popup]