Ha nem tudsz választani, légy liberális: ortodox rabbi a neológ rabbiképzőn

Írta: Náhum Átid - Rovat: Politika

Mi legyen akkor, ha egy szervezetnek van pénze, van infrastruktúrája, de nincs elképzelése. Elképzelése arról, ki ő, és minek van a világon. Erre találták ki a befogadó liberalizmust, legyen befogadó intézmény, gyűjtőhely, ernyőszervezet mindazoknak, akik tudják, mit szeretnének, akik gondolnak valamit önmagukról, a céljaikról. Akik semmiről nem gondolnak semmit, azoknak a legkönnyebb megengedőnek, liberálisnak lenni.

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

A neológ rabbiképző nem meglepő módon a neológ irányzat szellemi központja, ott gyártják a hívek igényeinek, a kor kihívásainak megfelelni képes középutas zsidóságot, a 150 éves hagyományaira büszke neológiát. Szegény neológia tényleg rossz korban született, a nemzeti liberalizmus teljes politikai hatalma és kezdődő szellemi hanyatlása idején vált hivatalos irányzattá és a Monarchia összeomlása, a kizáró nacionalizmus erősödése, a liberális világkorszak vége, a numerus clausus, a zsidótörvények, a holokauszt mind súlyosan megkérdőjelezték minden előfeltevését, romba döntötték reményeit. A magyar nemzeti és zsidó felekezeti identitás elgondolását kikezdte mindez, és úgy tűnt, hogy a judaizmust nem hagyja érintetlenül, ha puszta felekezetté válik, üres rituálé lesz belőle könnyen és a zsidó felekezetű neológok éppen attól a vallásgyakorlattól távolodtak el egyre inkább, amely magyar polgárokként zsidóvá tette mégis őket. Volt, aki megpróbált kiutat keresni a neológia válságaiból, jellemzően félig-meddig a felekezeten kívül, de aztán legördült a Vasfüggöny a holokauszt túlélőire, és a gondolkodás megszűnt. Voltak nagy, felekezeti szellemi teljesítmények, de azok inkább filológiai munkák voltak, a távoli múlt esetleges darabjainak rekonstrukciói, semmint eleven közösségi kérdésekre adott válaszok. Ha voltak, és amíg voltak a neológia mégiscsak valamelyest eleven szellemi hagyományából érkező rabbik, Scheiber Sándor és Schweitzer József, addig az ő személyes életstratégiájuk, az ő példájuk volt a neológia. Innen lépünk most tovább.

Darvas István több mint két éve távozott a Rabbiképző-Zsidó Egyetem rabbiállásából, azóta helye tartósan betöltetlen. Ez azért önmagában is szokatlan lehet egy a főváros közepén, a neológia szívében található közösség esetében. Vajon mi hiányzott ahhoz, hogy ez az állás elkeljen több mint két év alatt?

Aztán felszállt a füst, a fiatal ortodox rabbi, Szántó-Várnagy Binjomin lép Scheiber és Schweitzer örökébe. Mostantól ő lesz a minta arra, hogyan kell neológ zsidóként élni. És ez tényleg nem baj, ez a teljes elveszettség, tökéletes tanácstalanság őszinte megvallása, és ebben a tekintetben még dicséretes is. Szántó-Várnagy Binjominnal a világon semmi gond nincsen, bizonyára jó és szorgalmas, nagy tudású vallási vezető lesz, akinek vannak meggyőződései, amelyek vezetik majd pályáján. Legyen áldás ténykedésén.

Szántó-Várnagy Benjámin

A neológ döntéshozók ugyan be nem jelentették a döntést, mert alighanem az ügymenet részének, bürokratikus kérdésnek tekintik, de a facebook kommentzónáiban azért érveltek azzal néhányan, hogy a döntést a zsinagóga közössége jóváhagyta, támogatta. A Heti TV-ben, ahol egy beszélgetés során tényleges nyilvánosságot kapott az ügy, ugyanakkor elhangzott, hogy bár nem dokumentált, de a köztudomás szerint a közösség állandó minján-gondokkal küzd, a működésképtelenség határáig menően kicsi. Ha így volna, szerencsétlen volna rájuk hivatkozni. Az, hogy a közösségek maguk határozhassanak a sorsukról, fontos, feltéve, hogy ezek a közösségek nagyobbak egy szűk baráti körnél. Ha a köztudomás, miszerint nagyon kevesen vannak, igaz, akkor az ő jóváhagyásuk nem a belső demokrácia sikere, nem legitimációs tényező.

A lényeg mégiscsak az, hogy ez az egész ügy akár távlatokat is nyithat. Ha Szántó-Várnagy Binjomin közösséget épít, erőset, ortodoxot, akkor hálás lehet neki a magyar zsidóság, irányzati vonzalmaktól függetlenül. És megnyílhat az út másoknak is. Ki-ki építsen a neológia intézményrendszerén belül olyan közösséget, amilyet tud és szeretne. Ortodoxot, egalitáriust, egalitárius ortodoxot, irányzatokon túlit, kísérletezőt, bármilyent. Legyen a neológia, tehát a Mazsihisz befogadó színház, a Rabbiképzőre iratkozhassanak be rabbinak, kántornak nők, akik, ha jók, nyerjenek alkalmazást az ilyesmire fogékony közösségeknél, virágozzon minden virág.

Ha fogalmad sincs, merre akarsz menni, nyiss utakat mások számára, ha már megteheted, és értelme lesz a Te életednek is. Ebből is kijöhet még valami jó. Gám zu letová.

Kapcsolódó cikk:

Ortodox vallási vezető az OR-ZSE tanzsinagógája élén – Schweitzer Gábor vitacikke

A vallási vezető kinevezése az OR-ZSE beleegyezése nélkül történt

[popup][/popup]